Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2815/B

Obchodné meno: 
Slovak Lines, a.s.
  (od: 01.03.2007)
Sídlo: 
Mlynské Nivy 5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (od: 17.09.2021)
IČO: 
35 821 019
  (od: 28.09.2001)
Deň zápisu: 
01.10.2001
  (od: 28.09.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.09.2001)
Predmet podnikania (činnosti): 
pravidelná autobusová doprava
  (od: 06.06.2003)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 06.06.2003)
prenájom dopravných prostriedkov
  (od: 06.06.2003)
výroba, montáž, opravy a údržba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
  (od: 06.06.2003)
prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.06.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.06.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.06.2003)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 06.06.2003)
nákladná cestná doprava
  (od: 06.06.2003)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (od: 06.06.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 18.10.2002)
Ing. Pavol Labant - predseda predstavenstva
Čerešňová 1677/13
Rovinka 900 41
Vznik funkcie: 26.09.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.03.2020)
Ing. Mgr. Juraj Hamaj - Člen predstavenstva
Janka Kráľa 8404/17
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.11.2020)
Mgr. Martin Olexa - Podpredseda predstavenstva
Brezová 15
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 28.09.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú dvaja členovia spolu. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 22.01.2008)
Dozorná rada: 
JUDr. Milan Valašík
Vajnorská 98/E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 29.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2021)
Ing. Róbert Fedák
Páričková 1099/24
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 04.04.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2023)
Eugénia Ondrášeková
Chotárna 67
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
Vznik funkcie: 29.03.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2023)
Mgr. Martin Miklaš
Nitrianske Sučany 359
Nitrianske Sučany 972 21
Vznik funkcie: 30.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2023)
Výška základného imania: 
28 834 011,64 EUR Rozsah splatenia: 28 834 011,64 EUR
  (od: 12.02.2009)
Akcie: 
Počet: 868756
Druh: kmeňové na meno, dematerializovaná podoba
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 12.02.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.9.2001 v súlade s §§ 154 až 220 zák. č. 513/91 Zb. a vznikla v súlade so zák. č. 92/91 Zb. zo zrušeného štátneho podniku Slovenská autobusová doprava, IČO 35 681 250. Majetok zrušeného štátneho podniku, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme), okrem práv podľa § 16 zák. č. 92/91 Zb. o podmienke prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov prešli na Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý ho vložil do akciovej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Bratislava.
  (od: 28.09.2001)
Notárska zápisnica č.N 354/2002, Nz 349/2002 zo dňa 2.5.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov v znení dodatku č. 1 k stanovám. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.2002, na ktorom bola schválená ročná účtovná závierka za rok 2001 a návrh na rozdelenie zisku.
  (od: 30.07.2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5. 9. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 710/2002, Nz 705/2002.
  (od: 18.10.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 862/2002, Nz 856/2002 zo dňa 27. 11. 2002.
  (od: 06.06.2003)
Zánik funkcie členov dozornej rady Tomáša Fabora a Ing. Petra Kľučku dňa 17.12.2002. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.3.2003.
  (od: 23.06.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2005 vo forme notárskej zápisnice č.N 28/2005, Nz 4994/2005, NCRls 4927/2005 o schválení dodatku č.4 k stanovám.
  (od: 01.03.2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2005.
  (od: 01.08.2005)
Notárska zápisnica N 225/2005., Nz 35330/2005, NCRLs 34839/2005 ovedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (od: 31.08.2005)
Na mimoriadnom Valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.2005, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 664/2005, Nz 56839/2005,NCRls 56120/2005 napisanej dňa 24.11.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou bol schválený dodatok č. 6 k stanovám spoločnosti.
  (od: 22.12.2005)
Notárska zápisnica N 114/2006, Nz 8337/2006, NCRls 8304/2006 spísaná dňa 3.3.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.3.2006.
  (od: 17.03.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 401/2006, Nz 25824/2006, NCRIs 25808/2006 zo dňa 28.6.2006.
  (od: 27.07.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.12.2006 - zmena obchodného mena spoločnosti.
  (od: 01.03.2007)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.6.2007.
  (od: 01.08.2007)
Notárska zápisnica č. 1146/2007, Nz 59679/2007, NCRls 59218/2007 zo dňa 21.12.2007, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2007.
  (od: 22.01.2008)
Zápisnica z priebehu volieb členov dozornej rady za zamestnávateľa spoločnosti zo dňa 27.06.2008.
  (od: 30.07.2008)
Notárska zápisnica N 666/2008 Nz 29263/2008 o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2008 spísanej dňa 09.07.2008. Vzdanie sa funcie člena dozornej rady Ing. Martina Perneckého- účinnosť dňom doručenia dozornej rade.
  (od: 24.07.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.2009.
  (od: 26.09.2009)
Notárska zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.07.2010. /N 414/2010, Nz 24919/2010/ a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2010.
  (od: 06.08.2010)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady Slovak Lines, a.s., zo dňa 24.8.2010.
  (od: 29.09.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždennia zo dňa 10.11.2010. Zápisnica z LXXII mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 19.11.2010.
  (od: 04.12.2010)
Notárska zápisnica N 660/2010, Nz 58494/2010 zo dňa 23.12.2010 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 26.01.2011)
Zápisnica z priebehu volieb členov dozornej rady zo dňa 15.07.2011.
  (od: 02.08.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.12.2011.
  (od: 11.01.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2013.
  (od: 08.11.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.11.2013.
  (od: 04.12.2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.05.2014.
  (od: 26.06.2014)
Zápisnica z priebehz volieb členov dozornej rady zo dňa 18.07.2014.
  (od: 01.08.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2015.
  (od: 21.02.2015)
Zápisnica z MVZ zo dňa 23.11.2015.
  (od: 01.12.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  11.07.2024
Dátum výpisu:  14.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR