Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  36/S

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo "v likvidácii"
  (from: 10/16/1998)
Poľnohospodárske družstvo
  (from: 09/14/1993 until: 10/15/1998)
Poľnohospodárske družstvo Hostice
  (from: 04/01/1991 until: 09/13/1993)
Registered seat: 
Hostice 980 04
  (from: 04/01/1991)
Identification number (IČO): 
00 201 677
  (from: 04/01/1991)
Date of entry: 
04/01/1991
  (from: 04/01/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/01/1991)
Objects of the company: 
potravinárska výroba
  (from: 04/01/1991 until: 09/13/1993)
obchodná činnosť spočívajúca v predaji vlastných výrobkov
  (from: 04/01/1991 until: 09/13/1993)
stavebná činnosť
  (from: 04/01/1991 until: 09/13/1993)
ťažba a predaj piesku
  (from: 04/01/1991 until: 09/13/1993)
doprava /nákladná/ pre vlastných a cudzích
  (from: 04/01/1991 until: 09/13/1993)
čistenie a údržba kanalizácií
  (from: 04/01/1991 until: 09/13/1993)
drevovýroba
  (from: 04/01/1991 until: 09/13/1993)
kovovýroba
  (from: 04/01/1991 until: 09/13/1993)
pálenie destilátov
  (from: 04/01/1991 until: 09/13/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/16/1998)
Managing board
  (from: 09/14/1993 until: 10/15/1998)
Managing board
  (from: 04/01/1991 until: 09/13/1993)
Valentín Halló - člen
136
Hostice
  (from: 09/14/1993)
Július Murányi - člen
232
Hostice
  (from: 09/14/1993)
Katarína Zagyiová - člen
36
Hostice
  (from: 09/14/1993)
Štefan b Csank - člen
81
Hostice
  (from: 09/14/1993)
Štefan l Csank - člen
36
Hostice
  (from: 09/14/1993)
Gabriel Bálint - člen
190
Hostice
  (from: 09/14/1993)
Štefan Balajthy - predseda
2
Hostice
  (from: 07/16/1996)
Štefan Balázs - podpredseda
160
Hostice
  (from: 07/16/1996)
Eva Csanková - člen
141
Hostice
  (from: 07/16/1996)
Štefan Antal - predseda
112
Hostice
  (from: 09/14/1993 until: 08/14/1994)
Štefan Balajthy - podpredseda
2
Hostice
  (from: 09/14/1993 until: 07/15/1996)
Tibor Csank - predseda
  (from: 04/01/1991 until: 09/13/1993)
Ing. Štefan Csank - podpredseda
  (from: 04/01/1991 until: 09/13/1993)
Ján Kovács - člen
229
Hostice
  (from: 09/14/1993 until: 07/15/1996)
Ladislav Singlár - predseda
134
Hostice
  (from: 08/15/1994 until: 07/15/1996)
Acting: 
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 10/16/1998)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredsedea družstva. Listiny podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 09/14/1993 until: 10/15/1998)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, každý samostatne.
  (from: 04/01/1991 until: 09/13/1993)
Registered capital: 
2 400 000 Sk
  (from: 08/15/1994)
3 390 000 Sk
  (from: 04/01/1991 until: 08/14/1994)
Basic member contribution: 
30 000 Sk
  (from: 07/16/1996)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Štefan Balajthy
Hostice 2
Hostice 980 04
From: 10/01/2010
  (from: 03/19/2011)
 Liquidators:
Štefan Baláž
Hostice 160
Hostice 980 04
From: 10/01/2010
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Dpt. Pavol Miklovič
Tržná 7
Rimavská Sobota
  (from: 10/16/1998)
 Liquidators:
Štefan Balász
Hostice 160
Hostice 980 04
From: 10/01/2010
  (from: 03/19/2011 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za družstvo konajú likvidátori, každý samostatne.
  (from: 03/19/2011)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo zakladajúcou členskou schôdzou dňa 6.1.1991, prijatím stanov a zvolením orgánov družstva.
  (from: 04/01/1991)
Členská schôdza, uskutočnená dňa 20.1.1993 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák.č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb. Stary spis: Dr 68
  (from: 09/14/1993)
Členská schôdza konaná dňa 8.4.1994 schválila zmenu stanov.
  (from: 08/15/1994)
Členská schôdza konaná dňa 16.9.1998 schválila zrušenie družstva likvidáciou dňom 1.10.1998 a zároveň menovala likvidátora.
  (from: 10/16/1998)
Date of updating data in databases:  07/27/2021
Date of extract :  07/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person