Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2906/B

Obchodné meno: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  (od: 21.01.2002)
Sídlo: 
Mlynské nivy 59/A
Bratislava 824 84
  (od: 19.12.2007)
IČO: 
35 829 141
  (od: 21.01.2002)
Deň zápisu: 
21.01.2002
  (od: 21.01.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.01.2002)
Predmet podnikania (činnosti): 
prenos elektriny
  (od: 06.04.2006)
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch
  (od: 21.01.2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
  (od: 21.01.2002)
výkon investorských činností v príprave a realizácii investičnej výstavby
  (od: 21.01.2002)
projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (od: 23.02.2011)
informatívne meranie fyzikálnych veličín
  (od: 23.02.2011)
informatívne chemické a mikrobiologické analýzy
  (od: 23.02.2011)
diagnostika a meranie na energetických zariadeniach okrem vyhradených zariadení
  (od: 23.02.2011)
vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov
  (od: 23.02.2011)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi inými ako nebezpečnými odpadmi
  (od: 23.02.2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 23.02.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 23.02.2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 23.02.2011)
administratívne služby
  (od: 23.02.2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 23.02.2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 23.02.2011)
verejné obstarávanie
  (od: 23.02.2011)
technik požiarnej služby
  (od: 23.02.2011)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 23.02.2011)
správa registratúry
  (od: 23.02.2011)
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 21.09.2019)
Poradenská činnosť v oblasti energetiky v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 21.09.2019)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 21.09.2019)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 21.09.2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 21.09.2019)
Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
  (od: 21.09.2019)
Inžiniersko-investorská činnosť v investičnej výstavbe- obstarávateľská činnosť v stavebníctve a v energetike
  (od: 21.09.2019)
Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľská činnosť
  (od: 21.09.2019)
Poskytovanie elektronickej komunikačnej siete a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (od: 21.09.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.02.2004)
Mgr. Igor Gallo - Člen predstavenstva
Krásnohorská 2517/41
Košice - mestská časť Pereš 040 11
Vznik funkcie: 01.12.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2023)
Marián Širanec , MBA - Člen predstavenstva
Tomášikova 15950/10A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 23.11.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2023)
Ing. Martin Magáth - Predseda predstavenstva
Jókaiho 11293/23
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 23.11.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2023)
Ing. Miloš Bikár , PhD. - Podpredseda predstavenstva
Drieňová 16160/1F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 23.11.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2023)
Mgr. Vladimír Stúpala - Člen predstavenstva
Pásová ulica 8256/9
Trnava 917 05
Vznik funkcie: 23.11.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2023)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predstavenstvo môže formou podpisových oprávnení delegovať podpisovanie vybraných dokumentov na nižšie úrovne riadenia. Podpisové oprávnenia sú podrobne upravené vnútornými predpismi spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 16.12.2021)
Dozorná rada: 
JUDr. Eva Murínová - člen dozornej rady
Hurbanova 138/1
Leopoldov 920 41
Vznik funkcie: 20.02.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.04.2020)
Ing. Vladimír Beňo
Tatranská 3108/3
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 01.05.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.2021)
Ing. Michal Janíček
Ferka Urbánka 3860/8
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 21.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.2021)
Ing. Marek Šimlaštík - podpredseda dozornej rady
Kataríny Franklovej 5413/3
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 08.09.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.2022)
Ľuboš Obžut - člen dozornej rady
Hubová 2151/23
Sučany 038 52
Vznik funkcie: 21.08.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.10.2022)
Ing. Ľuboš Hučko
Tomášikova 177/29
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 23.11.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2023)
Ing. Ivan Kubaš
Magurská 2767/8
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 23.11.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2023)
Ing. Ondrej Zaťko
Bellova 2051/88
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 23.11.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2023)
JUDr. Pavol Kollár - podpredseda dozornej rady
Lehockého 3038/4
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
Vznik funkcie: 23.11.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2023)
Ing. Radovan Majerský , PhD. - predseda dozornej rady
Hriňovská 7542/9
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
Vznik funkcie: 23.11.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.12.2023)
Výška základného imania: 
235 000 000 EUR Rozsah splatenia: 235 000 000 EUR
  (od: 10.07.2021)
Akcie: 
Počet: 235
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
  (od: 10.07.2021)
Akcionár: 
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
Bratislava 817 82
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 Obchodného zákonníka v dôsledku rozdelenia Slovenské elektrárne, a.s. na Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Tepláreň Košice, a.s. na základe Uznesenia vlády SR č. č. 758 z 27.9.2000, v zmysle ust. § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (od: 21.01.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Branislav Ďurajka: 28.03.2003 Ing. Ivan Demovič: 28.03.2003 prof. Ing. František Janíček, PhDr.: 28.03.2003 Ing. Michal Merga: 28.03.2003 Ing. Dagmar Repčeková: 28.03.2003 Ing. Jozef Urmín: 28.03.2003 RNDr. Dušan Jurčák: 28.03.2003
  (od: 22.10.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2003. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Ing. Karol Česnek: 30.06.2003 Ing. Alexander Kšiňan: 30.06.2003 Ing. Ivan Maník: 30.06.2003 Ing. Alena Šalamonová: 30.06.2003 Deň zániku funkcie člena dozornej rady - Ing. Roman Krasňanský : 30.06.2003.
  (od: 23.10.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára z 24.10.2003.
  (od: 26.02.2004)
Zmeny stanov vykonané rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 28.11.2003 osvedčené notárskou zápisnicou N 2720/2003, Nz 111682/2003 spísanou Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu.
  (od: 27.02.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.6.2004. Funkcia člena predstavenstva Ing. Š. Bugára sa končí dňom 21.6.2004. Funkcia člena dozornej rady Ing. V. Černáka sa končí dňom 21.6.2004.
  (od: 21.07.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 865/2004, Nz 81890/2004 spísanej Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom.
  (od: 25.11.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2006.
  (od: 16.11.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 326/2007, Nz 50585/2007
  (od: 19.12.2007)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 20.2.2008.
  (od: 15.03.2008)
Notárska zápisnica č. N 14/2009, Nz 3848/2009, NCRls 3879/2009 zo dňa 10.02.2009.
  (od: 24.02.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2009.
  (od: 07.11.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2010.
  (od: 23.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 19/2011, Nz 3941/2011 zo dňa 04.02.2011
  (od: 23.02.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.05.2011.
  (od: 18.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2012.
  (od: 18.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.06.2012.
  (od: 29.06.2012)
Oznámenie o odstúpení z funkcie zo dňa 30.07.2012.
  (od: 09.08.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2012.
  (od: 15.09.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.05.2013.
  (od: 18.05.2013)
Notárska zápisnica č. N 436/2015, Nz 26163/2015, NCRls 26747/2015 zo dňa 28.07.2015.
  (od: 26.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2019.
  (od: 17.04.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára o schválení výšky základného imania zo dňa 17.12.2020 vo forme Notárskej zápisnice (N 459/2020, Nz 53067/2020, NCR1s 53629/2020)
  (od: 13.01.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  17.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR