Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  24949/B

Obchodné meno: 
"Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.", v skrátenej forme obchodného mena s označením "CENVIS s.r.o."
  (od: 08.01.2009)
Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.
  (od: 20.05.2008 do: 07.01.2009)
Life and Waste, s.r.o.
  (od: 21.09.2001 do: 19.05.2008)
Sídlo: 
Kutlíkova 17
Bratislava 852 50
  (od: 01.06.2014)
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (od: 20.05.2008 do: 31.05.2014)
Majerníkova 10
Bratislava 841 05
  (od: 21.09.2001 do: 19.05.2008)
IČO: 
35 820 551
  (od: 21.09.2001)
Deň zápisu: 
21.09.2001
  (od: 21.09.2001)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 21.09.2001)
Predmet činnosti: 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 21.09.2001)
poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
  (od: 21.09.2001)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (od: 21.09.2001)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (od: 21.09.2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 21.09.2001)
vydavateľská činnosť, vydávanie periodických a neperiodických publikácií, v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 21.09.2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 21.09.2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 21.09.2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 21.09.2001)
organizovanie športových a spoločenských podujatí
  (od: 21.09.2001)
reklamná činnosť
  (od: 21.09.2001)
propagačná činnosť
  (od: 21.09.2001)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 21.09.2001)
poskytovanie reklamnej, propagačnej a inzertnej činnosti prostredníctvom elektronického internetového portálu
  (od: 21.09.2001)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 21.09.2001)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia s výnimkou kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí, posudzovania vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia a vydávania odborných posudkov z hľadiska ohrany životného prostredia
  (od: 20.01.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (od: 08.01.2009)
uzatváranie, rekultivácie a monitoring skládok odpadov na iné ako nebezpečné odpady
  (od: 08.01.2009)
sprostredkovanie a manažment služieb v oblasti životného prostredia
  (od: 08.01.2009)
príprava a zabezpečovanie legislatívnych prác
  (od: 08.01.2009)
prenájom motorových vozidiel a ich príslušenstva
  (od: 05.08.2009)
Geologické práce: 1. hydrogeologický prieskum, 2. inžinierskogeologický prieskum, 3. geologický prieskum životného prostredia, 4. geochemické práce, 5. technické práce (vrtné práce), 6. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, 7. sanácia geologického prostredia, 8. sanácia environmentálnej záťaže, 9. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii enviromentálnej záťaže, 10. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku, 11. terénne meračské práce
  (od: 11.09.2019)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 15.10.2019)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrologického prieskumu
  (od: 06.04.2011 do: 19.04.2011)
vykonávanie geochemických prác pre geologický výskum a geologický prieskum
  (od: 06.04.2011 do: 13.10.2016)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (od: 06.04.2011 do: 13.10.2016)
sanácia geologického prostredia
  (od: 06.04.2011 do: 13.10.2016)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu
  (od: 20.04.2011 do: 13.10.2016)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh geologického prieskumu životného prostredia
  (od: 21.11.2012 do: 13.10.2016)
odborný geologický dohľad
  (od: 21.11.2012 do: 13.10.2016)
Geologické práce: 1. hydrogeologický prieskum, 2. geologický prieskum životného prostredia, 3. geochemické práce, 4. terénne meračské práce, 5. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, 6. sanácia geologického prostredia, 7, sanácia environmentálnej záťaže, 8. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže, 9. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (od: 14.10.2016 do: 04.12.2018)
Geologické práce: 1. hydrogeologický prieskum, 2. inžinierskogeologický prieskum, 3. geologický prieskum životného prostredia, 4. geochemické práce, 5. technické práce (vrtné práce), 6. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, 7. sanácia geologického prostredia, 8. sanácia environmentálnej záťaže, 9. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii enviromentálnej záťaže, 10. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (od: 05.12.2018 do: 10.09.2019)
sanácie a rekultivácie enviromentálnych záťaží
  (od: 08.01.2009 do: 13.10.2016)
Spoločníci: 
Ing. Tibor Ťapuš
Staré Grunty 3427/244
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (od: 05.10.2022)
Mgr. Erik Werner
Nám. Sv. Františka 3550/18
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 01
  (od: 05.10.2022)
Mgr. Pavol Takáč
Majerníkova 3007/10
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
  (od: 05.10.2022)
Mgr. Pavol Takáč
Majerníkova 10
Bratislava 841 05
  (od: 21.09.2001 do: 26.06.2017)
Mgr. Erik Werner
Dérerova 2
Bratislava 831 01
