Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  32235/R

Business name: 
Synergy Solutions, s. r. o.
  (from: 03/06/2008)
Registered seat: 
200
Kameničany 018 54
  (from: 05/20/2015)
Identification number (IČO): 
43 871 704
  (from: 03/06/2008)
Date of entry: 
03/06/2008
  (from: 03/06/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/06/2008)
Objects of the company: 
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/06/2008)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 03/06/2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/06/2008)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/06/2008)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 03/06/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/06/2008)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/06/2008)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 03/06/2008)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/06/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) alebo na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/06/2008)
Partners: 
Ing. Nguyen Thuc Cong Phuoc , PhD.
Strážnická 3
Brno 637 00
Czech Republic
  (from: 04/15/2011)
Thanh Long Pham
Šeříková 48
Brno 637 00
Czech Republic
  (from: 04/15/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Nguyen Thuc Cong Phuoc , PhD.
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 300601-2 zo dňa 11.04.2011 (osvedčené podpisy dňa 12.04.2011) - v prospech záložného veriteľa UniCredit Leasing Real Estate s.r.o., Záložné právo na obchodný podiel spoločníka na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č.000624C/CORP/2019 zo dňa 28.11.2019, v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava, ktoré vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 12/11/2019)
Thanh Long Pham
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 300601-1 zo dňa 11.04.2011 (osvedčené podpisy dňa 12.04.2011) - v prospech záložného veriteľa UniCredit Leasing Real Estate s.r.o., Záložné právo na obchodný podiel spoločníka na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č.000624F/CORP/2019 zo dňa 28.11.2019, v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava, ktoré vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 12/11/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/06/2008)
Bc. Martina Vítková
Višňová 4220/18
Kroměříž 767 01
Česká republika
From: 04/05/2011
  (from: 04/15/2011)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/06/2008)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 09/08/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.11.2007 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/06/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2008
  (from: 05/17/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.09.2010.
  (from: 09/08/2010)
Zápisnica valného zhromaždenia zo dňa 21.01.2011.
  (from: 03/01/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.3.2011. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.4.2011.
  (from: 04/15/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2011.
  (from: 05/04/2011)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 01.06.2011.
  (from: 06/20/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2015.
  (from: 05/20/2015)
Date of updating data in databases:  10/18/2021
Date of extract :  10/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person