Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  805/V

Obchodné meno: 
ROALTIP, s.r.o. v likvidácii
  (od: 10.01.2014 do: 08.04.2022)
ROALTIP, s.r.o.
  (od: 06.08.2010 do: 09.01.2014)
ROALTIP, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 06.11.1991 do: 05.08.2010)
Sídlo: 
Bajzova 4
Košice 040 01
  (od: 01.07.2005 do: 08.04.2022)
Bajzova 4
Košice
  (od: 06.11.1991 do: 30.06.2005)
IČO: 
17 084 644
  (od: 06.11.1991)
Deň zápisu: 
06.11.1991
  (od: 06.11.1991)
Deň výmazu: 
08.04.2022
  (od: 09.04.2022)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 09.04.2022)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 06.11.1991)
Predmet činnosti: 
stavebné práce
  (od: 06.11.1991 do: 27.09.1993)
propagačná a reklamná činnosť
  (od: 06.11.1991 do: 27.09.1993)
obchodná činnosť s výrobkami : potraviny a pochutiny, zeleninárske, hutnícke, chemické, gumárenské, strojárenské, papierenské, kovospracujúce, drevárenské, sklenárske, keramické, tehliarenské, porcelárenské, konfekčné, textilné, kožiarenské, obuvnícke, kožušnícke, elektrotechnické, elektronické
  (od: 06.11.1991 do: 27.09.1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl.nar.č. 256/90 Zb.
  (od: 06.11.1991 do: 27.09.1993)
nákup, výroba, spracovanie a odbyt výrobkov z dreva, papiera, kovu, skla, kože, umelých hmôt, druhotných surovín a iných surovín
  (od: 06.11.1991 do: 27.09.1993)
údržbárske práce
  (od: 06.11.1991 do: 27.09.1993)
zváračské práce, zámočnícke, opravárenské práce, čistiace práce
  (od: 06.11.1991 do: 27.09.1993)
práce ekologického charakteru
  (od: 06.11.1991 do: 27.09.1993)
klampiarske práce
  (od: 06.11.1991 do: 27.09.1993)
klampiarstvo
  (od: 28.09.1993 do: 05.08.2010)
zváračské práce
  (od: 28.09.1993 do: 05.08.2010)
montáž, oprava a údržba bleskozvodov v objektoch triedy A
  (od: 28.09.1993 do: 05.08.2010)
tesárstvo
  (od: 29.04.2004 do: 05.08.2010)
murárstvo
  (od: 29.04.2004 do: 05.08.2010)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (od: 29.04.2004 do: 05.08.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 01.07.2005 do: 05.08.2010)
demolácia a zemné práce
  (od: 28.09.1993 do: 08.04.2022)
práce ekologického charakteru-čistiace práce
  (od: 28.09.1993 do: 08.04.2022)
výroba jednoduchých nástrojov z kovu a dreva
  (od: 28.09.1993 do: 08.04.2022)
obchodná činnosť so železiarskym tovarom, náradím a výrobkami z dreva a kovu
  (od: 28.09.1993 do: 08.04.2022)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 01.07.2005 do: 08.04.2022)
Spoločníci: 
Ing. Róbert Duchonovič
Bajzova 4
Košice
  (od: 06.11.1991 do: 27.09.1993)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
  (od: 17.11.1998 do: 30.06.2005)
Alexander Szekeres
Krosnianska 7
Košice
  (od: 28.09.1993 do: 16.11.1998)
Peter Szekeres
Krosnianska 7
Košice
  (od: 28.09.1993 do: 16.11.1998)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
  (od: 28.09.1993 do: 16.11.1998)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
  (od: 06.11.1991 do: 27.09.1993)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice 040 01
  (od: 01.07.2005 do: 08.04.2022)
Martina Szekeresová
Bajzova 4
Košice 040 01
  (od: 06.08.2010 do: 08.04.2022)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Róbert Duchonovič
Vklad: 200 000 Sk
  (od: 06.11.1991 do: 27.09.1993)
Tibor Szekeres
Vklad: 200 000 Sk
  (od: 06.11.1991 do: 27.09.1993)
Tibor Szekeres
Vklad: 134 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 500 Sk
  (od: 28.09.1993 do: 16.11.1998)
Alexander Szekeres
Vklad: 133 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 500 Sk