  (od: 21.09.2001 do: 26.06.2017)
Ing. Angela Wernerová
Silvánska 8
Bratislava 841 01
  (od: 27.06.2017 do: 07.09.2017)
Mgr. Zuzana Zajíčková
Tupolevova 2
Bratislava 851 01
  (od: 21.09.2001 do: 26.06.2017)
Mgr. Pavol Takáč
Majerníkova 10
Bratislava 841 05
  (od: 08.09.2017 do: 04.10.2022)
Mgr. Erik Werner
Nám. Sv. Františka 3550/18
Bratislava 841 01
  (od: 08.09.2017 do: 04.10.2022)
Ing. Tibor Ťapuš
Staré Grunty 244
Bratislava 841 04
  (od: 27.06.2017 do: 04.10.2022)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Ing. Tibor Ťapuš
  (od: 27.06.2017 do: 04.10.2022)
Ing. Tibor Ťapuš
Vklad: 4 704 EUR Splatené: 4 704 EUR
  (od: 05.10.2022)
Mgr. Erik Werner
  (od: 08.09.2017 do: 04.10.2022)
Mgr. Erik Werner
Vklad: 1 158 EUR Splatené: 1 158 EUR
  (od: 05.10.2022)
Mgr. Pavol Takáč
  (od: 08.09.2017 do: 04.10.2022)
Mgr. Pavol Takáč
Vklad: 1 158 EUR Splatené: 1 158 EUR
  (od: 05.10.2022)
Mgr. Pavol Takáč
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 21.09.2001 do: 19.05.2008)
Mgr. Erik Werner
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 21.09.2001 do: 19.05.2008)
Mgr. Zuzana Zajíčková
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 35 000 Sk
  (od: 21.09.2001 do: 19.05.2008)
Mgr. Pavol Takáč
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk
  (od: 20.05.2008 do: 04.08.2009)
Mgr. Erik Werner
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk
  (od: 20.05.2008 do: 04.08.2009)
Mgr. Zuzana Zajíčková
Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk
  (od: 20.05.2008 do: 04.08.2009)
Mgr. Pavol Takáč
Vklad: 2 323,574322 EUR Splatené: 2 323,574322 EUR
  (od: 05.08.2009 do: 31.05.2014)
Mgr. Erik Werner
Vklad: 2 323,574322 EUR Splatené: 2 323,574322 EUR
  (od: 05.08.2009 do: 31.05.2014)
Mgr. Zuzana Zajíčková
Vklad: 2 323,574322 EUR Splatené: 2 323,574322 EUR
  (od: 05.08.2009 do: 31.05.2014)
Mgr. Pavol Takáč
Vklad: 2 340 EUR Splatené: 2 340 EUR
  (od: 01.06.2014 do: 26.06.2017)
Mgr. Erik Werner
Vklad: 2 340 EUR Splatené: 2 340 EUR
  (od: 01.06.2014 do: 26.06.2017)
Mgr. Zuzana Zajíčková
Vklad: 2 340 EUR Splatené: 2 340 EUR
  (od: 01.06.2014 do: 26.06.2017)
Ing. Angela Wernerová
Vklad: 2 316 EUR Splatené: 2 316 EUR
  (od: 27.06.2017 do: 07.09.2017)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 21.09.2001)
Mgr. Pavol Takáč
Majerníkova 10
Bratislava 841 05
  (od: 24.05.2022)
Ing. Tibor Ťapuš
Staré Grunty 244
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 27.06.2017
  (od: 27.06.2017)
Mgr. Erik Werner
Nám. Sv. Františka 3550/18
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 19.11.2018
  (od: 26.01.2019)
Mgr. Pavol Takáč
Majerníkova 10
Bratislava 841 05
  (od: 21.09.2001 do: 23.05.2022)
Mgr. Erik Werner
Dérerova 2
Bratislava 831 01
  (od: 21.09.2001 do: 26.06.2017)
Mgr. Erik Werner
Dérerova 2
Bratislava 831 01
Skončenie funkcie: 27.06.2017
  (od: 27.06.2017 do: 26.06.2017)
Mgr. Zuzana Zajíčková
Tupolevova 2
Bratislava 851 01
  (od: 21.09.2001 do: 26.06.2017)
Mgr. Zuzana Zajíčková
Tupolevova 2
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 30.03.2017
  (od: 27.06.2017 do: 26.06.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú konatelia tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy aspoň dvaja konatelia spoločnosti spoločne.
  (od: 21.09.2001)
Základné imanie: 
7 020 EUR Rozsah splatenia: 7 020 EUR
  (od: 01.06.2014)
6 970,722966 EUR Rozsah splatenia: 6 970,722966 EUR
  (od: 05.08.2009 do: 31.05.2014)
210 000 Sk Rozsah splatenia: 210 000 Sk
  (od: 20.05.2008 do: 04.08.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.8.2001 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (od: 21.09.2001)
Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia z 01.10.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti Life and Waste, s.r.o. obsahujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o schválení úkonov urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia z 25.01.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti Life and Waste, s.r.o. obsahujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o rozšírení predmetu činnosti. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia z 01.02.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti Life and Waste, s.r.o. obsahujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene Spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 31.12.2002.
  (od: 20.01.2004)
Zmena obchodného mena, z pôvodného Life and Waste, s.r.o. na Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.
  (od: 20.05.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 18. 11. 2008 Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve z 18. 11. 2008
  (od: 08.01.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.7.2009.
  (od: 05.08.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 01.08.2012.
  (od: 21.11.2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2014.
  (od: 01.06.2014)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.03.2017 a zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2017.
  (od: 27.06.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  03.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)