Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  949/B

Business name: 
COPROJECT spol. s r. o.
  (from: 02/26/1993 until: 01/12/2000)
COPROJECT spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 06/11/1991 until: 02/25/1993)
Registered seat: 
Polianky 5
Bratislava 844 14
  (from: 02/26/1993 until: 01/12/2000)
Bojnická 3
Bratislava
  (from: 06/11/1991 until: 02/25/1993)
Identification number (IČO): 
00 602 809
  (from: 06/11/1991)
Date of entry: 
06/11/1991
  (from: 06/11/1991)
Person dissolved from: 
13. 1. 2000
  (from: 01/13/2000)
Date of deletion: 
01/13/2000
  (from: 01/13/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/11/1991)
Objects of the company: 
marketing a management
  (from: 06/11/1991 until: 02/25/1993)
inžinierska a konzultačná činnosť
  (from: 06/11/1991 until: 02/25/1993)
navrhovanie technologických, výrobných procesov a projektovanie v rozsahu platnosti osobitných spôsobilostí
  (from: 06/11/1991 until: 02/25/1993)
inžiniersko - dodávateľská činnosť
  (from: 06/11/1991 until: 02/25/1993)
obchodno-servisné služby
  (from: 06/11/1991 until: 02/25/1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/11/1991 until: 02/25/1993)
poradné a realitné služby
  (from: 06/11/1991 until: 02/25/1993)
informačná a školiaca činnosť
  (from: 06/11/1991 until: 02/25/1993)
ekonomické analýzy a spracovávanie podnikateľských a privatizačných projektov
  (from: 06/11/1991 until: 02/25/1993)
zahranično-obchodná činnosť mimo komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 06/11/1991 until: 02/25/1993)
činnosť organizač. a ekonomického poradcu v obl. inv. výstavby
  (from: 02/26/1993 until: 01/12/2000)
sprostredkovanie v oblasti investičnej výstavby a obchodu
  (from: 02/26/1993 until: 01/12/2000)
inžinierska a konzultačná činnosť v predmete podnikania
  (from: 02/26/1993 until: 01/12/2000)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 02/26/1993 until: 01/12/2000)
konštrukčné práce v obl. strojárstva
  (from: 02/26/1993 until: 01/12/2000)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 02/26/1993 until: 01/12/2000)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/.
  (from: 02/26/1993 until: 01/12/2000)
Partners: 
Ing. Miroslav Dobrota
Ševčenkova 15
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 05/27/1999 until: 01/12/2000)
Ing. Miroslav Dobrota
Ševčenkova 15
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 09/14/1998 until: 05/26/1999)
Ing. Miroslav Dobrota
Ševčenkova 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/11/1991 until: 09/13/1998)
Ing.arch. Pavol Frištacký
Janotova 14
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 05/27/1999 until: 01/12/2000)
Ing.arch. Pavol Frištacký
Janotova 14
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 09/14/1998 until: 05/26/1999)
Ing.arch. Pavol Frištacký
Gurovova 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/11/1991 until: 09/13/1998)
Michal Jovorský
kap. Rašu 8
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 05/27/1999 until: 01/12/2000)
Michal Jovorský
kap. Rašu 8
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 09/14/1998 until: 05/26/1999)
Michal Jovorský
kap. Rašu 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/11/1991 until: 09/13/1998)
Ing. Peter Redlich
Wilsonova 8
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 05/27/1999 until: 01/12/2000)
Ing. Peter Redlich
Wilsonova 8
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 09/14/1998 until: 05/26/1999)
Ing. Peter Redlich
Belojanisova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/11/1991 until: 09/13/1998)
Ing. Igor Semizorov
Dostojevského rad 19
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 05/27/1999 until: 01/12/2000)
Ing. Igor Semizorov
Dostojevského rad 19
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 09/14/1998 until: 05/26/1999)
Ing. Igor Semizorov
Dostojevského rad 19
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/11/1991 until: 09/13/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Miroslav Dobrota
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/11/1991 until: 09/13/1998)
