Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  29235/S

Business name: 
B.M.K. s.r.o.
  (from: 03/13/2021)
BMK Consulting, s.r.o.
  (from: 02/10/2016 until: 03/12/2021)
Registered seat: 
J.A. Komenského 18B
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/14/2022)
Starohorská 6156/66
Banská Bystrica 974 11
  (from: 02/10/2016 until: 09/13/2022)
Identification number (IČO): 
50 164 473
  (from: 02/10/2016)
Date of entry: 
02/10/2016
  (from: 02/10/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/10/2016)
Objects of the company: 
Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta
  (from: 02/10/2016)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu, a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť)
  (from: 02/10/2016)
Sprostredkovanie činnosti v oblasti obchodu
  (from: 02/10/2016)
Sprostredkovanie činnosti v oblasti služieb
  (from: 02/10/2016)
Sprostredkovanie činnosti v oblasti výroby
  (from: 02/10/2016)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 02/10/2016)
Vedenie účtovníctva
  (from: 03/17/2023)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 03/17/2023)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 03/17/2023)
Počítačové služby
  (from: 02/10/2016)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/10/2016)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/10/2016)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 02/10/2016)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/10/2016)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 02/10/2016)
Administratívne služby
  (from: 02/10/2016)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/10/2016)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 11/09/2019)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 11/09/2019)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 03/17/2023)
Prevádzkovanie Strážnej služby v rozsahu činnosti § 3 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, b) ochrana majetku na inom, než verejne prístupnom mieste, c) ochrana osoby d) ochrana majetku a osoby pri preprave, e) ochrana prepravy majetku a osoby, f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“), h) vypracúvanie plánu ochrany alebo i) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
  (from: 03/31/2016 until: 12/03/2018)
Prevádzkovanie Odbornej prípravy a poradenstva v rozsahu činnosti § 5 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a) príprava na výkon strážnej služby, b) príprava na výkon detektívnej služby, e) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby alebo f) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby
  (from: 03/31/2016 until: 12/03/2018)
mediačná činnosť
  (from: 06/14/2016 until: 12/03/2018)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 02/10/2016 until: 03/16/2023)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 02/10/2016 until: 03/16/2023)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 02/10/2016 until: 03/16/2023)
Partners: 
Mgr. Branislav Kubáň
Jána Švermu 1645/5
Liptovský Mikuláš 031 01
Slovak Republic
  (from: 03/13/2021)
Mgr. Milena Kubáňová
Starohorská 6156/66
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 02/10/2016 until: 03/12/2021)
Contribution of each member: 
Mgr. Branislav Kubáň
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/13/2021)
Mgr. Milena Kubáňová
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/10/2016 until: 03/12/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/10/2016)
Mgr. Jana Dvorščíková
Osloboditeľov 2613/61
Lieskovec 962 21
From: 04/01/2021
  (from: 04/10/2021)
Mgr. Branislav Kubáň
Jána Švermu 1645/5
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 03/05/2021
  (from: 03/13/2021 until: 04/09/2021)
Mgr. Branislav Kubáň
Jána Švermu 1645/5
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 03/05/2021 Until: 03/31/2021
  (from: 04/10/2021 until: 04/09/2021)
Mgr. Milena Kubáňová
Starohorská 6156/66
Banská Bystrica 974 11
From: 02/10/2016
  (from: 02/10/2016 until: 03/12/2021)
Mgr. Milena Kubáňová
Starohorská 6156/66
Banská Bystrica 974 11
From: 02/10/2016 Until: 03/04/2021
  (from: 03/13/2021 until: 03/12/2021)
Acting in the name of the company: 
samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis
  (from: 02/10/2016)
Procuration: 
Mgr. Branislav Kubáň
Jána Švermu 1645/5
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 06/23/2021
  (from: 07/09/2021)
Mgr. Milena Kubáňová
Budovateľská 568/13
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 05/20/2023
  (from: 05/20/2023)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Prokurista bude vykonávať právne úkony za spoločnosť tak, že k vyznačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis s vyznačením dodatku „prokurista“, „per procuram“ alebo skratky „p.p.“
  (from: 07/09/2021)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/10/2016)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person