Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  40/N

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo " Pokrok "
  (od: 30.09.1999)
Poľnohospodárske družstvo " Pokrok " Poľnohospodárske družstvo " Pokrok "
  (od: 16.11.1995 do: 29.09.1999)
Poľnohospodárske družstvo "Pokrok"
  (od: 21.12.1990 do: 15.11.1995)
Sídlo: 
ul. Osloboditeľov 13
Tekovské Lužany 935 41
  (od: 29.12.2004)
Tekovské Lužany
  (od: 21.12.1990 do: 28.12.2004)
IČO: 
00 195 251
  (od: 21.12.1990)
Deň zápisu: 
01.01.1991
  (od: 21.12.1990)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 21.12.1990)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich ďalšieho spracovania alebo predaja, v rámci toho výroba obilovín, osív, olejnín, strukovín, okopanín, krmovín, kravského mlieka, hovädzieho mäsa, predaj vajec a hydiny, výroba kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu a poskytovanie služieb v poľnohospodárskej prvovýrobe
  (od: 04.08.2012)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov, podľa zásad schválených členskou schôdzou
  (od: 18.06.1993)
maloobchod a veľkoobchod vrámci voľných živností
  (od: 16.11.1995)
sprostredkovanie predaja a nákupu produktov poľnohospodárskej výroby a maloobchodného a veľkoobchodného tovaru
  (od: 16.11.1995)
nakladanie s odpadom-vývoz odpadu zo septikov a žúmp z komunálneho hospodárstva a domácností
  (od: 30.09.1999)
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich ďalšieho spracovania alebo predaja, v rámci toho výroba obilovín, osív, olejnín, strukovín, okopanín, krmovín, kravského mlieka, hovädzieho mäsa, výroba kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu a poskytovanie služieb v poľnohospodárskej prvovýrobe
  (od: 02.06.2006 do: 03.08.2012)
1/ Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu na poľnohospodárskej pôde.
  (od: 21.12.1990 do: 17.06.1993)
2/ Družstvo spracováva poľnohospodárske suroviny a vyrába z nich poľnohospodárske a potravinárske výrobky.
  (od: 21.12.1990 do: 17.06.1993)
3/ Vyrába výrobky a vykonáva činnosť slúžiace potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby.
  (od: 21.12.1990 do: 17.06.1993)
4/ Poskytuje práce a služby pre občanov, predáva vlastný vyrobený tovar a produkty.
  (od: 21.12.1990 do: 17.06.1993)
5/ Uskutočňuje zahraničnoobchodnú činnosť v súvislosti s poľnohospodárskou a potravinárskou výrobou s výnimkou veci, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov.
  (od: 21.12.1990 do: 17.06.1993)
6/ Uskutočňuje výkup, spracovanie a predaj ovocia a zeleniny.
  (od: 21.12.1990 do: 17.06.1993)
7/ Vykonáva stavebné a údržbárske práce, montážne práce, kovovýroba.
