Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  31936/R

Business name: 
Personal Property, s.r.o., v dodatočnej likvidácii
  (from: 09/29/2023)
Personal Property, s.r.o.
  (from: 02/25/2017 until: 09/28/2023)
Azyen, s.r.o.
  (from: 08/14/2015 until: 02/24/2017)
Registered seat: 
Palackého 85/5
Trenčín 911 01
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Identification number (IČO): 
48 261 904
  (from: 08/14/2015)
Date of entry: 
08/14/2015
  (from: 08/14/2015)
Person dissolved from: 
21. 8. 2022
  (from: 02/08/2023)
Date of deletion: 
02/08/2023
  (from: 02/08/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 309h ods. 1 Civilného mimosporového poriadku
  (from: 02/08/2023)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/14/2015)
Objects of the company: 
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Skladovanie
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Administratívne služby
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Obstarávateľské služby spojené s prevádzkou nehnuteľností
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Výcvik a tréning dostihových koní
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Poskytovanie služieb - kondičné jazdy na koni
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Poskytovanie služieb - vyhliadkové jazdy s konským poťahom
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Poskytovanie služieb - ustajnenie koní
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Partners: 
ADURONER BAMI s.r.o.
Náměstí Přátelství 1518/2
Praha-Hostivař 102 00
Czech Republic
  (from: 01/09/2020 until: 02/07/2023)
PATRIOT HOLDING, a.s.
Legionárska 7158/5
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 08/14/2015 until: 01/08/2020)
Contribution of each member: 
PATRIOT HOLDING, a.s.
( peňažný vklad )
  (from: 08/14/2015 until: 01/08/2020)
ADURONER BAMI s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/09/2020 until: 02/07/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/09/2020 until: 02/07/2023)
konatelia
  (from: 08/14/2015 until: 01/08/2020)
Juraj Imrich
I. Krasku 668/4
Trenčín 911 01
From: 08/14/2015
  (from: 08/14/2015 until: 01/08/2020)
Juraj Imrich
I. Krasku 668/4
Trenčín 911 01
From: 08/14/2015 Until: 12/05/2019
  (from: 01/09/2020 until: 01/08/2020)
Peter Kožuch
Želovany 1128/45
Čachtice 916 21
From: 12/05/2019
  (from: 01/09/2020 until: 08/26/2021)
Peter Kožuch
Želovany 1128/45
Čachtice 916 21
From: 12/05/2019 Until: 04/08/2021
  (from: 08/27/2021 until: 08/26/2021)
Ivan Pĺžik
T. Vansovej 2743/2
Trenčín 911 01
From: 08/14/2015
  (from: 08/14/2015 until: 02/24/2017)
Ivan Pĺžik
T. Vansovej 2743/2
Trenčín 911 01
From: 08/14/2015 Until: 12/23/2016
  (from: 02/25/2017 until: 02/24/2017)
Miroslav Moravčík
Náměstí Svobody 73
Bzenec 696 81
Česká republika
From: 04/08/2021
  (from: 08/27/2021 until: 02/07/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti, samostatne.
  (from: 02/25/2017 until: 02/07/2023)
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločnosti, spoločne.
  (from: 08/14/2015 until: 02/24/2017)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/14/2015 until: 02/07/2023)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/28/2023
  (from: 09/29/2023)
 Liquidators:
SKKS, k.s.
A. Kmeťa 357/1
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 09/28/2023
  (from: 09/29/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor v rámci nariadenej dodatočnej likvidácie robí len úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii novozisteného majetku spoločnosti.
  (from: 09/29/2023)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40CbR/5/2020-18 zo dňa 20.07.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.08.2022 súd zrušil spoločnosť Personal Property, s.r.o., so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO 48 261 904 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro, vložke číslo 31936/R.
  (from: 02/08/2023)
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40CbR/5/2020-29 zo dňa 19.01.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.01.2023 súd vymazal spoločnosť Personal Property, s.r.o., so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO 48 261 904, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Sro, vložke číslo 31936/R.
  (from: 02/08/2023)
Zápis spoločnosti v obchodnom registri bol obnovený k 28.09.2023 za účelom dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti na základe nariadenia dodatočnej likvidácie v konaní so sp. zn. 40/Exre/354/2023.
  (from: 09/29/2023)
Súd ustanovil do funkcie likvidátora obchodnú spoločnosť SKKS, k.s. so sídlom kancelárie Dubnica nad Váhom 01841, A. Kmeťa 357/1, zapísaného do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom S1459.
  (from: 09/29/2023)
Dňa 19.03.2021 bolo Okresným súdom Trenčín začaté konanie o zrušení spoločnosti.
  (from: 04/22/2021 until: 02/07/2023)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person