Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2893/B

Obchodné meno: 
Železničná spoločnosť, a.s.
  (od: 21.12.2001 do: 31.12.2004)
Sídlo: 
Drieňová 24
Bratislava 820 09
  (od: 01.07.2004 do: 31.12.2004)
Klemensova 8
Bratislava 813 61
  (od: 21.12.2001 do: 30.06.2004)
IČO: 
35 828 226
  (od: 21.12.2001)
Deň zápisu: 
01.01.2002
  (od: 21.12.2001)
Deň výmazu: 
01.01.2005
  (od: 01.01.2005)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.01.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.12.2001)
Predmet činnosti: 
preprava osôb a vecí na celoštátnych dráhach
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
zriaďovanie a prevádzkovanie dráh osobitného určenia
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
zriaďovanie a prevádzkovanie železničných telekomunikačných a rádiových sietí
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
preprava kombinovanou dopravou
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
stavba a údržba železničných tratí vrátane stavieb na dráhe a zariadení ekologického chrakteru
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
údržba a opravy dopravných prostriedkov, výroba, údržba a opravy špeciálnych strojov, zariadení a materiálu vrátane revízií a diagnostiky
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
poskytovanie služieb v reštauračných, ubytovacích a kultúrnych zariadeniach
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
automatizované spracovanie údajov a ich prenos
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
metrologické výkony a defektoskopia, diagnostika a meranie fyzikálnych veličín, geodetická a kartografická činnosť
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
zabezpečovanie činnosti vedúceho odborového normalizačného strediska v železničnej doprave
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia elektrických a elektronických zariadení vrátane revízií a diagnostiky
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
prekládka tovarov, preväzovanie koľajových vozidiel a zmena prepravnej úpravy prepravovaných tovarov pri zmene rozchodu železníc
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
zabezpečovanie osobitnej zdravotnej starostlivosti o pracovníkov vybraných profesií
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
inžinierska činnosť
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
kopírovacia a fotografická činnosť
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
psychologické služby neklinického charakteru
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
liečebno-preventívna starostlivosť
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
prenájom nehnuteľností
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
výkon skúšok dráhových vozidiel pre železničné a špeciálne dráhy
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
poskytovanie lekárskej starostlivosti
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
vedenie účtovníctva
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
automatizované spracovanie dát
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware software
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
príprava mládeže na povolanie a činnosti súvisiace s touto prípravou
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
Podnikať v rozsahu uvedených činností môže spoločnosť podľa § 9 ods. 1 zákona č. 259/2001 Z.z. po dobu 18 mesiacov odo dňa jej vzniku. Po uplynutí tejto doby môže spoločnosť vykonávať tieto činnosti len na základe oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov.
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
organizačné zabezpečenie a vzdelávania
  (od: 21.12.2001 do: 23.02.2004)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
kopírovacia a fotografická činnosť
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
organizačné zabezpečenie vzdelávania v oblasti železničnej dopravy
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
vedenie účtovníctva
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
automatizované spracovanie dát
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware software
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe - celoštátne a regionálne dráhy