  (od: 21.12.1990 do: 17.06.1993)
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 18.06.1993 do: 01.06.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.11.1995)
predstavenstvo
  (od: 18.06.1993 do: 15.11.1995)
Július Koncz - predseda
Partizánska 819/46
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.06.2018)
Róbert Bakulya - člen
Cintorínska 87/4
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.06.2018)
Erika Konczová - Člen predstavenstva
Partizánska 819/46
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 13.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.2021)
Ján Antalík st. - člen
Hronská 30
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1994 do: 29.09.1999)
Ján Antalík st. - člen
ul. Hronská 30
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.1993 do: 07.08.1994)
Ján Antalík st. - člen
Hronská 30
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1999 do: 28.12.2004)
Ján Antalík st. - člen
Hronská 30
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2004 do: 24.01.2005)
Ján Antalík st. - člen
Hronská 30
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999 Skončenie funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 24.01.2005)
Jaroslav Badin - člen
Dukelská 46
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1994 do: 29.09.1999)
Jaroslav Badin - člen
ul. Dukelská č. 46
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.1993 do: 07.08.1994)
Pavel Bakulya - člen
ul. Cintorínska 4
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.1993 do: 07.08.1994)
Róbert Bakulya - člen predstavenstva
Cintorínska 4
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 04.08.2008)
Róbert Bakulya - člen predstavenstva
Cintorínska 4
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004 Skončenie funkcie: 11.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 04.08.2008)
Róbert Bakulya - člen predstavenstva
Cintorínska 87/4
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 11.06.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 20.06.2018)
Róbert Bakulya - člen predstavenstva
Cintorínska 87/4
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 11.06.2008 Skončenie funkcie: 20.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.06.2018 do: 20.06.2018)
Alexander Bera - člen
Dukelská 51
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1994 do: 15.11.1995)
Alexander Bera - podpredseda
Dukelská 51
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.1995 do: 29.09.1999)
Alexander Bera - člen predstavenstva
Dukelská 51
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 04.08.2008)
Alexander Bera - člen predstavenstva
Dukelská 51
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004 Skončenie funkcie: 11.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 04.08.2008)
Alexander Bera - podpredseda
Dukelská 51
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1999 do: 28.12.2004)
Alexander Bera - podpredseda
Dukelská 51
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2004 do: 24.01.2005)
Alexander Bera - podpredseda
Dukelská 51
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999 Skončenie funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 24.01.2005)
Ing. Jozef Gajdoš - člen
ul. Dukelská 49
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.1993 do: 07.08.1994)
Ing. Jozef Gajdoš - člen
ul. Dukelská 47
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1999 do: 28.12.2004)
Ing. Jozef Gajdoš - člen
ul. Dukelská 47
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2004 do: 24.01.2005)
Ing. Jozef Gajdoš - člen
ul. Dukelská 47
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999 Skončenie funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 24.01.2005)
Ing. Miroslav Garai - člen
ul. Osloboditeľov č. 14
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.1993 do: 07.08.1994)
Anna Hajdamárová - člen
Záhradná 2
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1994 do: 29.09.1999)
Ján Hraško - člen
ul. Tekovská 58
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.1993 do: 07.08.1994)
Daniel Jokel - člen
ul. Komenského 34
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.1993 do: 07.08.1994)
Július Koncz - člen
ul. Partizánska 46
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.1993 do: 07.08.1994)
Július Koncz - predseda
Partizánska 46
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1994 do: 29.09.1999)
Július Koncz - predseda
Partizánska 46
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1999 do: 28.12.2004)
Július Koncz - predseda
Partizánska 46
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2004 do: 04.08.2008)
Július Koncz - predseda
Partizánska 46
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999 Skončenie funkcie: 11.06.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 04.08.2008)
Július Koncz - predseda predstavenstva
Partizánska 46/819
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 11.06.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 20.06.2018)
Július Koncz - predseda predstavenstva
Partizánska 46/819
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 11.06.2008 Skončenie funkcie: 20.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.06.2018 do: 20.06.2018)
Mária Kružicová - člen
Záhradná 4
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1999 do: 28.12.2004)
Mária Kružicová - člen
Záhradná 4
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2004 do: 24.01.2005)
Mária Kružicová - člen
Záhradná 4
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999 Skončenie funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 24.01.2005)
Tibor Lefant - člen
ul. SNP č. 201
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.1993 do: 07.08.1994)
Ján Mazuch - člen
Tekovská 14
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.11.1995 do: 29.09.1999)
Ján Mazuch - člen
Tekovská 14
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1999 do: 28.12.2004)
Ján Mazuch - člen
Tekovská 14
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2004 do: 24.01.2005)
Ján Mazuch - člen
Tekovská 14
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999 Skončenie funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 24.01.2005)
František Mészároš - člen
