Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3172/S

Business name: 
FISHMEN, s.r.o.
  (from: 09/24/1996)
QUATRRO spol. s r.o.
  (from: 12/15/1995 until: 09/23/1996)
Registered seat: 
Partizánska cesta 13
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/26/2018)
Dolná 5
Banská Bystrica 974 00
  (from: 12/15/1995 until: 04/25/2018)
Identification number (IČO): 
31 641 326
  (from: 12/15/1995)
Date of entry: 
12/15/1995
  (from: 12/15/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/15/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/15/1995)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 03/20/1996)
technické poradenstvo v stavebníctve
  (from: 06/15/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/04/2000)
zemné výkopové práce
  (from: 05/04/2000)
pomocné stavebné práce
  (from: 05/04/2000)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/04/2000)
prenájom nehnuteľných vecí
  (from: 05/04/2000)
upratovacie práce
  (from: 05/04/2000)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých a drobných stavieb
  (from: 05/13/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/13/2004)
montáž a servis telekomunikačných zariadení
  (from: 05/13/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/13/2004 until: 04/25/2018)
práce vo výškach
  (from: 05/13/2004 until: 04/25/2018)
elektroinštalatérstvo
  (from: 05/13/2004 until: 10/23/2009)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 05/13/2004 until: 04/25/2018)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 06/15/1999 until: 04/25/2018)
sporostredkovateľská činnosť v obchode
  (from: 12/15/1995 until: 04/25/2018)
pohostinská činnosť
  (from: 12/15/1995 until: 07/06/2004)
Partners: 
Ing. Silvia Rybáriková
Mikuláša Kováča 2
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 05/15/2021)
Ing. Ivan Rybárik
Bakossova 64
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/29/2004 until: 07/06/2004)
Ing. Ivan Rybárik
Bakossova 64
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/11/2003 until: 04/28/2004)
Mgr. Marek Rybárik
Dolná 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/11/2003 until: 04/28/2004)
Ing. Ivan Rybárik
Bakossova 64
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/18/1998 until: 02/10/2003)
Mgr. Marek Rybárik
Dolná 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/18/1998 until: 02/10/2003)
Ing. Ivan Rybárik
Bakossova 64
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/15/1995 until: 11/17/1998)
Mgr. Marek Rybárik
Dolná 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/15/1995 until: 11/17/1998)
Jana Rybáriková
Na Plaváreň 1
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 04/29/2004 until: 07/06/2004)
Ing. Ivan Rybárik
Bakossova 64
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/07/2004 until: 05/14/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Silvia Rybáriková
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/15/2021)
Ing. Ivan Rybárik
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/15/1995 until: 11/17/1998)
Mgr. Marek Rybárik
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/15/1995 until: 11/17/1998)
Ing. Ivan Rybárik
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/18/1998 until: 02/10/2003)
Mgr. Marek Rybárik
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/18/1998 until: 02/10/2003)
Ing. Ivan Rybárik
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/11/2003 until: 04/28/2004)
Mgr. Marek Rybárik
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/11/2003 until: 04/28/2004)
Ing. Ivan Rybárik
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 04/29/2004 until: 07/06/2004)
Jana Rybáriková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/29/2004 until: 07/06/2004)
Ing. Ivan Rybárik
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/07/2004 until: 01/09/2009)
Ing. Ivan Rybárik
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/10/2009 until: 05/14/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/26/2018)
konatelia
  (from: 12/15/1995 until: 04/25/2018)
Ing. Silvia Rybáriková
Mikuláša Kováča 2
Banská Bystrica 974 01
From: 04/10/2021
  (from: 05/15/2021)
Ing. Ivan Rybárik
Bakossova 64
Banská Bystrica
  (from: 12/15/1995 until: 02/10/2003)
Mgr. Marek Rybárik
Dolná 5
Banská Bystrica
  (from: 12/15/1995 until: 02/10/2003)
Mgr. Marek Rybárik
Dolná 5
Banská Bystrica
From: 12/15/1995
  (from: 02/11/2003 until: 04/28/2004)
Mgr. Marek Rybárik
Dolná 5
Banská Bystrica
From: 12/15/1995 Until: 12/29/2003
  (from: 04/29/2004 until: 04/28/2004)
Ing. Ivan Rybárik
Bakossova 64
Banská Bystrica
From: 12/15/1995
  (from: 02/11/2003 until: 08/22/2006)
Ing. Ivan Rybárik
Bakossova 64
Banská Bystrica
From: 12/15/1995 Until: 08/07/2006
  (from: 08/23/2006 until: 08/22/2006)
Ing. Ivan Rybárik
Bakossova 64
Banská Bystrica 974 01
From: 10/07/2009
  (from: 10/24/2009 until: 04/25/2018)
Ing. Ivan Rybárik
Bakossova 64
Banská Bystrica 974 01
From: 10/07/2009 Until: 03/28/2018
  (from: 04/26/2018 until: 04/25/2018)
Ing. Jana Rybáriková
Na Plaváreň 1
Banská Bystrica 974 01
From: 08/08/2006
  (from: 08/23/2006 until: 10/23/2009)
Ing. Jana Rybáriková
Na Plaváreň 1
Banská Bystrica 974 01
From: 08/08/2006 Until: 10/07/2009
  (from: 10/24/2009 until: 10/23/2009)
Ing. Silvia Rybáriková
Mikuláša Kováča 2
Banská Bystrica 974 01
From: 03/29/2018
  (from: 04/26/2018 until: 01/25/2021)
Ing. Silvia Rybáriková
Mikuláša Kováča 2
Banská Bystrica 974 01
From: 03/29/2018 Until: 11/02/2020
  (from: 01/26/2021 until: 01/25/2021)
Ing. Ivan Rybárik
Bakossova 64
Banská Bystrica 974 01
From: 11/03/2020 Until: 04/09/2021
  (from: 05/15/2021 until: 05/14/2021)
Ing. Ivan Rybárik
Bakossova 64
Banská Bystrica 974 01
From: 11/03/2020
  (from: 01/26/2021 until: 05/14/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 08/23/2006)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/15/1995 until: 08/22/2006)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/10/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/11/2003 until: 01/09/2009)
200 000 Sk
  (from: 11/18/1998 until: 02/10/2003)
100 000 Sk
  (from: 12/15/1995 until: 11/17/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.12.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis S.r.o. 8363
  (from: 12/15/1995)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.3.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/20/1996)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.8 1996 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/24/1996)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.3.1998 bol schválený Dodatok č. 3, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/18/1998)
. Valné zhromaždenie konané dňa 10.02.1999 schválilo Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/15/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.3.2000 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/04/2000)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2002 bolo prijaté úplné znenie spoločenskej zmluvy v súlade s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 02/11/2003)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person