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
povolenie na prevádzkovanie lanových dráh: visutá osobná kyvadlová dvoj lanová dráha, visutá osobná kabínková jedno lanová obežná lanová dráha, pozemná lanová dráha, visutá osobná sedačková jedno lanová obežná lanová dráha
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
prevádzkovanie dopravy na lanových dráhach: visutá osobná kyvadlová dvoj lanová dráha, visutá osobná kabínková jedno lanová obežná lanová dráha, pozemná lanová dráha, visutá osobná sedačková jedno lanová obežná lanová dráha
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel podľa § 50 zák. č. 164/1996 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov pred uvedením do prevádzky na železničných a špeciálnych dráhach a vykonávaním pravidelných kontrol dráhových vozidiel v prevádzke
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
vykonávanie údržby, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
vykonávanie montáží, rekonštrukcií, opráv, údržby, obsluhy, prehliadok a skúšok určených zariadení elektrických
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
vykonávanie prehliadok, údržby, opráv, obsluhy, revízií a skúšok zdvíhacích zariadení
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
vykonávanie údržby, prehliadok, obsluhy a skúšok určených technických zariadení tlakových
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
zváranie dráhových vozidiel
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
vykonávanie opráv pracovných strojov
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
výroba náhradných dielcov do strojov a mechanizmov
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
zasielateľstvo
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
oprava pracovných strojov
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
oprava cestných motorových vozidiel
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
poskytovanie poštových služieb
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
skladovanie vecí
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
činnosť colného deklaranta
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
kovoobrábanie
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
vnútroštátna nepravidelná a autobusová doprava
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
zmenárenská činnosť
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
geodetické a kartografické práce
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
prevádzkovanie odborných knižníc
  (od: 24.02.2004 do: 31.12.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.12.2001 do: 31.12.2004)
Ing. Miroslav Dzurinda - člen
Bazová 2
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.01.2002
  (od: 04.09.2002 do: 13.02.2003)
Ing. Miroslav Dzurinda - člen predstavenstva
Štúrovo nábrežie 3/3
Spišská Nová Ves 052 01
  (od: 21.12.2001 do: 03.09.2002)
Ing. Andrej Egyed - predseda predstavenstva - generálny riaditeľ
Linabova 410/32
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.01.2002
  (od: 04.09.2002 do: 13.02.2003)
Ing. Andrej Egyed - predseda predstavenstva, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti
Lachova 16
Bratislava 851 00
  (od: 21.12.2001 do: 03.09.2002)
Ing. Jiří Jančík - člen
Tomášikova 27
Košice 040 00
Vznik funkcie: 01.01.2002
  (od: 04.09.2002 do: 13.02.2003)
Ing. Jiří Jančík - člen predstavenstva
Tomášikova 27
Košice 040 00
  (od: 21.12.2001 do: 03.09.2002)
Ing. Peter Klima - člen predstavenstva
Grešova 2863/14
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 12.07.2004
  (od: 18.08.2004 do: 13.10.2004)
Ing. Pavol Kužma - člen
Zemplínska 8
Prešov 080 08
Vznik funkcie: 01.01.2002
  (od: 04.09.2002 do: 17.11.2002)
Ing. Pavol Kužma - člen predstavenstva
Zemplínska 8
Prešov 080 08
  (od: 21.12.2001 do: 25.02.2002)
Ing. Pavol Kužma - podpredseda predstavenstva
Zemplínska 8
Prešov 080 08
  (od: 26.02.2002 do: 03.09.2002)
Ing. Pavol Kužma - podpredseda predstavenstva
Zemplínska 8
Prešov 080 08
  (od: 18.11.2002 do: 13.02.2003)
Ing. Pavol Kužma - predseda predstavenstva
Zemplínska 8
Prešov 080 08
Vznik funkcie: 01.01.2003
  (od: 14.02.2003 do: 08.10.2003)
Ing. Jozef Šimlovič - člen
Šustekova 23
