Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6227/B

Business name: 
Apollo Business Center III a.s.
  (from: 04/28/2016)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 821 09
  (from: 05/03/2019)
Identification number (IČO): 
48 308 072
  (from: 09/17/2015)
Date of entry: 
09/17/2015
  (from: 09/17/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/17/2015)
Objects of the company: 
nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva
  (from: 09/17/2015)
správa nehnuteľností
  (from: 09/17/2015)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb a iných ako základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
  (from: 09/17/2015)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (from: 09/17/2015)
obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností
  (from: 09/17/2015)
predaj nehnuteľností
  (from: 09/17/2015)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/17/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/17/2015)
Matúš Lipták - Member of the Board of Directors
Azovská 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 02/26/2021
  (from: 04/08/2021)
Mgr. Marcel Sedlák - Chairman of the Board of Directors
Brumovická 6
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 10/10/2023
  (from: 10/28/2023)
Ing. Radoslav Bekö - Member of the Board of Directors
Záhradnícka 242/37
Šaľa 927 01
From: 04/10/2024
  (from: 04/19/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 09/17/2015)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 09/17/2015)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 EUR
  (from: 09/17/2015)
Stockholder: 
HB Reavis Holding CZ a.s.
Panská 854/2
Praha 110 00
Česká republika
  (from: 03/18/2023)
Supervisory board: 
Mgr. František Rácz
Sibírska 1610/12
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 02/23/2023
  (from: 04/01/2023)
Mgr. Vladimír Báleš
Hlinícka 9738/2A
Bratislava - mestská časť Rača 831 54
From: 04/10/2023
  (from: 04/19/2024)
Mária Švigárová
Búdková 6157/34
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 04/10/2023
  (from: 04/19/2024)
Other legal facts: 
Zakladateľská zmluva o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísaná dňa 28.08.2015 vo forme notárskej zápisnice N 2491/2015, Nz 29842/2015, NCRls 30550/2015 v súlade s ust. § 57, § 154 – § 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 09/17/2015)
Zmluva o zlúčení zo dňa 19.04.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 639/2016, Nz 13491/2016, NCRls 13891/2016.
  (from: 04/22/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.04.2016
  (from: 04/28/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Apollo Business Center III, spol. s r.o. 36759538 ,
Karadžičova
12
  (from: 04/22/2016)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person