Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2851/B

Obchodné meno: 
Bratislavská teplárenská, a.s.
  (od: 31.10.2001)
Sídlo: 
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 829 05
  (od: 10.03.2018)
IČO: 
35 823 542
  (od: 31.10.2001)
Deň zápisu: 
01.11.2001
  (od: 31.10.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.10.2001)
Predmet činnosti: 
automatizované spracovanie dát
  (od: 31.10.2001)
montáž a opravy meračov tepla
  (od: 31.10.2001)
vzdušné, káblové transformácie do 22 kV, NN siete, verejné osvetlenie
  (od: 31.10.2001)
oprava a údržba motorových vozidiel
  (od: 31.10.2001)
výroba tepla, výroba elektriny, výkup tepla, rozvod tepla, rozvod elektriny
  (od: 20.09.2002)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (od: 20.09.2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov
  (od: 20.09.2002)
revízie tlakových zariadení - kotlov
  (od: 20.09.2002)
revízie tlakových nádob stabilných
  (od: 20.09.2002)
revízie plynových zariadení
  (od: 20.09.2002)
revízie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 20.09.2002)
revízie elektrických zariadení
  (od: 20.09.2002)
údržba, oprava, rekonštrukcia, montáž kotlov
  (od: 20.09.2002)
montáž, oprava, údržba, rekonštrukcia vyhradených elektrických zariadení
  (od: 20.09.2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 20.09.2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 20.09.2002)
údržba, oprava, rekonštrukcia, montáž tlakových nádob stabilných
  (od: 20.09.2002)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 10.03.2018)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 16.10.2020)
vedenie účtovníctva
  (od: 16.10.2020)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 16.10.2020)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 16.10.2020)
verejné obstarávanie
  (od: 16.10.2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (od: 16.10.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.07.2004)
Ing. Vojtech Červenka - člen predstavenstva
Lesná 2
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 16.06.2020
  (od: 17.09.2020)
Ing. Dušan Randuška - predseda predstavenstva
Nové Záhrady V/23
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 01.08.2020
  (od: 09.10.2020)
Ing. Miroslava Čalfová - Člen predstavenstva
Nevädzová 6F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.01.2021
  (od: 22.01.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti.
  (od: 17.09.2020)
Základné imanie: 
54 470 564 EUR Rozsah splatenia: 54 470 564 EUR
  (od: 20.05.2020)
Akcie: 
Počet: 1038270
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 27.01.2009)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 20 000 EUR
  (od: 20.05.2020)
Akcionár: 
MH Manažment, a.s.
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (od: 26.02.2016)
Dozorná rada: 
Rudolf Požgay
Pútnická 79
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
Vznik funkcie: 17.06.2020
  (od: 28.07.2020)
Mgr. Ľuboš Majer
Južná 690/57
Miloslavov - Alžbetin Dvor 900 42
Vznik funkcie: 20.08.2020
  (od: 09.10.2020)
Mgr. Miroslav Šajti
Pankúchova 1588/3
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Vznik funkcie: 22.03.2021
  (od: 27.04.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.10.2001, N 835/2001, Nz 822/2001spísanou notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel na základe Rozhodnutia vlády SR o privatizácii podniku Západoslovenské energetické závody š.p. IČO 00 152 153 č. 569/2001 zo dňa 20. júna 2001 zrušeného bez likvidácie rozhodnutím č. 96/2001 Ministra hospodárstva SR č. 4278/2001 - 1000 - 010. Majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) okrem práv podľa § 16 zák. č. 92/1991 Zb. prechádzajú na Fond národného majetku SR, ktorý dňa 1.11.2001 vloží majetok štátneho podniku do akciových spoločností - Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, Bratislavská teplárenská a.s. Bratislava, Trnavská teplárenská a.s. Trnava.
  (od: 31.10.2001)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.sp.: 434/2001 zo dňa 6.11.2001 právoplatné dňa 14.11.2001. Zmluva o nájme poštového priečinku.
  (od: 28.11.2001)
Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví o udelení licencie č. ET 0017/2001.
  (od: 06.02.2002)
Zápis o priebehu volieb pre voľbu členov dozornej rady volených zamestnancami, ktoré sa konali v dňoch 11. - 13. 3. 2002. Notárska zápisnica č. N 39/2002, Nz 39/2002 zo dňa 15. 1. 2002 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o odvolaní členov dozornej rady.
  (od: 13.06.2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 12.6.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 277/2002.
  (od: 20.09.2002)
Notárska zápisnica N 258/03, Nz 49915/03 spísaná dňa 19.6.2003 notárom JUDr. Potančokovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.7.2003 o zmene v orgánoch spoločnosti. Oznámenie o odstúpení z funkcie člena dozornej rady zo dňa 2.7.2003. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.7.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. J. Čemeričku, Ing. D. Švábovej a Ing. M. Mušku sa končí dňom 3.7.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. M. Bartoša, Ing. K. Prónaya, Ing. J. Urmína a Ing. M. Vitkoviča sa končí dňom 3.7.2003.
  (od: 25.09.2003)
Rozhodnutie akcionára zo dňa 28. 11. 2003.
  (od: 16.04.2004)
Zápisnica zo zasadania centrálnej mandátovej komisie pre voľbu členov dozornej rady volených zamestancami konaného dňa 13.4.2005.
  (od: 23.06.2005)
Zápisnica zo zasadania centrálnej mandátovej komisie pre voľbu členov dozornej rady volených zamestnancami konaného dňa 8.6.2005.
  (od: 24.06.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2005. Notárska zápisnica N 227/2005, Nz 56991/2005, NCRls 56261/2005 zo dňa 24.11.2005.
  (od: 30.11.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2006.
  (od: 24.05.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.07.2006.
  (od: 01.08.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.10.2006
  (od: 12.10.2006)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.12.2006 č.k. 34 Exre/374/2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.1.2007.
  (od: 12.01.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 169/2008 Nz 30299/2008 zo dňa 16.07.2008.
  (od: 01.08.2008)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu členov Dozornej rady spoločnosti, volených zamestnancami zo dňa 18.6.2008.
  (od: 05.08.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2008.
  (od: 27.11.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.9.2009.
  (od: 13.11.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 119/2010 Nz 30755/2010 zo dňa 31.08.2010.
  (od: 10.09.2010)
Notárska zápisnica č. N 7/2011, Nz 1514/2011, NCRls 1548/2011 zo dňa 18.01.2011.
  (od: 10.02.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 61/2011, Nz 29154/2011, NCRls 29890/2011 zo dňa 09.08.2011.
  (od: 18.08.2011)
Zápisnica zo zasadnutia Centrálnej volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. volených zamestnancami konaného dňa 20.10.2011.
  (od: 20.12.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2012 a 26.06.2012.
  (od: 07.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia Centrálnej volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. volených zamestnancami konaného dňa 12.12.2014.
  (od: 19.06.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.07.2016.
  (od: 12.08.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 2576/2016, Nz 37805/2016, NCRIs 38734/2016 zo dňa 19.10.2016.
  (od: 02.02.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10.2016.
  (od: 02.02.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.11.2016.
  (od: 02.02.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  26.07.2021
Dátum výpisu:  28.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)