Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2862/B

Obchodné meno: 
EUROVEA, a. s.
  (od: 30.10.2014)
Sídlo: 
Pribinova 10
Bratislava 811 09
  (od: 01.04.2011)
IČO: 
35 825 600
  (od: 26.11.2001)
Deň zápisu: 
26.11.2001
  (od: 26.11.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.11.2001)
Predmet činnosti: 
inzertná a reklamná činnosť
  (od: 26.11.2001)
faktoring a forfaiting
  (od: 26.11.2001)
obstarávateľská činnosť spojená so správou budov
  (od: 26.11.2001)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 26.11.2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 26.11.2001)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (od: 26.11.2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 20.03.2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 20.03.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 20.03.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 20.03.2010)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 20.03.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 20.03.2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 20.03.2010)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 20.03.2010)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (od: 20.03.2010)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 20.03.2010)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (od: 20.03.2010)
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti
  (od: 20.03.2010)
masérske služby
  (od: 20.03.2010)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (od: 13.11.2012)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 13.11.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.12.2004)
Mgr. Jana Tomová - člen predstavenstva
Vyšehradská 3013/21
Bratislava-Petržalka 851 06
Vznik funkcie: 11.02.2016
  (od: 20.02.2016)
Ing. Peter Korbačka - predseda predstavenstva
Dvořákovo nábrežie 7571/8A
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 13.07.2016
  (od: 27.07.2016)
Radoslav Mokrý - člen
Nábr. Sv. Cyrila 358/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 13.07.2016
  (od: 27.07.2016)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva vždy dvaja spoločne.
  (od: 06.08.2014)
Základné imanie: 
130 707 756 EUR Rozsah splatenia: 130 707 756 EUR
  (od: 12.11.2016)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 015 721 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v rozsahu stanovenom v stanovách spoločnosti.
  (od: 27.08.2014)
Počet: 88
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331 087 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v rozsahu stanovenom v stanovách spoločnosti.
  (od: 12.11.2016)
Akcionár: 
TRENESMA LIMITED
EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, Kyriakou Matsi, 16
Nikózia 1082
Cyperská republika
  (od: 26.02.2015)
Dozorná rada: 
Ing. Roman Korbačka
Drotárska cesta 6169/100
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 13.07.2016
  (od: 15.12.2016)
Mgr. Eva Pribičková
Doležalova 3424/15
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 13.07.2016
  (od: 27.07.2016)
Ing. Eva Kvetáková
Jamnického 3025/18
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 22.11.2018
  (od: 10.01.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 5.11.2001 v zmysle ust. § 154 - 220 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. N 889/2001, Nz 876/2001 zo dňa 5.11.2001 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej soločnosti a stanovy v zmysle zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 26.11.2001)
Notárska zápisnica N 244/2002 Nz 240/2002 zo dňa 14.3.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov spoločnosti.
  (od: 08.04.2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.5.2002, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní Ing. Ladislava Hrneka a Ing. Daniela Baláža z funkcie členov predstavenstva ku dňu 7.5.2002 a o zvolení nových členov predstavenstva. Notárska zápisnica č. N 369/2002, Nz 364/2002 zo dňa 7.5.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní člena dozornej rady Mgr. Róberta Pappa ku dňu 7.5.2002 a zvolení nového člena dozornej rady a o zmene stanov.
  (od: 30.05.2002)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.6.2002. Notárska zápisnica č. N 462/2002, Nz 457/2002 zo dňa 4.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Peter Nemec, deň zániku funkcie: 4.6.2002.
  (od: 27.06.2002)
Notárska zápisnica N 670/2004, Nz 84748/2004 zo dňa 26.11.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.11.2004. Dňa 25.11.2004 zanikla funkcia členom predstavenstva: Mgr. Denisa Hostačná, František Šidlík, Patricius Palla, JUDr. Roman Klimek.
  (od: 10.12.2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 01.07.2005.
  (od: 13.08.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2005 osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 466/05, Nz 48047/05 - zmena obchodného mena z REAL SPEKTRUM DUNAJ, a.s. na Ballymore EUROVEA, a.s., zmena sídla spoločnosti.
  (od: 04.11.2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2007 a zo dňa 16.07.2007. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.07.2007.
  (od: 29.09.2007)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.06.2008 o odvolaní a menovaní člena predstavenstva.
  (od: 03.07.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 320/2009, Nz 41103/2009 zo dňa 12.11.2009.
  (od: 29.12.2009)
Notárska zápisnica N 20/2010, Nz 1471/2010 zo dňa 19.01.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 20.03.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.6.2010.
  (od: 24.06.2010)
Rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania vo forme notárskej zápisnice N 215/2010, Nz 21876/2010, NCRls 22219/2010 zo dňa 17.06.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 97/2010, Nz 26590/2010, NCRls 27021/2010 zo dňa 27.07.2010.
  (od: 03.09.2010)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.12.2010.
  (od: 25.01.2011)
Notárska zápisnica N 183/2011, Nz 7234/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2011
  (od: 01.04.2011)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 22.08. 2012.
  (od: 31.08.2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 913/2012, Nz 30042/2012, NCRls 30710/2012 zo dňa 22.08.2012
  (od: 13.11.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2014.
  (od: 15.03.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 398/2014, Nz 26389/2014, NCRls 27000/2014 zo dňa 14.07.2014. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 399/2014, Nz 26462/2014, NCRls 27001/2014 zo dňa 14.07.2014.
  (od: 19.07.2014)
Notárska zápisnica č. N 609/2014, Nz 28107/2014, NCRls 28669/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.07.2014.
  (od: 06.08.2014)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2014 N 669/2014, Nz 31233/2014, NCRIs 31899/2014.
  (od: 27.08.2014)
Notárska zápisnica č. N 732/2014, Nz 35761/2014, NCRls 36479/2014 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromadženia zo dňa 30.09.2014.
  (od: 04.10.2014)
Notárska zápisnica č. N 795/2014, Nz 39838/2014, NCRls 40602/2014 zo dňa 23.10.2014. Zmena obchodného mena spoločnosti z Ballymore EUROVEA, a.s. na EUROVEA, a. s.
  (od: 30.10.2014)
Notárska zápisnica N 1035/2014, Nz 59959/2014, NCRls 60874/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2014.
  (od: 20.01.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 11.02.2016
  (od: 20.02.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 460/2016, Nz 26355/2016, NCRls 27124/2016 zo dňa 26.07.2016.
  (od: 12.11.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  08.04.2021
Dátum výpisu:  11.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)