Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  3224/B

Business name of the organisational unit: 
Allianz Technology SE organizačná zložka
  (from: 07/11/2017)
Allianz Managed Operations & Services SE, organizačná zložka Slovakia
  (from: 02/13/2016 until: 07/10/2017)
Registered seat of organisational unit: 
Mlynské nivy 18890/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 04/13/2024)
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 04/30/2019 until: 04/12/2024)
Karloveská 6C/3154
Bratislava 842 02
  (from: 02/13/2016 until: 04/29/2019)
Identification number (IČO): 
50 172 646
  (from: 02/13/2016)
Date of entry: 
02/13/2016
  (from: 02/13/2016)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 11/24/2020)
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 02/13/2016 until: 11/23/2020)
Objects of the company: 
počítačové služby
  (from: 02/13/2016)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/13/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/17/2018)
administratívne služby
  (from: 07/17/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/17/2018)
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 07/17/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 07/17/2018)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/17/2018 until: 02/01/2021)
Head of organisational unit: 
Mgr. Peter Hladký
Pri Štifte 4547/2A
Senec 903 01
From: 11/10/2016
  (from: 12/09/2016)
Dr. Andrea Luise Weierich
Palmstr. 1C
Erlangen 910 54
Nemecká spolková republika
From: 02/13/2016
  (from: 02/13/2016 until: 12/08/2016)
Dr. Andrea Luise Weierich
Palmstr. 1C
Erlangen 910 54
Nemecká spolková republika
From: 02/13/2016 Until: 11/10/2016
  (from: 12/09/2016 until: 12/08/2016)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky koná v mene organizačnej zložky samostatne.
  (from: 02/13/2016)
Other legal facts: 
Organizačná zložka zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 25.11.2015 v zmysle § 21 Obchodného zákonníka
  (from: 02/13/2016)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 08.06.2017.
  (from: 07/11/2017)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 19.06.2018.
  (from: 07/17/2018)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 22.12.2022, účinnou dňa 01.01.2023 (Agreement on transfer of a part of the Enterprise) došlo k prevodu časti podniku (infraštruktúry IT) spoločnosti Allianz Technology SE, so sídlom Königinstr. 28, 808 02 Mníchov, Nemecká spolková republika, zapísaná v registri: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Číslo zápisu: HRB 173388 konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Allianz Technology SE organizačná zložka, so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 172 646, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vložka 3224/B na Allianz Technology (Slovakia) s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 54 527 694, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka 160530/B.
  (from: 03/17/2023)
Foreign person: 
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Königinstr. 28
Mníchov 808 02
Nemecká spolková republika
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 04/13/2024)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 12/06/2023 until: 04/12/2024)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Königinstr. 28
Mníchov 808 02
Nemecká spolková republika
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 12/06/2023 until: 04/12/2024)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 05/10/2023 until: 12/05/2023)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Königinstr. 28
Mníchov 808 02
Nemecká spolková republika
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 05/10/2023 until: 12/05/2023)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 06/10/2022 until: 05/09/2023)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Königinstr. 28
Mníchov 808 02
Nemecká spolková republika
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 06/10/2022 until: 05/09/2023)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 03/30/2022 until: 06/09/2022)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Königinstr. 28
