Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2915/B

Obchodné meno: 
KRAS - BIO, a.s.
  (od: 20.10.1994 do: 23.11.2021)
Sídlo: 
Rajská 12
Bratislava 811 08
  (od: 30.11.2001 do: 23.11.2021)
Šafárikova 80
Rožňava 048 01
  (od: 20.10.1994 do: 29.11.2001)
IČO: 
31 697 801
  (od: 20.10.1994)
Deň zápisu: 
20.10.1994
  (od: 20.10.1994)
Deň výmazu: 
23.11.2021
  (od: 24.11.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (od: 24.11.2021)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.10.1994)
Predmet činnosti: 
cestná nákladná doprava
  (od: 30.04.1996 do: 04.05.2006)
poľnohospodárstvo
  (od: 20.10.1994 do: 23.11.2021)
výroba kŕmnych zmesí a granulátov, vrátane distribúcie
  (od: 20.10.1994 do: 23.11.2021)
spracovanie mlieka a mliečnych výrobkov, vrátane syra
  (od: 20.10.1994 do: 23.11.2021)
spracovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov vrátane vykonávania porážok
  (od: 20.10.1994 do: 23.11.2021)
skladovanie ovocia a zeleniny
  (od: 20.10.1994 do: 23.11.2021)
obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti
  (od: 20.10.1994 do: 23.11.2021)
služby v oblasti poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej povahy
  (od: 20.10.1994 do: 23.11.2021)
služby v oblasti poradenstva v účtovníctve
  (od: 20.10.1994 do: 23.11.2021)
služby v sprostredkovateľskej činnosti
  (od: 20.10.1994 do: 23.11.2021)
stravovanie účelové
  (od: 30.04.1996 do: 23.11.2021)
mlynárstvo
  (od: 30.04.1996 do: 23.11.2021)
staviteľ
  (od: 30.04.1996 do: 23.11.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.11.2001 do: 23.11.2021)
predstavenstvo
  (od: 30.04.1996 do: 29.11.2001)
predstavenstvo
  (od: 20.10.1994 do: 29.04.1996)
Ing. Michal Andričík - člen
Železničná 634
Plešivec
  (od: 30.04.1996 do: 29.11.2001)
Martin Daňo - predseda
Sedliackeho Povstania 3949/1
Prešov
  (od: 30.11.2001 do: 23.11.2021)
Ing. Ľudovít Görgei - člen
601
Krásnohorské Podhradie
  (od: 30.04.1996 do: 29.11.2001)
Jozef Kameník - člen
20
Stránske
  (od: 30.11.2001 do: 23.11.2021)
Ladislav Kič - člen
Třebíčska 14
Humenné
  (od: 30.11.2001 do: 23.11.2021)
Ing. Mária Kováčová - člen
Drobného 22
Bratislava
  (od: 30.04.1996 do: 29.11.2001)
Ing. Dr. Marián Kudlej - člen
Toplianska 14
Bratislava
  (od: 20.10.1994 do: 29.04.1996)
Ing. Eva Petričková - člen
Trenčianska 12
Bratislava
  (od: 20.10.1994 do: 29.04.1996)
Ing. Vladimil Podstránský - člen
569
Somotor
  (od: 20.10.1994 do: 29.04.1996)
Ing. Ján Rusňák - člen
290
Gemerská Hôrka
  (od: 20.10.1994 do: 29.04.1996)
Ing. Ján Rusňák - člen
290
Gemerská Hôrka
  (od: 30.04.1996 do: 29.11.2001)
Ing. Tibor Szakal - člen
52
Krásnohorská Dlhá Lúka
  (od: 20.10.1994 do: 29.04.1996)
Ing. Tibor Szakal - predseda
52
Krásnohorská Dlhá Lúka
  (od: 30.04.1996 do: 29.11.2001)
Ing. Ján Tomašík - člen
Šafárikova 81
Rožňava
  (od: 20.10.1994 do: 29.04.1996)
Jozef Závodský - člen
Tichá 424
Štítnik
  (od: 20.10.1994 do: 29.04.1996)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda samostatne a to tak, že k obchodnému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj podpis.
