Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  37701/V

Business name: 
LB MINERALS SK, s.r.o.
  (from: 07/24/2015)
Registered seat: 
Tomášikova 35
Košice 043 22
  (from: 07/24/2015)
Identification number (IČO): 
36 036 455
  (from: 07/24/2015)
Date of entry: 
06/15/1999
  (from: 07/24/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/24/2015)
Objects of the company: 
výroba expandovaného perlitu
  (from: 07/24/2015)
výroba izolačných materiálov
  (from: 07/24/2015)
úprava nerudných a minerálnych surovín
  (from: 07/24/2015)
veľkoobchod a maloobchod s tovarmi : stavebný materiál, keramické výrobky, kameninové výrobky
  (from: 07/24/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služieb
  (from: 07/24/2015)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/24/2015)
vykonávanie technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum - zemné práce, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim
  (from: 07/24/2015)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu
  (from: 07/24/2015)
vykonávanie technologických a laboratórnych prác pre geologický výskum a geologický prieskum
  (from: 07/24/2015)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton podľa § 2 písmeno b) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (from: 07/24/2015)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov podľa § 2 písmeno c) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (from: 07/24/2015)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním podľa § 2 písmeno d) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (from: 07/24/2015)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených činnostiach podľa § 2 písmeno e) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (from: 07/24/2015)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia takto vytvorených banských diel a lomov, s výnimkou geologického prieskumu ložísk nevyhradených nerastov podľa § 3 písmeno a) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  (from: 07/24/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/24/2015)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/24/2015)
skladovanie
  (from: 07/24/2015)
Partners: 
LB MINERALS, s.r.o.
Tovární 431
Horní Bříza 330 12
Czech Republic
  (from: 03/30/2017)
LASSELSBERGER GmbH
Wörth 1
Pöchlarn 3380
Republic of Austria
  (from: 07/24/2015)
Contribution of each member: 
LASSELSBERGER GmbH
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 07/24/2015)
LB MINERALS, s.r.o.
Amount of investment: 5 223 998 EUR Paid up: 5 223 998 EUR
  (from: 03/30/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/24/2015)
Ing. Ladislav Matoušek
U Střelnice 210
Plasy 331 01
Česká republika
From: 07/24/2015
  (from: 07/24/2015)
Martin Chrt
Divišovská 2311/4
Praha 4 - Chodov 149 00
Česká republika
From: 04/19/2021
  (from: 06/02/2021)
Rafik Jaramani
Bertalan Lajos 16. 4/1
Budapest H-1111
Maďarsko
From: 04/19/2021
  (from: 06/02/2021)
Acting in the name of the company: 
Ak je vymenovaný len jeden konateľ, za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne. Ak sú vymenovaní dvaja alebo viacerí konatelia, za spoločnosť konajú a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 07/24/2015)
Capital: 
5 257 192 EUR Paid up: 5 257 192 EUR
  (from: 03/30/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa v NZ 13/99 napísanej JUDr. Jozefom Pavlíkom, notárom v Košiciach, Rastislavova 5, jednorázovo, v súlade s ust. §§ 172, 175 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., ako aj schválením stanov.
  (from: 07/24/2015)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.10.1999 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 127/99 Z.z.
  (from: 07/24/2015)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti (spoločností) v dôsledku zlúčenia: Obchodné meno: KERKORUD, a.s. Sídlo: Tomášikova 35 040 01 Košice IČO: 31 731 724
  (from: 07/24/2015)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku s názvom "Prevádzka Štrkovňa Ivanka pri Nitre" na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 9.1.2017 uzavretej medzi spoločnosťou LB MINERALS SK, s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou ALL - TRANS s.r.o., so sídlom Kláry Jarunkovej 14489/2, Banská Bystrica 974 01, IČO: 36 028 401 ako kupujúcim.
  (from: 02/14/2017)
Date of updating data in databases:  06/21/2021
Date of extract :  06/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person