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.01.2002
  (od: 04.09.2002 do: 13.02.2003)
Ing. Jozef Šimlovič - člen predstavenstva
Šustekova 23
Bratislava 851 04
  (od: 21.12.2001 do: 03.09.2002)
Ing. Jozef Šimlovič - člen predstavenstva
Šustekova 23
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.01.2003
  (od: 14.02.2003 do: 09.08.2004)
Ing. Jozef Šimlovič - člen predstavenstva
Šustekova 23
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 01.01.2003 Skončenie funkcie: 01.07.2004
  (od: 10.08.2004 do: 09.08.2004)
Ing. Miroslav Dzurinda - člen predstavenstva
Bazová 2/2
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.01.2003
  (od: 14.02.2003 do: 31.12.2004)
Ing. Pavol Gábor - člen predstavenstva
Kapicova 4
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.01.2003
  (od: 14.02.2003 do: 31.12.2004)
Ing. Vladimír Ľupták - podpredseda predstavenstva
Slovenská 13
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 01.01.2003
  (od: 14.02.2003 do: 31.12.2004)
Ing. Pavol Kužma - predseda predstavenstva, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa
Zemplínska 8
Prešov 080 08
Vznik funkcie: 01.01.2003
  (od: 09.10.2003 do: 31.12.2004)
Ing. Peter Klinka - člen predstavenstva
Grešova 2863/14
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 12.07.2004
  (od: 14.10.2004 do: 31.12.2004)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 21.12.2001 do: 31.12.2004)
Základné imanie: 
21 505 262 000 Sk Rozsah splatenia: 21 505 262 000 Sk
  (od: 10.08.2004 do: 31.12.2004)
26 777 978 000 Sk Rozsah splatenia: 26 777 978 000 Sk
  (od: 23.02.2004 do: 09.08.2004)
29 413 231 000 Sk Rozsah splatenia: 29 413 231 000 Sk
  (od: 04.09.2002 do: 22.02.2004)
29 413 231 000 Sk
  (od: 21.12.2001 do: 03.09.2002)
Akcie: 
Počet: 21505262
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 10.08.2004 do: 31.12.2004)
Počet: 26777978
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 23.02.2004 do: 09.08.2004)
Počet: 29413231
Druh: kmeňové na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.09.2002 do: 22.02.2004)
Počet: 29413231
Druh: na meno, nie sú verejne obchodovateľné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.12.2001 do: 03.09.2002)
Dozorná rada: 
Ing. Vladimír Bilčík - člen dozornej rady
Magurská 8
Bratislava 831 01
  (od: 21.12.2001 do: 03.09.2002)
Ing. Vladimír Bilčík - člen dozornej rady
Magurská 8
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 25.11.2002
  (od: 04.09.2002 do: 06.01.2003)
Ing. Juraj Konevič - člen dozornej rady
Ladislava Sáru 2501/1
Trebišov 075 01
  (od: 21.12.2001 do: 03.09.2002)
Ing. Juraj Konevič - člen dozornej rady
Ladislava Sáru 2501/1
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 25.11.2002
  (od: 04.09.2002 do: 06.01.2003)
Ing. Michal Kustra - člen dozornej rady
Hradná 529
Liptovský Hrádok 033 01
  (od: 21.12.2001 do: 03.09.2002)
Ing. Michal Kustra - člen dozornej rady
Hradná 529
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 25.11.2002
  (od: 04.09.2002 do: 06.01.2003)
RNDr. Branislav Opaterný - člen dozornej rady
Hargašova 23
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 25.11.2002 Skončenie funkcie: 16.10.2003
  (od: 07.01.2003 do: 22.02.2004)
Ing. Dušan Pajdlhauser - predseda dozornej rady
Romanova 27
Bratislava 851 02
  (od: 21.12.2001 do: 03.09.2002)
Ing. Dušan Pajdlhauser - predseda dozornej rady
Romanova 27
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 25.11.2002
  (od: 04.09.2002 do: 06.01.2003)
Mgr. Peter Rozložník - člen dozornej rady
Lietavská 5
Bratislava 851 06
  (od: 21.12.2001 do: 03.09.2002)
Mgr. Peter Rozložník - člen dozornej rady
Lietavská 5
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 25.11.2002
  (od: 04.09.2002 do: 06.01.2003)
Ing. Ladislav Saxa - člen dozornej rady
Rovníkova 1456/4
Košice 040 12
  (od: 21.12.2001 do: 03.09.2002)
Ing. Ladislav Saxa - člen dozornej rady
Rovníkova 1456/4
Košice 040 12
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 02.09.2003
  (od: 04.09.2002 do: 09.10.2003)
JUDr. Oszkar Világi - člen dozornej rady
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 25.11.2002 Skončenie funkcie: 02.09.2003
  (od: 07.01.2003 do: 09.10.2003)
Ing. Ján Zachar - člen dozornej rady
Tománkova 4
