Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6288/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
VITAL a.s.
  (from: 07/01/1998)
Registered seat: 
Dolné Rudiny 1
Žilina 010 91
  (from: 04/08/2016)
Identification number (IČO): 
36 381 250
  (from: 07/01/1998)
Date of entry: 
07/01/1998
  (from: 07/01/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/01/1998)
Objects of the company: 
veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovanej živnosti
  (from: 07/01/1998)
vývoj, výroba a predaj nábytku
  (from: 07/01/1998)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/19/2004)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 01/19/2004)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 01/19/2004)
čalúnnictvo
  (from: 01/19/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/19/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/19/2004)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 01/19/2004)
stolárstvo a tesárstvo
  (from: 01/19/2004)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 01/19/2004)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 01/19/2004)
cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/19/2004)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/19/2004)
upratovacie práce, čistenie budov
  (from: 01/19/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/19/2004)
prevádzkovanie parkovísk
  (from: 01/19/2004)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 01/19/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/19/2003)
Lazaro Hernandez Garcia - predseda
32nd Avenue 16182
Clearlake 95422CA
Spojené štáty americké
From: 08/12/2015
  (from: 11/19/2015)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 02/19/2003)
Capital: 
861 100 EUR Paid up: 861 100 EUR
  (from: 04/01/2014)
Shares: 
Number of shares: 8611
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 EUR
  (from: 04/01/2014)
Stockholder: 
KG Holding, s.r.o.
Srbova 360/1
Libeň, Praha 8 180 00
Česká republika
  (from: 11/19/2015)
Supervisory board: 
Maria Magdalena Espinosa de Maldonado
Diamante Pedregal de Atizapan de Zaragoza 64
Guadalajara 529 48
Spojené štáty mexické
From: 08/12/2015
  (from: 11/19/2015)
Cecilia Espinoza Jimenez
Balcones de la Cantera, Calle Roca Numero 77#
Municipio: Zapopan Jalisko
Spojené štáty mexické
From: 08/12/2015
  (from: 11/19/2015)
Ma. Angelica Maravilla Gutierrez
Elston Circle 1805
Woodland 95776, CA
Spojené štáty americké
From: 08/12/2015
  (from: 11/19/2015)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 25.6. 1998 podľa § 154 Obch. zák. a schválením stanov ako právny nástupca zrušenej spoločnosti VITAL, s.r.o. Žilina, Dolné Rudiny.
  (from: 07/01/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 8.6.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/04/2001)
Spoločnosť TMV s.r.o. Žilina sa zlúčila so spoločnosťou VITAL a.s. Žilina, a teda spoločnosť TMV s.r.o. bola zrušená bez likvidácie k 31.5.2001 a spoločnosť VITAL a.s. Žilina preberá všetky záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti TMV s.r.o. Žilina.
  (from: 05/31/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 5.12.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/19/2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 25.11.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/19/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2016.
  (from: 04/08/2016)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 06/07/2014
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.3R 2/2014-372 z 30.5.2014 bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti
  (from: 01/27/2015)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 01/13/2015
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 3R 2/2014-993 zo dňa 5.1.2015 súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka a ukončil reštrukturalizáciu.
  (from: 01/27/2015)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person