Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25640/B

Business name: 
GOAL, s. r. o. v "likvidácii"
  (from: 06/22/2011)
Registered seat: 
Palkovičova 7
Bratislava 821 08
  (from: 07/18/2006)
Identification number (IČO): 
35 827 343
  (from: 12/17/2001)
Date of entry: 
12/17/2001
  (from: 12/17/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/17/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 12/17/2001)
poradenská činnosť v oblasti gastronómie
  (from: 04/25/2003)
Partners: 
Momi Alvarez
Palkovičova 7
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 08/08/2006)
Goradana Štrbac
Palkovičova 7
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 07/18/2006)
Contribution of each member: 
Momi Alvarez
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 06/22/2011)
Goradana Štrbac
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 06/22/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/17/2001)
Gordana Štrbac
Palkovičova 7
Bratislava 821 08
From: 03/19/2003
  (from: 07/18/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ. V prípade, že sú v spoločnosti viacerí konatelia, zastupujú spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti konateľ pripojí vlastnoručný podpis.
  (from: 12/17/2001)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/22/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2011
  (from: 06/22/2011)
 Liquidators:
Gordana Strbac
Palkovičova 7
Bratislava 821 08
From: 01/01/2011
  (from: 06/22/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle ustanovení § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 06/22/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením odmedzeným zo dňa 27.11.2001 vo forme notárskej zápisnice N 460/01, Nz 445/01 spísanou notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou.
  (from: 12/17/2001)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19. 4. 2002. Mgr. Ing. Gabriel Herbrik, r. č. - deň zániku funkcie konateľa: 19. 4. 2002.
  (from: 04/26/2002)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 17.3.2003. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2003. JUDr. Milan Banas, deň zániku funkcie konateľa: 19.3.2003. Zmena obchodného mena z pôvodného: KL 3, s. r. o., na: GOAL, s. r. o.
  (from: 04/25/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2004. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.10.2004.
  (from: 10/21/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.07.2006 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 07/18/2006)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person