Mníchov 808 02
Nemecká spolková republika
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 03/30/2022 until: 06/09/2022)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Königinstr. 28
Mníchov 808 02
Nemecká spolková republika
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 03/18/2022 until: 03/29/2022)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 03/18/2022 until: 03/29/2022)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Königinstr. 28
Mníchov 808 02
Nemecká spolková republika
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 06/15/2021 until: 03/17/2022)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 06/15/2021 until: 03/17/2022)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Königinstr. 28
Mníchov 808 02
Nemecká spolková republika
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 02/02/2021 until: 06/14/2021)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 02/02/2021 until: 06/14/2021)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Fritz - Schäffer - Str. 9
Mníchov 817 37
Nemecká spolková republika
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 09/11/2020 until: 02/01/2021)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 09/11/2020 until: 02/01/2021)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Fritz - Schäffer - Str. 9
Mníchov 817 37
Nemecká spolková republika
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 06/03/2020 until: 09/10/2020)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 06/03/2020 until: 09/10/2020)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 07/11/2017 until: 06/02/2020)
Business name: Allianz Technology SE
Registered seat:
Fritz - Schäffer - Str. 9
Mníchov 817 37
Nemecká spolková republika
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 07/11/2017 until: 06/02/2020)
Business name: Allianz Managed Operations & Services SE
Registered seat:
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 07/26/2016 until: 07/10/2017)
Business name: Allianz Managed Operations & Services SE
Registered seat:
Fritz - Schäffer - Str. 9
Mníchov 817 37
Nemecká spolková republika
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 07/26/2016 until: 07/10/2017)
Business name: Allianz Managed Operations & Services SE
Registered seat:
Fritz - Schäffer - Str. 9
Mníchov 817 37
Nemecká spolková republika
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 02/13/2016 until: 07/25/2016)
Business name: Allianz Managed Operations & Services SE
Registered seat:
Legal form: Európska akciová spoločnosť (SE)
Register and Registration number:
Register: Okresný súd Mníchov - Registračný súd - Časť B Registration number: HRB 173388
  (from: 02/13/2016 until: 07/25/2016)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/13/2024)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 12/06/2023 until: 04/12/2024)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 05/10/2023 until: 12/05/2023)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/10/2022 until: 05/09/2023)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/30/2022 until: 06/09/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 03/18/2022 until: 03/29/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/15/2021 until: 03/17/2022)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/02/2021 until: 06/14/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 09/11/2020 until: 02/01/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/03/2020 until: 09/10/2020)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 07/11/2017 until: 06/02/2020)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 07/26/2016 until: 07/10/2017)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/13/2016 until: 07/25/2016)
Alina-Mihalea Dumitriu
Padesu street 6
Bukurešť 041345
Rumunsko
From: 03/31/2022
  (from: 04/13/2024)
Agostino Ferrara
Keplerstr. 6
Mníchov 816 79
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2023
  (from: 04/13/2024)
Dr. Turan Sahin
Julius-Böhler Weg 3-A
Starnberg 823 19
