Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  26536/B

Business name: 
JetStream Slovakia s.r.o.
  (from: 09/29/2007)
Jet 2 Web Slovakia s.r.o.
  (from: 04/30/2002 until: 09/28/2007)
Registered seat: 
Kopčianska 18
Bratislava 851 01
  (from: 08/12/2010)
Kopčianska 16
Bratislava 851 01
  (from: 02/14/2003 until: 08/11/2010)
Hurbanovo nám. 5
Bratislava 811 03
  (from: 04/30/2002 until: 02/13/2003)
Identification number (IČO): 
35 836 211
  (from: 04/30/2002)
Date of entry: 
04/30/2002
  (from: 04/30/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/30/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/30/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/30/2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 04/30/2002)
sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti v oblasti výroby, obchodu, služieb a reklamy
  (from: 04/30/2002)
montáž a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 04/30/2002)
zhotovovanie web stránok
  (from: 04/30/2002)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/30/2002)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, strojov a zariadení, kancelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 04/30/2002)
marketing
  (from: 04/30/2002)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 04/30/2002)
poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 04/30/2002)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete
  (from: 02/14/2003)
poskytovanie verejnej dátovej telekomunikačnej služby - prenos dát a prenájom telekomunikačných okruhov
  (from: 02/14/2003)
poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete internet a poskytovanie hlasovej služby prostredníctvom siete internet
  (from: 02/14/2003)
Partners: 
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
Lassallestrasse 9
Viedeň 1020
Other identification number : FN 280571 f
  (from: 03/18/2022)
Telekom Austria AG
Schwarzenbergplatz 3
1010 Viedeň
  (from: 04/30/2002 until: 02/13/2003)
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
Lassallestrasse 9
Viedeň 1020
  (from: 08/12/2010 until: 03/17/2022)
Telekom Austria TA Aktiengesellschaft
Lassallestrasse 9
Viedeň 1020
  (from: 09/29/2007 until: 08/11/2010)
Telekom Austria AG
Schwarzenbergplatz 3
1010 Viedeň
  (from: 02/14/2003 until: 09/28/2007)
Contribution of each member: 
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
Amount of investment: 76 347 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 76 347 EUR
  (from: 03/18/2022)
Telekom Austria AG
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/30/2002 until: 02/13/2003)
Telekom Austria AG
  (from: 02/14/2003 until: 09/28/2007)
Telekom Austria TA Aktiengesellschaft
Amount of investment: 2 300 000 Sk Paid up: 2 300 000 Sk
  (from: 09/29/2007 until: 02/13/2009)
Telekom Austria TA Aktiengesellschaft
  (from: 02/14/2009 until: 08/11/2010)
A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft
Amount of investment: 76 347 EUR Paid up: 76 347 EUR
  (from: 08/12/2010 until: 03/17/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/14/2003)
konatelia
  (from: 04/30/2002 until: 02/13/2003)
Dipl. Ing. Astrid Schwarz-Tiefenbach
Gersthoferstraße 111/4
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 02/20/2012
  (from: 03/18/2022)
Florian Maichanitsch-Bernhard
Paradisgasse 40/6/2
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 05/17/2016
  (from: 03/18/2022)
Judit Kinga Albers
Hahngasse 6
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 02/03/2022
  (from: 03/18/2022)
Ing. Mag. (FH) Stefan Amon
Kraygasse 94/2/26
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 02/20/2012
  (from: 03/15/2012 until: 04/10/2017)
Ing. Mag. (FH) Stefan Amon
Kraygasse 94/2/26
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 02/20/2012 Until: 03/22/2017
  (from: 04/11/2017 until: 04/10/2017)
Alexander Heppe
Sieveringerstrasse 110/5/4
Viedeň 1190
Rakúsko
From: 07/14/2010 Until: 05/17/2016
  (from: 06/11/2016 until: 06/10/2016)
Alexander Heppe
Sieveringerstrasse 110/5/4
Viedeň 1190
Rakúsko
From: 07/14/2010
  (from: 08/12/2010 until: 06/10/2016)
Dipl.Ing. Johannes Peintinger
Langackergasse 16/2
1190 Viedeň
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Nezvalova 9064/33
Bratislava
From: 04/30/2002 Until: 02/20/2012
  (from: 03/15/2012 until: 03/14/2012)
Dipl.ing. Johannes Peintinger
Langackergasse 16/2
1190 Viedeň
Rakúsko
From: 04/30/2002
  (from: 04/30/2002 until: 02/13/2003)