  (od: 28.09.1993 do: 16.11.1998)
Peter Szekeres
Vklad: 133 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 40 500 Sk
  (od: 28.09.1993 do: 16.11.1998)
Tibor Szekeres
Vklad: 400 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 400 000 Sk
  (od: 17.11.1998 do: 30.06.2005)
Tibor Szekeres
Vklad: 400 000 Sk Splatené: 400 000 Sk
  (od: 01.07.2005 do: 04.02.2010)
Tibor Szekeres
Vklad: 13 277,56755 EUR Splatené: 13 277,56755 EUR
  (od: 05.02.2010 do: 05.08.2010)
Tibor Szekeres
Vklad: 6 650 EUR Splatené: 6 650 EUR
  (od: 06.08.2010 do: 08.04.2022)
Martina Szekeresová
Vklad: 6 650 EUR Splatené: 6 650 EUR
  (od: 06.08.2010 do: 08.04.2022)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 17.11.1998 do: 08.04.2022)
konatelia
  (od: 28.09.1993 do: 16.11.1998)
konatelia
  (od: 06.11.1991 do: 27.09.1993)
Alexander Szekeres
Krosnianska 7
Košice
  (od: 28.09.1993 do: 16.11.1998)
Peter Szekeres
Krosnianska 7
Košice
  (od: 28.09.1993 do: 16.11.1998)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
  (od: 28.09.1993 do: 16.11.1998)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
  (od: 17.11.1998 do: 30.06.2005)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
Vznik funkcie: 06.11.1991
  (od: 01.07.2005 do: 05.08.2010)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
Vznik funkcie: 06.11.1991 Skončenie funkcie: 20.04.2010
  (od: 06.08.2010 do: 05.08.2010)
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 25.06.2010
  (od: 06.08.2010 do: 08.04.2022)
Martina Szekeresová
Bajzova 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 25.06.2010
  (od: 06.08.2010 do: 08.04.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 06.08.2010 do: 08.04.2022)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 17.11.1998 do: 05.08.2010)
Konatelia konajú a podpisujú menom spoločnosti každý samostatne.
  (od: 28.09.1993 do: 16.11.1998)
Ing. Róbert Duchonovič - obchodný riaditeľ Tibor Szekeres - výrobný riaditeľ Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisuje obchodný alebo výrobný riaditeľ každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 06.11.1991 do: 27.09.1993)
Základné imanie: 
13 300 EUR Rozsah splatenia: 13 300 EUR
  (od: 06.08.2010 do: 08.04.2022)
13 277,56755 EUR Rozsah splatenia: 13 277,56755 EUR
  (od: 05.02.2010 do: 05.08.2010)
400 000 Sk Rozsah splatenia: 400 000 Sk
  (od: 01.07.2005 do: 04.02.2010)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 15.10.2012
  (od: 10.01.2014)
 Likvidátor:
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
Vznik funkcie: 15.10.2012
  (od: 10.01.2014 do: 29.06.2017)
 Likvidátor:
Tibor Szekeres
Bajzova 4
Košice
Vznik funkcie: 15.10.2012
  (od: 30.06.2017 do: 08.04.2022)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii.
  (od: 10.01.2014 do: 08.04.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 30.10.1991 na základe zák.č. 109/64 Zb. v znení zák.č. 103/90 Zb.
  (od: 06.11.1991 do: 08.04.2022)
Zmeny v zápise boli urobené na základe dodatku č. 1 spoločenskej zmluvy zo dňa 13.5.1993 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 28.09.1993 do: 08.04.2022)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice č. N 87/98, Nz 74/98 zo dňa 16.11.1998 upravený podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 17.11.1998 do: 08.04.2022)
Zmena a úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.12.2003.
  (od: 29.04.2004 do: 08.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  25.05.2023
Dátum výpisu:  28.05.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)