Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2869/B

Business name: 
GENERIX, a.s.
  (from: 04/27/2004)
Registered seat: 
Dvořákovo nábrežie 8/A
Bratislava 811 02
  (from: 07/08/2014)
Identification number (IČO): 
36 172 243
  (from: 04/10/1997)
Date of entry: 
04/10/1997
  (from: 04/10/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/10/1997)
Objects of the company: 
podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania
  (from: 04/10/1997)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/10/1997)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/10/1997)
leasingová činnosť
  (from: 04/10/1997)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/10/1997)
prenájom motorových vozidiel, dopravných prostriedkov, strojov, zariadení a prístrojov
  (from: 04/10/1997)
nákup a predaj jednostopových a dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 04/10/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/10/1997)
činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 04/10/1997)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/10/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/27/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/27/2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/27/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/27/2004)
verejné obstarávanie
  (from: 04/27/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 04/27/2004)
podnikanie v oblasti podpory presadzovania ekonomických záujmov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/2007)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 03/20/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/06/2003)
Ing. Pavel Venglovič - predseda predstavenstva
Radlinského 34
Bratislava 811 07
From: 06/05/2015
  (from: 07/15/2015)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/06/2003)
Capital: 
332 000 EUR Paid up: 332 000 EUR
  (from: 08/26/2009)
Shares: 
Number of shares: 10000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je podmienený súhlasom spoločnosti v zmysle článku V. odsek 9 stanov spoločnosti.
  (from: 08/26/2009)
Stockholder: 
GENERIX GROUP LTD
Pollen street 6-7
Londýn W1S 1NJ
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 01/26/2023)
Supervisory board: 
Ota Štros
Ve Smečkách 598/31
Praha 110 00
Česká republika
From: 06/05/2015
  (from: 07/15/2015)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov zo dňa 4.4.1997 podľa zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 04/10/1997)
Zmena stanov schválená riadnym VZ a.s. dňa 21.5.1999.
  (from: 08/19/1999)
Zmena stanov a.s. zo dňa 17.12.1999.
  (from: 01/10/2000)
Zmena stanov a.s. zo dňa 12. 7. 2001.
  (from: 09/17/2001)
Notárska zápisnica Nz 206/02 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade. Zmena obchodného mena, pôvodné SNZ, a.s. Košice.
  (from: 08/12/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.01.2003. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 328/03, Nz 74286/03 dňa 26.08.2003.
  (from: 10/06/2003)
Notárska zápisnica N 262/2004, Nz 24197/2004 spísaná dňa 19.3.2004 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmluva o zlúčení, zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Zmena obchodného mena z pôvodného ANGELUS, a.s. na GENERIX, a.s. Funkcia člena dozornej rady P. Adamovej sa končí dňom 19.3.2004. Obchodná spoločnosť ANGELUS, a.s. sa dňom 27.04.2004 stáva právnym nástupcom spoločnosti GENERIX, s.r.o., Námestie M. Benku 6, 811 07 Bratislava, IČO: 35 817 739 a preberá na seba všetky záväzky a pohľadávky, aj novoobjavené zanikajúcej spoločnosti.
  (from: 04/27/2004)
Notárska zápisnica N 1382/2005, Nz 50154/2005, NCRIs 49525/2005 napísaná dňa 25.10.2005 notárom Mgr. Tomášom Leškovským osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - rozhodnutie o zvýšení základného imania spoločnosti upísaním akcií. Mgr. Ivana Birošová, člen dozornej rady od 19.6.2002 do 25.10.2005. Peter Angst, člen dozornej rady od 19.3.2004 do 25.10.2005.
  (from: 11/19/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.06.2010
  (from: 06/12/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.04.2011.
  (from: 04/30/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.05.2012.
  (from: 05/17/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.06.2014
  (from: 07/08/2014)
Notárska zápisnica N 973/2014, Nz 22910/2014 spísaná dňa 17.06.2014
  (from: 07/08/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.06.2015.
  (from: 07/15/2015)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person