Bratislava 841 05
  (od: 21.12.2001 do: 03.09.2002)
Ing. Ján Zachar - člen dozornej rady
Tománkova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.01.2002 Skončenie funkcie: 25.11.2002
  (od: 04.09.2002 do: 06.01.2003)
Ing. Ondrej Matej - člen dozornej rady
Štefánikova 3890/15
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 25.11.2002
  (od: 07.01.2003 do: 31.12.2004)
Mgr. Jozef Schmidt - člen dozornej rady
307
Jaslovské Bohunice 919 30
Vznik funkcie: 25.11.2002
  (od: 07.01.2003 do: 31.12.2004)
Ján Grieč - člen dozornej rady
M. R. Štefánika 51
Nové Zámky 940 65
Vznik funkcie: 25.11.2002
  (od: 07.01.2003 do: 31.12.2004)
Imrich Sloboda - člen dozornej rady
Haanova 50
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 25.11.2002
  (od: 07.01.2003 do: 31.12.2004)
Ing. Roman Veselka - člen dozornej rady
Botanická 4
Trnava 917 08
Vznik funkcie: 02.09.2003
  (od: 10.10.2003 do: 31.12.2004)
Ing. Zoltán Ádám - člen dozornej rady
Turgenevova 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 02.09.2003
  (od: 10.10.2003 do: 31.12.2004)
Ing. Ondrej Matej - predseda dozornej rady
Štefánikova 15
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 16.10.2003
  (od: 23.02.2004 do: 31.12.2004)
Ing. Mikuláš Kačaljak - člen dozornej rady
Boorova 20
Žilina 010 07
Vznik funkcie: 16.10.2003
  (od: 23.02.2004 do: 31.12.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2004 vo forme notárskej zápisnice N 511/2004, Nz 89827/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 01.01.2005 spolu so schváleným projektom rozdelenia, súhlas Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty s výmazom spoločnosti z obchodného registra zo dňa 16.12.2004, číslo:500/230/19934/04/Čon. Vymazuje sa z obchodného registra obchodná spoločnosť Železničná spoločnosť, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 828 226, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2893/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie rozdelením na dve novozaložené nástupnícke spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, ktoré sú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti a preberajú všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2005.
  (od: 01.01.2005)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 6.12.2001 a rozhodnutím zakladateľa urobeným do notárskej zápisnice Nz 785/2001 zo dňa 6.12.2001 v súlade so zákonom č. 259/2001 Z.z. a Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 21.12.2001 do: 31.12.2004)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.1.2002.
  (od: 26.02.2002 do: 31.12.2004)
Jediný akcionár:Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 26.7.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 223/2002, Nz 230/2002.
  (od: 04.09.2002 do: 31.12.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.11.2002, RNDr. Branislav Opaterný r.č. , predseda dozornej rady od 4.12.2002.
  (od: 07.01.2003 do: 31.12.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.12.2002 o odvolaní a menovaní predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.1.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. A. Egyeda, Ing. P. Kužmu, Ing. J. Šimloviča, Ing. M. Dzurindu, Ing. J. Jančíka sa končí dňom 31.12.2002.
  (od: 14.02.2003 do: 31.12.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.09.2003.
  (od: 10.10.2003 do: 31.12.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo 16. 10. 2003. Rozhodnutie jediného akcionára spísané do notárskej zápisnice č. N 218/2003, Nz 125327/2003 zo dňa 22. 12. 2003 o znížení základného imania.
  (od: 23.02.2004 do: 31.12.2004)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 1. 7. 2004, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 88/04, Nz 55670/04 napísanej dňa 1. 7. 2004 notárom JUDr. Juríkovou bola schválená zmena stanov vo forme dodatku č. 5 k stanovám a z funkcie člena predstavenstva bol odvolaný Ing. Jozef Šimkovič dňom 1. 7. 2004.
  (od: 10.08.2004 do: 31.12.2004)
Zápisnica č. 24 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.07.2004.
  (od: 18.08.2004 do: 31.12.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  17.09.2021
Dátum výpisu:  20.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)