ul. Tekovská 3
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.1993 do: 07.08.1994)
Ing. Ladislav Molnár - predseda
ul. Družstevná 59
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.12.1990 do: 07.08.1994)
Tibor Molnár
Družstevná 108
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1999 do: 28.12.2004)
Tibor Molnár
Družstevná 108
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2004 do: 17.05.2005)
Tibor Molnár - člen predstavenstva
Družstevná 108
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 04.08.2008)
Tibor Molnár - člen predstavenstva
Družstevná 108
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004 Skončenie funkcie: 11.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 04.08.2008)
Ľudovít Pakusza - člen
Tekovská 41
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1994 do: 29.09.1999)
Ján Palyo - člen
Cintorínska 24
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1994 do: 29.09.1999)
Ján Palyo - člen
ul. Cintorínska 24
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.1993 do: 07.08.1994)
Ján Palyo - člen
Cintorínska 24
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1999 do: 28.12.2004)
Ján Palyo - člen
Cintorínska 24
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2004 do: 24.01.2005)
Ján Palyo - člen
Cintorínska 24
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999 Skončenie funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 24.01.2005)
Mária Potocká - člen
Cintorínska 22
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1999 do: 28.12.2004)
Mária Potocká - člen
Cintorínska 22
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2004 do: 24.01.2005)
Mária Potocká - člen
Cintorínska 22
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999 Skončenie funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 24.01.2005)
Mária Potocká - člen predstavenstva
Cintorínska 22/1018
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 11.06.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 20.06.2018)
Mária Potocká - člen predstavenstva
Cintorínska 22/1018
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 11.06.2008 Skončenie funkcie: 20.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.06.2018 do: 20.06.2018)
Mária Potocká - podpredseda predstavenstva
Cintorínska 40
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 04.08.2008)
Mária Potocká - podpredseda predstavenstva
Cintorínska 40
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004 Skončenie funkcie: 11.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 04.08.2008)
Alexander Sladiček - člen
Poštová 21
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1994 do: 29.09.1999)
Pavol Šüvegeš - člen predstavenstva
Partizánska 19
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 04.08.2008)
Pavol Šüvegeš - člen predstavenstva
Partizánska 19
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004 Skončenie funkcie: 11.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 04.08.2008)
Pavel Šüvegeš ml. - člen
Partizánska 19
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1994 do: 29.09.1999)
Pavel Šüvegeš ml. - člen
ul. Partizánska č. 19
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.06.1993 do: 07.08.1994)
František Török - člen predstavenstva
SNP 7
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 04.08.2008)
František Török - člen predstavenstva
SNP 7
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004 Skončenie funkcie: 11.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 04.08.2008)
Ladislav Trnka - člen
Záhradná 23
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1994 do: 29.09.1999)
Ladislav Trnka - člen
Záhradná 23
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1999 do: 28.12.2004)
Ladislav Trnka - člen
Záhradná 23
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2004 do: 24.01.2005)
Ladislav Trnka - člen
Záhradná 23
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999 Skončenie funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 24.01.2005)
Anikó Turčeková - člen
SNP 61
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1994 do: 29.09.1999)
Anikó Turčeková - člen
SNP 61
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1999 do: 28.12.2004)
Anikó Turčeková - člen
SNP 61
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2004 do: 24.01.2005)
Anikó Turčeková - člen
SNP 61
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999 Skončenie funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 24.01.2005)
Arpád Varga - člen
Dukelská 21
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.1994 do: 29.09.1999)
Mária Záležáková
Osloboditeľov 40
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1999 do: 28.12.2004)
Mária Záležáková
Osloboditeľov 40
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2004 do: 24.01.2005)
Mária Záležáková - podpredseda predstavenstva
Osloboditeľov 40
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999 Skončenie funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 24.01.2005)
Pavel Židó
ul. Cintorínska 12
Tekovské Lužany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.1999 do: 28.12.2004)
Pavel Židó
ul. Cintorínska 12
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.12.2004 do: 24.01.2005)
Pavel Židó
ul. Cintorínska 12
Tekovské Lužany
Vznik funkcie: 26.02.1999 Skončenie funkcie: 20.02.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 24.01.2005)
Mária Potocká - člen
Cintorínska 1018/22
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.05.2018 Skončenie funkcie: 13.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.2021 do: 23.04.2021)
Mária Potocká - člen
Cintorínska 1018/22
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.06.2018 do: 23.04.2021)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak sa pre právny úkon vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu a podpredsedu a lebo ďalšieho člena predstavenstva.V prípade zastupovania predsedu, podpis podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
  (od: 16.11.1995)
Za družstvo koná navonok predseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná formapodpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 18.06.1993 do: 15.11.1995)
Za družstvo podpisuje predseda.