Nemecká spolková republika
From: 03/06/2021
  (from: 04/13/2024)
Michele Ann Bassir
Hubertusstrasse 20
Gauting 821 31
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2019
  (from: 06/03/2020 until: 09/10/2020)
Michele Ann Bassir
Hubertusstrasse 20
Gauting 821 31
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2019
  (from: 09/11/2020 until: 02/01/2021)
Michele Ann Bassir
Hubertusstrasse 20
Gauting 821 31
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2019
  (from: 02/02/2021 until: 06/14/2021)
Michele Ann Bassir
Hubertusstrasse 20
Gauting 821 31
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2019
  (from: 06/15/2021 until: 03/17/2022)
Michele Ann Bassir
Hubertusstrasse 20
Gauting 821 31
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2019
  (from: 03/18/2022 until: 03/29/2022)
Michele Ann Bassir
Hubertusstrasse 20
Gauting 821 31
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 03/30/2022 until: 03/29/2022)
Dr. Daniel Besendorfer
Montgelasstr. 41
Mníchov 816 79
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2016
  (from: 07/26/2016 until: 07/10/2017)
Dr. Daniel Besendorfer
Montgelasstr. 41
Mníchov 816 79
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2016
  (from: 07/11/2017 until: 06/02/2020)
Dr. Daniel Besendorfer
Montgelasstr. 41
Mníchov 816 79
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2016
  (from: 06/03/2020 until: 09/10/2020)
Dr. Daniel Besendorfer
Montgelasstr. 41
Mníchov 816 79
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2016
  (from: 09/11/2020 until: 02/01/2021)
Dr. Daniel Besendorfer
Pechdellerstr. 18
Mníchov 815 45
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2016
  (from: 02/02/2021 until: 06/14/2021)
Dr. Daniel Besendorfer
Pechdellerstr. 18
Mníchov 815 45
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2016
  (from: 06/15/2021 until: 03/17/2022)
Dr. Daniel Besendorfer
Pechdellerstr. 18
Mníchov 815 45
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2016
  (from: 03/18/2022 until: 03/29/2022)
Dr. Daniel Besendorfer
Pechdellerstr. 18
Mníchov 815 45
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2016
  (from: 03/30/2022 until: 06/09/2022)
Dr. Daniel Besendorfer
Pechdellerstr. 18
Mníchov 815 45
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2016
  (from: 06/10/2022 until: 05/09/2023)
Dr. Daniel Besendorfer
Pechdellerstr. 18
Mníchov 815 45
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2016 Until: 12/31/2022
  (from: 05/10/2023 until: 05/09/2023)
Stefan Britz
Bruggspergerstrasse 2
Mníchov 815 45
Nemecká spolková republika
From: 05/16/2012
  (from: 02/13/2016 until: 07/25/2016)
Stefan Britz
Bruggspergerstrasse 2
Mníchov 815 45
Nemecká spolková republika
From: 05/16/2012
  (from: 07/26/2016 until: 07/10/2017)
Stefan Britz
Bruggspergerstrasse 2
Mníchov 815 45
Nemecká spolková republika
From: 05/16/2012
  (from: 07/11/2017 until: 06/02/2020)
Stefan Britz
Bruggspergerstrasse 2
Mníchov 815 45
Nemecká spolková republika
From: 05/16/2012 Until: 05/16/2012
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Stefan Britz
Säckingenstrasse 4
Mníchov 815 45
Nemecká spolková republika
From: 05/16/2012
  (from: 06/03/2020 until: 09/10/2020)
Stefan Britz
Säckingenstrasse 4
Mníchov 815 45
Nemecká spolková republika
From: 05/16/2012 Until: 07/15/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
Steven Coles
Pienzenauerstrasse 11a
Mníchov 816 79
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2016
  (from: 07/26/2016 until: 07/10/2017)
Steven Coles
Pienzenauerstrasse 11a
Mníchov 816 79
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2016
  (from: 07/11/2017 until: 06/02/2020)
Steven Coles
Pienzenauerstrasse 11a
Mníchov 816 79
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2016 Until: 12/31/2018
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Umberto Costanzini
Tassiloplatz 19 Stw/App 157
Mníchov 815 41
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2019
  (from: 06/03/2020 until: 09/10/2020)
Umberto Costanzini
Tassiloplatz 19 Stw/App 157
Mníchov 815 41
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2019
