Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25988/B

Business name: 
B+Advertising s.r.o.
  (from: 02/06/2002)
Registered seat: 
Šulekova 22
Bratislava 811 03
  (from: 02/06/2002)
Identification number (IČO): 
35 830 727
  (from: 02/06/2002)
Date of entry: 
02/06/2002
  (from: 02/06/2002)
Person dissolved from: 
20. 2. 2024
  (from: 03/27/2024)
Legal ground(s) for dissolution: 
§68b ods. 1 písm. b), e) Obchodného zákonníka
  (from: 03/27/2024)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/06/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/06/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/06/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/06/2002)
vydavateľská činnosť
  (from: 02/06/2002)
Partners: 
Vladimír Raiman
Hviezdoslavovo nám. 11
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Vladimír Raiman
Hviezdoslavovo nám. 11
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 03/16/2004 until: 05/23/2022)
Vladimír Raiman
Hviezdoslavovo nám. 11
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 05/16/2003 until: 03/15/2004)
Vladimír Raiman
Hviezdoslavovo nám. 11
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 02/06/2002 until: 05/15/2003)
Marek Vladár
Donnerova 19
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 02/06/2002 until: 03/15/2004)
Andrej Zmeček
Špitálska 10
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 02/06/2002 until: 05/15/2003)
Contribution of each member: 
Vladimír Raiman
  (from: 09/01/2010 until: 05/23/2022)
Vladimír Raiman
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/24/2022)
Vladimír Raiman
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 02/06/2002 until: 05/15/2003)
Andrej Zmeček
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/06/2002 until: 05/15/2003)
Marek Vladár
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/06/2002 until: 03/15/2004)
Vladimír Raiman
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 05/16/2003 until: 03/15/2004)
Vladimír Raiman
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/16/2004 until: 08/31/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/06/2002)
Vladimír Raiman - Deň vzniku funkcie: 6.2.2002
Hviezdoslavovo nám. 11
Bratislava 811 02
  (from: 05/24/2022)
Vladimír Raiman - Deň vzniku funkcie: 6.2.2002
Hviezdoslavovo nám. 11
Bratislava 811 02
  (from: 02/06/2002 until: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 02/06/2002)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/01/2010)
200 000 Sk
  (from: 02/06/2002 until: 08/31/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.12.2001 a dodatkom č. 1 zo dňa 28.1.2002 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Základný kapitál: 200 000,- Sk splatené: 200 000,- Sk
  (from: 02/06/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.1.2003.
  (from: 05/16/2003)
Dňa 23.07.2023 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Mestský súdom Bratislava III, č. k. B1-34CbR/128/2021.
  (from: 11/21/2023)
Mestský súd Bratislava III uznesením č. k. B1-34CbR/128/2021 – 35 zo dňa 04.01.2024 zrušil obchodnú spoločnosť B+Advertising s. r. o. , Šulekova 22, 811 03 Bratislava, IČO: 35 830 727. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.02.2024.
  (from: 03/27/2024)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person