Dipl.Ing. Johannes Peintinger
Langackergasse 16/2
1190 Viedeň
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Nezvalova 9064/33
Bratislava
From: 04/30/2002
  (from: 02/14/2003 until: 03/14/2012)
Dr. Filippo Porcacchia
Walfischgasse 4/30
1010 Viedeň
Rakúsko
From: 04/30/2002 Until: 10/11/2002
  (from: 04/30/2002 until: 02/13/2003)
Ing. Mag. Jozef Trimmel
Kurze Gasse 4
Mannersdorf 7444
Rakúsko
From: 10/11/2002
  (from: 02/14/2003 until: 03/14/2012)
Ing. Mag. Jozef Trimmel
Kurze Gasse 4
Mannersdorf 7444
Rakúsko
From: 10/11/2002 Until: 02/20/2012
  (from: 03/15/2012 until: 03/14/2012)
Dipl. Ing. Astrid Schwarz-Tiefenbach
Gersthoferstraße 111/4
Viedeň 1180
Rakúska republika
From: 02/20/2012
  (from: 03/15/2012 until: 03/17/2022)
Florian Maichanitsch-Bernhard
Paradisgasse 40/6/2
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 05/17/2016
  (from: 06/11/2016 until: 03/17/2022)
Ing. Franz Helmut Bader
Markfeldgasse 4
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
From: 03/22/2017 Until: 02/03/2022
  (from: 03/18/2022 until: 03/17/2022)
Ing. Franz Helmut Bader
Markfeldgasse 4
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
From: 03/22/2017
  (from: 04/11/2017 until: 03/17/2022)
Acting in the name of the company: 
Konatelia sú štatutárnym orgánom spoločnosti. V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti vykonávajú konatelia tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 06/11/2016)
Spoločnosť budú zastupovať dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom. Dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom budú podpisovať za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastné podpisy a príslučné funkcie.
  (from: 07/23/2008 until: 06/10/2016)
Spoločnosť budú zastupovať spoločným konaním dvaja konatelia. Ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, spoločnosť budú zastupovať spoločným konaním dvaja konatelia.
  (from: 02/14/2003 until: 07/22/2008)
Spoločnosť budú zastupovať spoločným konaním dvaja konatelia. Ak spoločnosť vymenuje prokuristov, spoločnosť budú zastupovať spoločným konaním dvaja prokuristi alebo prokurista spoločne s konateľom. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že podpisujúca osoba pripojí svoj vlastnoručný podpis k obchodnému menu spoločnosti. Podpis akéhokoľvek iného oprávneného zástupcu (na základe plnej moci alebo prokuristu) musí nasledovať s dodatkom označujúcim oprávnenie danej osoby k podpisu.
  (from: 04/30/2002 until: 02/13/2003)
Procuration: 
Antonietta Di Chio
Gymnasiumstrasse 23/1/9
Viedeň 1180
Rakúsko
From: 07/23/2008
  (from: 07/23/2008 until: 02/13/2009)
Antonietta Di Chio
Gymnasiumstrasse 23/1/9
Viedeň 1180
Rakúsko
From: 07/23/2008 Until: 01/28/2009
  (from: 02/14/2009 until: 02/13/2009)
Spoločnosť budú zastupovať dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom. Dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom budú podpisovať za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastné podpisy a príslučné funkcie.
  (from: 07/23/2008 until: 02/13/2009)
Capital: 
76 347 EUR Paid up: 76 347 EUR
  (from: 02/14/2009)
2 300 000 Sk Paid up: 2 300 000 Sk
  (from: 02/14/2003 until: 02/13/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/30/2002 until: 02/13/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 11/2002, NZ 11/2002 zo dňa 9. 1.2002 a jej dodatkom zo dňa 26. 3.2002 pod č. N 114/2002, NZ 113/2002 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení Zák. č. 500/2001 Z.z.
  (from: 04/30/2002)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 11.10.2002 o zmene sídla a o zmene konateľov. Notárska zápisnica č. N 290/2002, Nz 289/2002 zo dňa 11.11.2002 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 30.12.2002 o zvýšení základného imania. Notárska zápisnica č. N 10/2003, Nz 4203/2003 zo dňa 22.1.2003, osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny.
  (from: 02/14/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.08.2007.
  (from: 09/29/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.06.2008.
  (from: 07/23/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.01.2009.
  (from: 02/14/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.07.2010.
  (from: 08/12/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.03.2017.
  (from: 04/11/2017)
Date of updating data in databases:  06/02/2023
Date of extract :  06/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person