Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  28215/S

Business name: 
B & J company s. r. o.
  (from: 06/13/2015)
Registered seat: 
Nábrežná 96/10
Nová Baňa 968 01
  (from: 10/04/2018)
Rekreačná 378
Nová Baňa 968 01
  (from: 06/13/2015 until: 10/03/2018)
Identification number (IČO): 
48 179 876
  (from: 06/13/2015)
Date of entry: 
06/13/2015
  (from: 06/13/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/13/2015)
Objects of the company: 
Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod)
  (from: 06/13/2015)
Dokoncˇovacie stavebne´ pra´ce pri realiza´cii exterie´rov a interie´rov
  (from: 06/13/2015)
Pri´pravne´ pra´ce k realiza´cii stavby
  (from: 06/13/2015)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/13/2015)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu
  (from: 06/13/2015)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti sluzˇieb
  (from: 06/13/2015)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti vy´roby
  (from: 06/13/2015)
Pocˇi´tacˇove´ sluzˇby
  (from: 06/13/2015)
Administrati´vne sluzˇby
  (from: 06/13/2015)
Cˇinnostˇ podnikatelˇsky´ch, organizacˇny´ch a ekonomicky´ch poradcov
  (from: 06/13/2015)
Cˇistiace a upratovacie sluzˇby
  (from: 06/13/2015)
Partners: 
Peter Markovic
Nábrežná 96/10
Nová Baňa 968 01
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Daniela Búryová
Rekreačná cesta 378
Nová Baňa 968 01
Slovak Republic
  (from: 06/13/2015 until: 03/29/2016)
Peter Holý
Nábrežná 96/10
Nová Baňa 968 01
Slovak Republic
  (from: 06/13/2015 until: 03/29/2016)
Daniela Markovic
Rekreačná cesta 378
Nová Baňa 968 01
Slovak Republic
  (from: 03/30/2016 until: 09/11/2018)
Daniela Moravčíková
Rekreačná cesta 378
Nová Baňa 968 01
Slovak Republic
  (from: 09/12/2018 until: 10/03/2018)
Peter Markovic
Nábrežná 96/10
Nová Baňa 968 01
Slovak Republic
  (from: 03/30/2016 until: 05/18/2022)
Contribution of each member: 
Peter Markovic
( peňažný vklad )
  (from: 10/04/2018 until: 05/18/2022)
Peter Markovic
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/19/2022)
Daniela Búryová
( peňažný vklad )
  (from: 06/13/2015 until: 03/29/2016)
Daniela Markovic
( peňažný vklad )
  (from: 03/30/2016 until: 09/11/2018)
Daniela Moravčíková
Amount of investment: 3 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 000 EUR
  (from: 09/12/2018 until: 10/03/2018)
Peter Holý
( peňažný vklad )
  (from: 06/13/2015 until: 03/29/2016)
Peter Markovic
Amount of investment: 2 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 000 EUR
  (from: 03/30/2016 until: 10/03/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/13/2015)
Peter Markovic
Nábrežná 96/10
Nová Baňa 968 01
From: 06/13/2015
  (from: 03/30/2016)
Daniela Búryová
Rekreačná cesta 378
Nová Baňa 968 01
From: 06/13/2015
  (from: 06/13/2015 until: 03/29/2016)
Peter Holý
Nábrežná 96/10
Nová Baňa 968 01
From: 06/13/2015
  (from: 06/13/2015 until: 03/29/2016)
Daniela Markovic
Rekreačná cesta 378
Nová Baňa 968 01
From: 06/13/2015
  (from: 03/30/2016 until: 09/11/2018)
Daniela Moravčíková
Rekreačná cesta 378
Nová Baňa 968 01
From: 06/13/2015
  (from: 09/12/2018 until: 10/03/2018)
Daniela Moravčíková
Rekreačná cesta 378
Nová Baňa 968 01
From: 06/13/2015 Until: 09/17/2018
  (from: 10/04/2018 until: 10/03/2018)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia.
  (from: 06/13/2015)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/13/2015)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person