  (od: 21.12.1990 do: 17.06.1993)
Kontrolná komisia: 
Peter Koncz - člen
Dunajská 1244/6
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.06.2018)
Judita Bakulyová - člen
Cintorínska 87/4
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.06.2018)
Ing. Július Koncz
Partizánska 819/46
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 13.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.2021)
Judita Bakulyová
Cintorínska 4
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 04.08.2008)
Judita Bakulyová
Cintorínska 4
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004 Skončenie funkcie: 11.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 04.08.2008)
Judita Bakulyová
Cintorínska 4
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 11.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 20.06.2018)
Judita Bakulyová
Cintorínska 4
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 11.06.2008 Skončenie funkcie: 20.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.06.2018 do: 20.06.2018)
Jozef Komáromi
Osloboditeľov 40
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 04.08.2008)
Jozef Komáromi
Osloboditeľov 40
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004 Skončenie funkcie: 11.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 04.08.2008)
Peter Koncz
Partizánska 46
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 11.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 20.06.2018)
Peter Koncz
Partizánska 46
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 11.06.2008 Skončenie funkcie: 20.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.06.2018 do: 20.06.2018)
Imrich Potocký
Cintorínska 22
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2005 do: 04.08.2008)
Imrich Potocký
Cintorínska 22
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.02.2004 Skončenie funkcie: 11.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 04.08.2008)
Imrich Potocký
Cintorínska 22
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 11.06.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.08.2008 do: 20.06.2018)
Imrich Potocký
Cintorínska 22
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 11.06.2008 Skončenie funkcie: 20.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.06.2018 do: 20.06.2018)
Imrich Potocký - člen
Cintorínska 1018/22
Tekovské Lužany 935 41
Vznik funkcie: 20.05.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.06.2018 do: 23.04.2021)
Zapisované základné imanie: 
193 340 EUR
  (od: 21.06.2018)
287 459,33745 EUR
  (od: 22.01.2009 do: 20.06.2018)
8 660 000 Sk
  (od: 16.11.1995 do: 21.01.2009)
40 784 646 Sk
  (od: 18.06.1993 do: 15.11.1995)
Základný členský vklad: 
4 300 EUR
  (od: 18.06.2011)
20 000 Sk
  (od: 18.06.1993 do: 02.05.2007)
100 000 Sk
  (od: 03.05.2007 do: 21.01.2009)
3 319,391888 EUR
  (od: 22.01.2009 do: 17.06.2011)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa30.11.1990 podľa Zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 92 Transformačný projekt bol schválený valným zhromaždením 27.11.1992. Nové stanovy družstva boli prijaté 27.11.1992 na zhromaždení delegátov. Stary spis: Dr 92
  (od: 18.06.1993)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi konanej dňa 15.12.1994. Stary spis: Dr 92
  (od: 16.11.1995)
Zmena stanov družstva schválená výročnou členskou schôdzou dňa 28.2.1997. Zmena stanov družstva schválená výročnou členskou schôdzou dňa 27.2.1998.
  (od: 30.09.1999)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 7.2.2003.
  (od: 29.12.2004)
Základné imanie : Člen družstva ručí za prípadnú stratu družstva časťou ročnej odmeny za prácu vo výške 1% a 0,5% jeho členských podielov. Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 30.11.1990 podľa Zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 92
  (od: 21.12.1990 do: 17.06.1993)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022
Dátum výpisu:  15.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)