  (from: 09/11/2020 until: 02/01/2021)
Umberto Costanzini
Tassiloplatz 19 Stw/App 157
Mníchov 815 41
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/02/2021 until: 06/14/2021)
Umberto Costanzini
Tassiloplatz 19 Stw/App 157
Mníchov 815 41
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2019 Until: 03/31/2021
  (from: 06/15/2021 until: 06/14/2021)
Alina-Mihalea Dumitriu
Padesu street 6
Bukurešť 041345
Rumunsko
From: 03/31/2022
  (from: 06/10/2022 until: 05/09/2023)
Alina-Mihalea Dumitriu
Padesu street 6
Bukurešť 041345
Rumunsko
From: 03/31/2022
  (from: 05/10/2023 until: 12/05/2023)
Alina-Mihalea Dumitriu
Padesu street 6
Bukurešť 041345
Rumunsko
From: 03/31/2022
  (from: 12/06/2023 until: 04/12/2024)
Alina-Mihalea Dumitriu
Padesu Street 6, bl. 4, st. 2, fl. 8, ap. 60
Bukurešť
Rumunsko
From: 03/06/2021
  (from: 06/15/2021 until: 03/17/2022)
Alina-Mihalea Dumitriu
Padesu Street 6, bl. 4, st. 2, fl. 8, ap. 60
Bukurešť
Rumunsko
From: 03/06/2021 Until: 08/05/2021
  (from: 03/18/2022 until: 03/17/2022)
Agostino Ferrara
Keplerstr. 6
Mníchov 816 79
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2023
  (from: 12/06/2023 until: 04/12/2024)
Agostino Ferrara
Mariannenstr. 5
Mníchov 805 38
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2023
  (from: 05/10/2023 until: 12/05/2023)
Dr. Barbara Karuth - Zelle
Westermuehlstr. 8
Mníchov 804 69
Nemecká spolková republika
From: 01/21/2016
  (from: 02/13/2016 until: 07/25/2016)
Dr. Barbara Karuth - Zelle
Westermuehlstr. 8
Mníchov 804 69
Nemecká spolková republika
From: 01/21/2016
  (from: 07/26/2016 until: 07/10/2017)
Dr. Barbara Karuth - Zelle
Westermuehlstr. 8
Mníchov 804 69
Nemecká spolková republika
From: 01/21/2016
  (from: 07/11/2017 until: 06/02/2020)
Dr. Barbara Karuth - Zelle
Westermuehlstr. 8
Mníchov 804 69
Nemecká spolková republika
From: 01/21/2016
  (from: 06/03/2020 until: 09/10/2020)
Dr. Barbara Karuth - Zelle
Westermuehlstr. 8
Mníchov 804 69
Nemecká spolková republika
From: 01/21/2016
  (from: 09/11/2020 until: 02/01/2021)
Dr. Barbara Karuth - Zelle
Westermuehlstr. 8
Mníchov 804 69
Nemecká spolková republika
From: 01/21/2016 Until: 01/01/2021
  (from: 02/02/2021 until: 02/01/2021)
Dr. Eckart Pech
Thadäus-Eck-Str. 60B
Mníchov ´81247
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2016
  (from: 07/26/2016 until: 07/10/2017)
Dr. Eckart Pech
Thadäus-Eck-Str. 60B
Mníchov ´81247
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2016
  (from: 07/11/2017 until: 06/02/2020)
Dr. Eckart Pech
Thadäus-Eck-Str. 60B
Mníchov ´81247
Nemecká spolková republika
From: 04/01/2016 Until: 12/31/2018
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Andrea Pettinelli
Loristrasse 4
Mníchov 803 35
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2019
  (from: 06/03/2020 until: 09/10/2020)
Andrea Pettinelli
Loristrasse 4
Mníchov 803 35
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2019
  (from: 09/11/2020 until: 02/01/2021)
Andrea Pettinelli
Loristrasse 4
Mníchov 803 35
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/02/2021 until: 06/14/2021)
Andrea Pettinelli
Loristrasse 4
Mníchov 803 35
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2019
  (from: 06/15/2021 until: 03/17/2022)
Andrea Pettinelli
Loristrasse 4
Mníchov 803 35
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2019
  (from: 03/18/2022 until: 03/29/2022)
Andrea Pettinelli
Loristrasse 4
Mníchov 803 35
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2019
  (from: 03/30/2022 until: 06/09/2022)
Andrea Pettinelli
Loristrasse 4
Mníchov 803 35
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2019
  (from: 06/10/2022 until: 05/09/2023)
Andrea Pettinelli
Loristrasse 4
Mníchov 803 35
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2019
  (from: 05/10/2023 until: 12/05/2023)
Andrea Pettinelli
Loristrasse 4
Mníchov 803 35
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2019
  (from: 12/06/2023 until: 04/12/2024)
Andrea Pettinelli
Loristrasse 4
Mníchov 803 35
Nemecká spolková republika
From: 01/01/2019 Until: 04/14/2024
  (from: 04/13/2024 until: 04/12/2024)