  (od: 30.11.2001 do: 23.11.2021)
Za spoločnosť konajú členovia predstavenstva samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 30.04.1996 do: 29.11.2001)
Za spoločnosť konajú členovia predstavenstva samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k obchodnému menu spoločnosti, k svojím menám a funkciám pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 20.10.1994 do: 29.04.1996)
Základné imanie: 
168 515 000 Sk
  (od: 20.10.1994 do: 23.11.2021)
Akcie: 
Počet: 168515
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.10.1994 do: 23.11.2021)
Dozorná rada: 
Ing. Ján Brdárský - člen
235
Rejdová
  (od: 20.10.1994 do: 29.04.1996)
Mgr. Anna Gaľová - člen
Slnečná 39
Prešov
  (od: 20.10.1994 do: 29.04.1996)
Ing. Mikuláš Géczi - člen
Kasárenská 28
Rožňava
  (od: 20.10.1994 do: 29.04.1996)
Ing. Mikuláš Géczi - predseda
Kasárenská 28
Rožňava
  (od: 30.04.1996 do: 29.11.2001)
Ing. Milan Korec - člen
Medveďovej 34
Bratislava
  (od: 20.10.1994 do: 29.04.1996)
Ing. Frantkišek Nosáľ - člen
Blatná 2
Rozhanovce
  (od: 30.04.1996 do: 29.11.2001)
Ján Palenčár - člen
Edelényská 50
Rožňava
  (od: 20.10.1994 do: 29.04.1996)
Ing. Štefan Zentko - člen
Strelnica 10
Rožňava
  (od: 30.04.1996 do: 29.11.2001)
Vladimír Daňo - predseda
Duchnovičova 6
Humenné 066 01
  (od: 30.11.2001 do: 23.11.2021)
Barbora Mračnová - člen
Tematínska 6
Bratislava 851 05
  (od: 30.11.2001 do: 23.11.2021)
Ing. Miroslav Jakubec - člen
Považská Teplá 106
Považská Bystrica 017 05
  (od: 30.11.2001 do: 23.11.2021)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 17.10.2014
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21.2.2013, č. k. 4K/56/2002 – 1052, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.4.2013, ktorým súd zrušil konkurz na majetok úpadcu: KRAS – BIO, a.s., v konkurze, Rajská 12, 811 08 Bratislava, IČO : 31 697 801 po splnení rozvrhového uznesenia. Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 5.8.2014 č.k.33Exre/163/2013-20 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014 nariadil likvidáciu obchodnej spoločnosti KRAS – BIO, a.s., Rajská 12, 811 08 Bratislava, IČO : 31 697 801 a za likvidátora vymenoval Martina Daňa, Tyršova 14, 066 01 Humenné
  (od: 30.10.2014)
 Likvidátor:
Martin Daňo
Tyršova 14
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 17.10.2014
  (od: 30.10.2014 do: 23.11.2021)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v súlade s ust. § 72 Obchodného zákonníka.
  (od: 30.10.2014 do: 23.11.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.9.1994 č. N 126/94, Nz 126/94, spísanej JUDr. Dagmar Rojkovou, notárkou v Bratislave, podľa zák. č. 513/91 Zb., na základe rozhodnutia MPSPNM SR č. 114 zo dňa 16.8.1994 o privatizácii podniku Štátny majetok Rožňava, š.p. so sídlom v Rožňave, Šafárikova 80, zrušeného bez likvidácie.
  (od: 20.10.1994 do: 23.11.2021)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 23.1.1996.
  (od: 30.04.1996 do: 23.11.2021)
Zmena stanov a.s. zo dňa 23.11.2001.
  (od: 30.11.2001 do: 23.11.2021)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 4K 56/02-79 zo dňa 2.4.2003, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka KRAS-BIO a.s., Rajská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 31 697 801. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Milan Ziman, advokát so sídlom Lazaretská 3/a, 811 08 Bratislava, r.č. , bytom Vrakunská 17, Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.6.2003.
  (od: 27.11.2003 do: 23.11.2021)
Uznesenie Krajského súdu Bratislava, č.k. 4K 56/02 - 206 zo dňa 19.1.2005, ktorým súd ustanovil JUDr. Jozefa Sedliaka, Moyzesova 8, 971 01 Prievidza za nového správcu konkurznej podstaty. Funkcia doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. Milana Zimana zanikla dňom rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov, t.j. 19.1.2005.
  (od: 11.03.2005 do: 23.11.2021)
Rozhodnutie Obvodného úradu v Bratislave, odbor živnostenského podnikania zo dňa 18.1.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 2. 2006, Č.: 2/2006/02666-Z68 o zrušení prevádzkovania koncesovej živnosti: cestná nákladná doprava, uvedenej v koncesnej listine č.: Žo-96/00210/000 zo dňa 4. 4. 1996. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 36Exre/184/2006 zo dňa 9. 3. 2006, súd začal konanie o výmaz predmetu činnosti cestná nákladná doprava z obchodného registra.
  (od: 05.05.2006 do: 23.11.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  05.12.2023
Dátum výpisu:  06.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)