Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  110632/B

Business name: 
Adler Pelzer Automotive Slovakia, s.r.o.
  (from: 04/14/2016)
HP PELZER SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 10/17/1996 until: 04/13/2016)
Registered seat: 
Tehelňa 24/7313
Bratislava 841 07
  (from: 02/16/2017)
Autopriemyselný park 1006
Lozorno 900 55
  (from: 09/20/2008 until: 02/15/2017)
Magnezitárov 10
Revúca 050 01
  (from: 01/08/2004 until: 09/19/2008)
Ormisova 585/15
Revúca 050 01
  (from: 10/17/1996 until: 01/07/2004)
Identification number (IČO): 
31 631 177
  (from: 10/17/1996)
Date of entry: 
06/19/1995
  (from: 10/17/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/17/1996)
Objects of the company: 
veľkoobchod okrem koncesovaných živností
  (from: 10/17/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/17/1996)
realitná agentúra
  (from: 10/17/1996)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/17/1996)
textilná výroba
  (from: 02/21/2008)
výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov
  (from: 02/21/2008)
výroba motorových vozidiel, motorov a dopravných prostriedkov
  (from: 02/21/2008)
výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a dopravné prostriedky
  (from: 02/21/2008)
Partners: 
Adler Pelzer Holding GmbH
Kabeler Straße 4
Hagen 580 99
Federal Republic of Germany
  (from: 02/21/2019)
HP Pelzer Holding GmbH
Brauckstrasse 51
Witten 584 54
Federal Republic of Germany
  (from: 04/14/2016 until: 08/06/2018)
HP - chemie Pelzer GmbH
Witten
  (from: 10/17/1996 until: 04/13/2016)
Adler Pelzer Holding GmbH
Brauckstrasse 51
Witten 584 54
Federal Republic of Germany
  (from: 08/07/2018 until: 02/20/2019)
Contribution of each member: 
HP Pelzer Holding GmbH
  (from: 12/30/2016 until: 08/06/2018)
Adler Pelzer Holding GmbH
  (from: 08/07/2018 until: 02/20/2019)
Adler Pelzer Holding GmbH
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 02/21/2019)
HP - chemie Pelzer GmbH
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 10/17/1996 until: 01/11/2010)
HP - chemie Pelzer GmbH
  (from: 01/12/2010 until: 04/13/2016)
HP Pelzer Holding GmbH
Amount of investment: 33 193,918875 EUR Paid up: 33 193,918875 EUR
  (from: 04/14/2016 until: 12/29/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/17/1996)
Ing. Radim Foldyna
Lipová 104
Šimonovice 463 12
Česká republika
From: 12/15/2016
  (from: 12/30/2016)
Itamar René Ros
Av. Washington Luis 1576 apto 132 Jequitiba
Sao Paulo 04662-002
Brazílska federatívna republika
From: 12/15/2016
  (from: 01/06/2017)
Ing. Václav Bláha
Zahradníčkova 1125
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 01/28/2008
  (from: 02/21/2008 until: 09/19/2008)
Ing. Václav Bláha
Zahradníčkova 1125
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 01/28/2008 Until: 08/19/2008
  (from: 09/20/2008 until: 09/19/2008)
Dipl.Kfm Jan Brož
Baarova 2643
Plzeň 301 00
Česká republika
From: 02/17/2010
  (from: 03/25/2010 until: 12/29/2016)
Dipl.Kfm Jan Brož
Baarova 2643
Plzeň 301 00
Česká republika
From: 02/17/2010 Until: 12/14/2016
  (from: 12/30/2016 until: 12/29/2016)
Ing. Jana Nosková
224
Muránska Dlhá Lúka
From: 12/31/2002
  (from: 10/17/1996 until: 01/07/2004)
PhDr. Ján Onderov
Mánesovo námestie 1233/7
Bratislava 851 01
From: 08/19/2008
  (from: 09/20/2008 until: 03/24/2010)
PhDr. Ján Onderov
Mánesovo námestie 1233/7
Bratislava 851 01
From: 08/19/2008 Until: 02/17/2010
  (from: 03/25/2010 until: 03/24/2010)
Itmar René Ros
Av. Washington Luis 1576 apto 132 Jequitiba
Sao Paulo 04662-002
Brazílska federatívna republika
From: 12/15/2016
  (from: 12/30/2016 until: 01/05/2017)
Ivan Senko
Magnezitárov 10
Revúca
  (from: 10/17/1996 until: 01/07/2004)
Ivan Senko
Magnezitárov 10
Revúca
From: 06/19/1996
  (from: 01/08/2004 until: 02/20/2008)
Ivan Senko
Magnezitárov 10
Revúca
From: 06/19/1996 Until: 01/28/2008
  (from: 02/21/2008 until: 02/20/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú obaja konatelia spoločne. Konatelia sa podpisujú v mene spoločnosti tak, že pripoja svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 12/30/2016)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/17/1996 until: 12/29/2016)
Procuration: 
Mgr. Vladimír Malík
Studentská 2134/109
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 12/30/2016
  (from: 05/23/2018)
Ing. Josef Šašek
Mrtnická 371
Kaznějov 331 51
Česká republika
From: 12/30/2016
  (from: 12/30/2016)
Ing. Václav Bláha
Záhradníčkova 1125
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 09/20/2008
  (from: 09/20/2008 until: 03/24/2010)
Ing. Václav Bláha
Záhradníčkova 1125
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 09/20/2008 Until: 02/17/2010
  (from: 03/25/2010 until: 03/24/2010)
Mgr. Vladimír Malik
Studentská 2134/109
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 12/30/2016
  (from: 05/22/2018 until: 05/22/2018)
Mgr. Vladimír Malík
Studentská 2134/109
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 12/30/2016
  (from: 12/30/2016 until: 06/29/2017)
Mgr. Vladimír Mališ
Studentská 2134/109
Plzeň 323 00
Česká republika
From: 12/30/2016
  (from: 06/30/2017 until: 05/21/2018)
Prokuristi Ing. Josef Šašek a Mgr. Vladimír Malík zastupujú spoločnosť vždy obaja spoločne. Prokuristi nie sú oprávnení scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 12/30/2016)
Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 09/20/2008 until: 03/24/2010)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 12/30/2016)
33 193,918875 EUR Paid up: 33 193,918875 EUR
  (from: 01/12/2010 until: 12/29/2016)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 01/08/2004 until: 01/11/2010)
1 000 000 Sk
  (from: 10/17/1996 until: 01/07/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice, čís. NZ 33/95, zo dňa 7.6.1995 podľa §§ 24, 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 55/96, Nz 55/96 napísanej dňa 08.05.1996 notárom JUDr. Alžbetou Juríkovou. Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 100/96, Nz 99/96 napísanej dňa 23.07.1996 notárom JUDr. Juríkovou v Bratislave. Zápis v obchodnom registri OS Košice I. vykonaný dňa 17.10.1996 z dôvodu miestnej príslušnosti. Stary spis: S.r.o. 8566 Stary spis: S.r.o. 10731
  (from: 10/17/1996)
. Jediný spoločník dňa 27.12.2002 schválil zmenu zakla- dateľskej listiny a vyhotovil jej úplné znenie.
  (from: 01/08/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2016 a Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.12.2016.
  (from: 12/30/2016)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person