Dr. Turan Sahin
Julius-Böhler Weg 3-A
Starnberg 823 19
Nemecká spolková republika
From: 03/06/2021
  (from: 06/15/2021 until: 03/17/2022)
Dr. Turan Sahin
Julius-Böhler Weg 3-A
Starnberg 823 19
Nemecká spolková republika
From: 03/06/2021
  (from: 03/18/2022 until: 03/29/2022)
Dr. Turan Sahin
Julius-Böhler Weg 3-A
Starnberg 823 19
Nemecká spolková republika
From: 03/06/2021
  (from: 03/30/2022 until: 06/09/2022)
Dr. Turan Sahin
Julius-Böhler Weg 3-A
Starnberg 823 19
Nemecká spolková republika
From: 03/06/2021
  (from: 06/10/2022 until: 05/09/2023)
Dr. Turan Sahin
Julius-Böhler Weg 3-A
Starnberg 823 19
Nemecká spolková republika
From: 03/06/2021
  (from: 05/10/2023 until: 12/05/2023)
Dr. Turan Sahin
Julius-Böhler Weg 3-A
Starnberg 823 19
Nemecká spolková republika
From: 03/06/2021
  (from: 12/06/2023 until: 04/12/2024)
Dr. Ralf Schneider
Schleiferberg 25D
Pfaffenhofen 852 76
Nemecká spolková republika
From: 11/25/2010
  (from: 02/13/2016 until: 07/25/2016)
Philip Varghese
Gera River Side, Bund Garden, Koregaon Park 1C
Pune 411001
Indická republika
From: 09/18/2013
  (from: 02/13/2016 until: 07/25/2016)
Philip Varghese
Gera River Side, Bund Garden, Koregaon Park 1C
Pune 411001
Indická republika
From: 09/18/2013
  (from: 07/26/2016 until: 07/10/2017)
Philip Varghese
Gera River Side, Bund Garden, Koregaon Park 1C
Pune 411001
Indická republika
From: 09/18/2013
  (from: 07/11/2017 until: 06/02/2020)
Philip Varghese
Gera River Side, Bund Garden, Koregaon Park 1C
Pune 411001
Indická republika
From: 09/18/2013 Until: 12/31/2016
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Acting of management body: Spoločnosť je zastúpená dvomi členmi predstavenstva alebo jedným členom predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 04/13/2024)
Acting of management body: Spoločnosť je zastúpená dvomi členmi predstavenstva alebo jedným členom predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 12/06/2023 until: 04/12/2024)
Acting of management body: Spoločnosť je zastúpená dvomi členmi predstavenstva alebo jedným členom predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 05/10/2023 until: 12/05/2023)
Acting of management body: Spoločnosť je zastúpená dvomi členmi predstavenstva alebo jedným členom predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 06/10/2022 until: 05/09/2023)
Acting of management body: Spoločnosť je zastúpená dvomi členmi predstavenstva alebo jedným členom predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 03/30/2022 until: 06/09/2022)
Acting of management body: Spoločnosť je zastúpená dvomi členmi predstavenstva alebo jedným členom predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 03/18/2022 until: 03/29/2022)
Acting of management body: Spoločnosť je zastúpená dvomi členmi predstavenstva alebo jedným členom predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 06/15/2021 until: 03/17/2022)
Acting of management body: Spoločnosť je zastúpená dvomi členmi predstavenstva alebo jedným členom predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 02/02/2021 until: 06/14/2021)
Acting of management body: Spoločnosť je zastúpená dvomi členmi predstavenstva alebo jedným členom predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 09/11/2020 until: 02/01/2021)
Acting of management body: Spoločnosť je zastúpená dvomi členmi predstavenstva alebo jedným členom predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 06/03/2020 until: 09/10/2020)
Acting of management body: Spoločnosť je zastúpená dvomi členmi predstavenstva alebo jedným členom predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 07/11/2017 until: 06/02/2020)
Acting of management body: Spoločnosť je zastúpená dvomi členmi predstavenstva alebo jedným členom predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 07/26/2016 until: 07/10/2017)
Acting of management body: Spoločnosť je zastúpená dvomi členmi predstavenstva alebo jedným členom predstavenstva spoločne s jedným prokuristom.
  (from: 02/13/2016 until: 07/25/2016)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person