Ing.arch. Pavol Frištacký
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/11/1991 until: 09/13/1998)
Michal Jovorský
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/11/1991 until: 09/13/1998)
Ing. Peter Redlich
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/11/1991 until: 09/13/1998)
Ing. Igor Semizorov
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/11/1991 until: 09/13/1998)
Ing. Miroslav Dobrota
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/14/1998 until: 05/26/1999)
Ing.arch. Pavol Frištacký
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/14/1998 until: 05/26/1999)
Michal Jovorský
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/14/1998 until: 05/26/1999)
Ing. Peter Redlich
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/14/1998 until: 05/26/1999)
Ing. Igor Semizorov
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/14/1998 until: 05/26/1999)
Ing. Miroslav Dobrota
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/27/1999 until: 01/12/2000)
Ing.arch. Pavol Frištacký
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/27/1999 until: 01/12/2000)
Michal Jovorský
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/27/1999 until: 01/12/2000)
Ing. Peter Redlich
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/27/1999 until: 01/12/2000)
Ing. Igor Semizorov
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/27/1999 until: 01/12/2000)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/26/1993 until: 01/12/2000)
konatelia
  (from: 06/11/1991 until: 02/25/1993)
Ing. Miroslav Dobrota
  (from: 02/26/1993 until: 09/13/1998)
Ing. Miroslav Dobrota
Ševčenkova 15
Bratislava 851 01
  (from: 09/14/1998 until: 01/12/2000)
Ing.arch. Pavol Frištacký
  (from: 02/26/1993 until: 09/13/1998)
Ing.arch. Pavol Frištacký
Janotova 14
Bratislava 841 05
  (from: 09/14/1998 until: 01/12/2000)
Michal Javorský
  (from: 02/26/1993 until: 09/13/1998)
Michal Jovorský
kap. Rašu 8
Bratislava 841 01
  (from: 09/14/1998 until: 01/12/2000)
Ing. Peter Redlich
  (from: 02/26/1993 until: 09/13/1998)
Ing. Peter Redlich
Wilsonova 8
Bratislava 811 07
  (from: 09/14/1998 until: 01/12/2000)
Ing. Igor Semizorov
  (from: 02/26/1993 until: 09/13/1998)
Ing. Igor Semizorov
Dostojevského rad 19
Bratislava 811 09
  (from: 09/14/1998 until: 01/12/2000)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.
  (from: 02/26/1993 until: 01/12/2000)
Spoločnosť zastupuje a za spoločnosť podpisuje riaditeľ spoločnosti Ing. Miroslav Dobrota bytom Bratislava,Ševčenkova 15.
  (from: 06/11/1991 until: 02/25/1993)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 05/27/1999 until: 01/12/2000)
200 000 Sk
  (from: 09/14/1998 until: 05/26/1999)
125 000 Sk
  (from: 06/11/1991 until: 09/13/1998)
Other legal facts: 
Na valnom zhromaždení konanom dňa 8.12.1999 bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie v dôsledku jej premeny na COPROJECT a.s. so sídlom Súkenícka 13, Bratislava, v zmysle § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť COPROJECT spol. s r.o., Polianky 5, 844 14 Bratislava, IČO: 00 602 809 zapísaná v odd. S.r.o. vo vložke 949/B sa vymazuje z obchodného registra dňom 13.1.2000.
  (from: 01/13/2000)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.04.1991 a dodatkom zo dňa 11.6.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Dodatok k spoločenskej zmluvy č.2 zo dňa 14.8.1991 ktorou sa mení čl.1, čl.2, čl.3, čl.29 Starý spis: S.r.o. 1663
  (from: 06/11/1991 until: 01/12/2000)
Spoločnosť upravená dňa 28.9.1992 dodatkom č. 3 k spoločenskej zmluve v súlade s obchodným Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 1663
  (from: 02/26/1993 until: 01/12/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.6.1998. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.7.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/14/1998 until: 01/12/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.1999, dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.4.1999.
  (from: 05/27/1999 until: 01/12/2000)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person