Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1924/L

Business name: 
L a P, spol. s r.o.
  (from: 05/19/1994 until: 09/19/2011)
Registered seat: 
481
Klin 029 41
  (from: 07/11/2002 until: 09/19/2011)
Lazy 2106/6
Bziny 026 01
  (from: 05/19/1994 until: 07/10/2002)
Identification number (IČO): 
31 607 071
  (from: 05/19/1994)
Date of entry: 
05/19/1994
  (from: 05/19/1994)
Person dissolved from: 
24. 6. 2011
  (from: 09/20/2011)
Date of deletion: 
09/20/2011
  (from: 09/20/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/20/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/19/1994)
Objects of the company: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 05/19/1994 until: 09/19/2011)
vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
  (from: 05/19/1994 until: 09/19/2011)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 05/19/1994 until: 09/19/2011)
výroba píliarská a impregnácia dreva
  (from: 05/19/1994 until: 09/19/2011)
výroba drevených obalov
  (from: 05/19/1994 until: 09/19/2011)
nákup a predaj tovaru mimo jedov, žeravín a výrobkov zo zlata
  (from: 05/19/1994 until: 09/19/2011)
ubytovanie v súkromí
  (from: 05/19/1994 until: 09/19/2011)
malé vodné elektrárne
  (from: 05/19/1994 until: 09/19/2011)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 05/19/1994 until: 09/19/2011)
Partners: 
Ing. Štefan Leštinský
Odbojárov 1956/3
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 06/17/1996 until: 02/22/1998)
Ing. Štefan Leštinský
Odbojárov 1956/3
Dolný Kubín
Slovak Republic
  (from: 05/19/1994 until: 06/16/1996)
Ing. Karol Lipjak
481
Klin
Slovak Republic
  (from: 07/11/2002 until: 05/22/2008)
Ján Pšenák
2106/6
Bziny
Slovak Republic
  (from: 01/20/1999 until: 07/10/2002)
Ján Pšenák
2106/6
Bziny
Slovak Republic
  (from: 02/23/1998 until: 01/19/1999)
Ján Pšenák
2106/6
Bziny
Slovak Republic
  (from: 06/17/1996 until: 02/22/1998)
Ján Pšenák
2106/6
Bziny
Slovak Republic
  (from: 05/19/1994 until: 06/16/1996)
Stanislav Rác
Šrobárová 2676/36
Poprad
Slovak Republic
  (from: 07/11/2002 until: 05/22/2008)
Ing. Karol Lipjak
481
Klin 029 41
Slovak Republic
  (from: 05/23/2008 until: 09/19/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Štefan Leštinský
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 05/19/1994 until: 06/16/1996)
Ján Pšenák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/19/1994 until: 06/16/1996)
Ing. Štefan Leštinský
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 06/17/1996 until: 02/22/1998)
Ján Pšenák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/17/1996 until: 02/22/1998)
Ján Pšenák
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/23/1998 until: 01/19/1999)
Ján Pšenák
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/20/1999 until: 07/10/2002)
Ing. Karol Lipjak
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/11/2002 until: 05/22/2008)
Stanislav Rác
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/11/2002 until: 05/22/2008)
Ing. Karol Lipjak
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/23/2008 until: 09/19/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/23/2008 until: 09/19/2011)
konatelia
  (from: 07/11/2002 until: 05/22/2008)
Individual managing director
  (from: 02/23/1998 until: 07/10/2002)
Individual managing director
  (from: 06/17/1996 until: 02/22/1998)
Individual managing director
  (from: 05/19/1994 until: 06/16/1996)
Ing. Štefan Leštinský
Odbojárov 1956/3
Dolný Kubín
  (from: 05/19/1994 until: 06/16/1996)
Ing. Štefan Leštinský
Odbojárov 1956/3
Dolný Kubín
  (from: 06/17/1996 until: 02/22/1998)
Ján Pšenák
2106/6
Bziny
Until: 05/05/2002
  (from: 06/17/1996 until: 07/10/2002)
Stanislav Rác
Šrobárová 2676/36
Poprad
From: 05/05/2002
  (from: 07/11/2002 until: 05/22/2008)
Stanislav Rác
Šrobárová 2676/36
Poprad
From: 05/05/2002 Until: 05/20/2008
  (from: 05/23/2008 until: 05/22/2008)
Ing. Karol Lipjak
481
Klin
From: 05/05/2002
  (from: 07/11/2002 until: 09/19/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 07/11/2002 until: 09/19/2011)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 02/23/1998 until: 07/10/2002)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostante
  (from: 06/17/1996 until: 02/22/1998)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 05/19/1994 until: 06/16/1996)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 01/20/1999 until: 09/19/2011)
100 000 Sk
  (from: 05/19/1994 until: 01/19/1999)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 5 CbR 137/2010-33 zo dňa 09.05.2011, ktorým bola obchodná spoločnosť L a P, spol. s r.o. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom L a P, spol. s r.o., so sídlom 029 41 Klin 481, IČO: 31 607 071 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 20.09.2011 VYMAZÁVA.
  (from: 09/20/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 19.3.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5377
  (from: 05/19/1994 until: 09/19/2011)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.4.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve Stary spis: S.r.o. 5377
  (from: 06/17/1996 until: 09/19/2011)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 26.9.1997 bol schválený dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 02/23/1998 until: 09/19/2011)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.7. 1998 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/20/1999 until: 09/19/2011)
Na valnom zhromaždení dňa 5. 5. 2002 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/11/2002 until: 09/19/2011)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person