Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25245/B

Business name: 
Finančná akadémia, s.r.o.
  (from: 06/17/2002 until: 07/31/2010)
Registered seat: 
Ventúrska 7
Bratislava 811 01
  (from: 09/06/2006 until: 07/31/2010)
Identification number (IČO): 
35 823 593
  (from: 11/02/2001)
Date of entry: 
11/02/2001
  (from: 11/02/2001)
Person dissolved from: 
1.8.2010
  (from: 08/01/2010)
Date of deletion: 
08/01/2010
  (from: 08/01/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/01/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/02/2001)
Capital: 
995 818 EUR Paid up: 995 818 EUR
  (from: 08/07/2009 until: 07/31/2010)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2010. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 206/2010, Nz 24931/2010, NCRls 25307/2010 zo dňa 13.07.2010 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Finančná akadémia, s. r. o., so sídlom Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 35 823 593 a nástupníckou spoločnosťou EMERALD REGINA SLOVENSKO s. r. o., so sídlom Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 35 721 421, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Finančná akadémia, s. r. o. Obchodná spoločnosť Finančná akadémia, s. r. o., so sídlom Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 35 823 593, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 25245/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 08/01/2010)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/01/2010)
Legal successor: 
EMERALD REGINA SLOVENSKO s. r. o.
Ventúrska 7
Bratislava 811 01
  (from: 08/01/2010)
Date of updating data in databases:  10/26/2021
Date of extract :  10/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person