Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25950/B

Business name: 
A SMS, s.r.o.
  (from: 02/04/2002)
Registered seat: 
Šulekova 70
Bratislava 811 03
  (from: 09/20/2007)
Hríbová 20
Bratislava 821 05
  (from: 02/04/2002 until: 09/19/2007)
Identification number (IČO): 
35 830 387
  (from: 02/04/2002)
Date of entry: 
02/04/2002
  (from: 02/04/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/04/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečenému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/04/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/04/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/04/2002)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/04/2002)
poradenská činnosť v oblasti reklamy, propagácie a inzercie
  (from: 02/04/2002)
prieskum trhu
  (from: 02/04/2002)
vydavateľské činnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/04/2002)
kúpa a predaj audiovizuálnych záznamov
  (from: 02/04/2002)
kúpa a predaj zvukových záznamov so súhlasom autora
  (from: 09/23/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/23/2006)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/23/2006)
technicko - organizačné zabezpečenie spotrebiteľských prezentácií
  (from: 09/23/2006)
technicko - organizačné zabezpečenie hier a súťaží s výnimkou lotérií a iných podobných hier
  (from: 09/23/2006)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/04/2011)
Partners: 
Richard Szabó
Vígľašská 3034/4
Bratislava 851 06
Slovak Republic
  (from: 02/04/2002)
Mgr. Pavol Vajs
Daxnerovo nám. 1
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 02/04/2002 until: 05/20/2008)
Contribution of each member: 
Richard Szabó
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/20/2009)
Richard Szabó
Amount of investment: 132 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 02/04/2002 until: 05/20/2008)
Mgr. Pavol Vajs
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 02/04/2002 until: 05/20/2008)
Richard Szabó
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/21/2008 until: 10/19/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/28/2019)
konatelia
  (from: 02/04/2002 until: 05/27/2019)
Richard Szabó
Vígľašská 3034/4
Bratislava 851 06
From: 02/04/2002
  (from: 09/23/2006)
Richard Szabó
Vígľašská 3034/4
Bratislava 851 06
  (from: 02/04/2002 until: 09/22/2006)
Mgr. Pavol Vajs
Daxnerovo nám. 1
Bratislava 821 08
  (from: 02/04/2002 until: 09/22/2006)
Mgr. Pavol Vajs
Daxnerovo nám. 1
Bratislava 821 08
From: 02/04/2002
  (from: 09/23/2006 until: 05/20/2008)
Mgr. Pavol Vajs
Daxnerovo nám. 1
Bratislava 821 08
From: 02/04/2002 Until: 05/14/2008
  (from: 05/21/2008 until: 05/20/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť má jedného konateľa. Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonáva konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/21/2008)
Spoločnosť je novonok zastupovaná dvoma konateľmi. Na konanie v mene spoločnosti je oprávnený samostatne každý konateľ.
  (from: 02/04/2002 until: 05/20/2008)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/20/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/21/2008 until: 10/19/2009)
200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/23/2006 until: 05/20/2008)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.1.2002 podľa § 56-75, § 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Deň vzniku funkcie konateľov Richard Szabó a Mgr. Pavol Vajs: dňom zápisu obchodnej spoločnosti do Obchodného registra.
  (from: 02/04/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.09.2007.
  (from: 09/20/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05.2008.
  (from: 05/21/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2011.
  (from: 05/04/2011)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 26.04.2019, uzavretej podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov bola s účinnosťou k 01.05.2019 prevedená na spoločnosť MobileTech, s.r.o., so sídlom Pažítková 5, 821 02 Bratislava, IČO: 36 666 203, časť podniku „Divízia eParking“ tvoriaca samostatné účtovné stredisko.
  (from: 05/28/2019)
Date of updating data in databases:  10/27/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person