Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25500/B

Business name: 
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
  (from: 11/26/2001)
Registered seat: 
Pasienková 9 D
Bratislava 821 06
  (from: 01/12/2008)
Identification number (IČO): 
35 826 045
  (from: 11/26/2001)
Date of entry: 
11/26/2001
  (from: 11/26/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/26/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/26/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/26/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/26/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/15/2002)
organizovanie kurzov a seminárov - prednášková a vzdelávacia činnosť
  (from: 03/15/2002)
vykonávanie inšpekcie
  (from: 12/19/2002)
činnosť skúšobného laboratória
  (from: 12/19/2002)
vykonávanie prieskumov, skúšok, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky
  (from: 10/10/2003)
technické a ekonomické poradenstvo týkajúce sa konštrukcií stavieb
  (from: 05/05/2004)
autorský odborný dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
  (from: 05/05/2004)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/08/2008)
certifikácia systémov manažérstva kvality
  (from: 07/08/2008)
certifikácia systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  (from: 02/06/2010)
certifikácia systémov enviromentálneho manažérstva
  (from: 02/06/2010)
činnosti Autorizovanej osoby SK12
  (from: 06/03/2022)
činnosti Notifikovanej osoby NO1481
  (from: 06/03/2022)
vykonávanie certifikácie
  (from: 06/03/2022)
Partners: 
GRIA, s.r.o.
Šípková 781
Bílovice nad Svitavou 664 01
Czech Republic
Other identification number : 25348396
  (from: 09/21/2021)
Ing. Jan Jašek
Lesní 693
Bílovice nad Svitavou 664 01
Czech Republic
  (from: 09/21/2021)
Contribution of each member: 
GRIA, s.r.o.
Amount of investment: 80 396 EUR Paid up: 80 396 EUR
  (from: 09/21/2021)
Ing. Jan Jašek
Amount of investment: 34 456 EUR Paid up: 34 456 EUR
  (from: 09/21/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/11/2016)
Ing. Jan Jašek
Lesní 693
Bílovice nad Svitavou 664 01
Česká republika
From: 08/31/2004
  (from: 09/21/2021)
Ing. Jan Jašek
Šípková 781
Bílovice nad Svitavou 664 01
Česká republika
From: 06/01/2016
  (from: 09/21/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
  (from: 06/26/2003)
Procuration: 
Ing. Jana Hozzová
Mierová 16
Bratislava 821 05
From: 09/08/2004
  (from: 06/02/2017)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 09/08/2004)
Capital: 
114 852 EUR Paid up: 114 852 EUR
  (from: 02/06/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 178/2001, Nz 173/2001 dňa 26.6.2001, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 11/26/2001)
Rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 133/02, Nz 132/2002 zo dňa 19. 3. 2002.
  (from: 09/05/2002)
Rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 385/2002, Nz 382/2002 zo dňa 17.9.2002. Rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 570/2002, Nz 565/2002 zo dňa 16.12.2002.
  (from: 12/19/2002)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice N 570/2002, Nz 565/2002 zo dňa 16.12.2002.
  (from: 06/26/2003)
Rozhodnutie o zvýšení základného imania a zmene zakladateľskej listiny N 394/2003, Nz 100164/2003 zo dňa 3.11.2003.
  (from: 05/05/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 500/2004, Nz 16490/2004 spísanej dňa 25.2.2004.
  (from: 05/11/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2004.
  (from: 09/08/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2004.
  (from: 12/15/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.8.2006.
  (from: 09/12/2006)
Zápis z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2008.
  (from: 07/08/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2009.
  (from: 02/06/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2012.
  (from: 06/22/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2016.
  (from: 06/11/2016)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person