Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10110/L

Business name: 
STAVORG, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 12/17/2014 until: 08/04/2015)
STAVORG, spol. s r.o.
  (from: 02/25/1997 until: 12/16/2014)
Registered seat: 
Hollého 87
Martin 036 01
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
Identification number (IČO): 
36 369 179
  (from: 02/25/1997)
Date of entry: 
02/25/1997
  (from: 02/25/1997)
Date of deletion: 
08/05/2015
  (from: 08/05/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/05/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/25/1997)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, hydrotechnických a hydromelioračných stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
vykonávanie stavebných inštalácií - voda, kanalizácia, ústredné kúranie
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
výroba a predaj betónovej zmesi
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
vykonávanie zemných a demolačných prác
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
vykonávanie stavebnej údržby a rekonštrukčných prác bytového fondu, účelových zariadení, budov a inžinierskych sietí
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
pomocná činnosť v doprave
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
prenájom nehnuteľností bytového fondu a činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným, alebo prenajatým pozemkom
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
ubytovacie služby
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
sprostredkovanie obchodu, služieb a tovaru
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
zámočníctvo
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
výkon činnosti staviteľa, stavbyvedúceho
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
vymáhanie pohľadávok
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
poradenská, konzultačná a obstarávateľská činnosť v predmete podnikania
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
reklamné činnosti a propagačné práce, design dekoratívnych predmetov
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
predaj nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
pozemná doprava tovaru a služieb, cestná motorová nákladná doprava
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
nepravidelná cestná motorová doprava osôb
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
Partners: 
Gabriela Ličková
Mojmírova 16
Martin
Slovak Republic
  (from: 02/25/1997 until: 11/16/1997)
Ing. Andrej Petráš
Gogoľova 16/40
Martin
Slovak Republic
  (from: 02/25/1997 until: 11/16/1997)
Ing. Mikuláš Šufliarsky
Hollého 87
Martin
Slovak Republic
  (from: 07/27/1998 until: 08/04/2015)
Ing. Peter Šufliarsky
Hollého 87
Martin
Slovak Republic
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
Ing. Mikuláš Šufliarsky
Hollého 87
Martin
Slovak Republic
  (from: 11/17/1997 until: 07/26/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Šufliarsky
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 02/25/1997 until: 12/29/2009)
Ing. Andrej Petráš
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 02/25/1997 until: 11/16/1997)
Gabriela Ličková
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 02/25/1997 until: 11/16/1997)
Ing. Mikuláš Šufliarsky
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 11/17/1997 until: 07/26/1998)
Ing. Mikuláš Šufliarsky
Amount of investment: 168 000 Sk Paid up: 168 000 Sk
  (from: 07/27/1998 until: 12/29/2009)
Ing. Peter Šufliarsky
Amount of investment: 1 128,593242 EUR Paid up: 1 128,593242 EUR
  (from: 12/30/2009 until: 08/04/2015)
Ing. Mikuláš Šufliarsky
Amount of investment: 5 576,578371 EUR Paid up: 5 576,578371 EUR
  (from: 12/30/2009 until: 08/04/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/17/1997 until: 08/04/2015)
Individual managing director
  (from: 02/25/1997 until: 11/16/1997)
Ing. Mikuláš Šufliarsky
Hollého 87
Martin
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 11/17/1997 until: 08/04/2015)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Prokurista koná v mene spoločnosti tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.
  (from: 02/25/1997 until: 11/16/1997)
Procuration: 
Ing. Andrej Petráš
Gogoľova 16/40
Martin
  (from: 02/25/1997 until: 11/16/1997)
Capital: 
6 705,171613 EUR
  (from: 12/30/2009 until: 08/04/2015)
202 000 Sk
  (from: 07/27/1998 until: 12/29/2009)
102 000 Sk
  (from: 02/25/1997 until: 07/26/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/01/2014
  (from: 12/17/2014)
 Liquidators:
Ing. Mikuláš Šufliarský
Hollého 4790/87
Martin 036 01
From: 12/01/2014 Until: 08/05/2015
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Mikuláš Šufliarsky
Hollého 4790/87
Martin 036 01
From: 12/01/2014
  (from: 12/17/2014 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne
  (from: 12/17/2014)
Other legal facts: 
Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 03.08.2015, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2014 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, tiež na základe predloženej účtovnej závierky a súhlasu správcu dane - Daňového úradu Žilina zo dňa 24.07.2015 sa obchodná spoločnosť s obchodným menom STAVORG, spol. s r.o. v likvidácii so sídlom Hollého 87, 036 01 Martin, IČO: 36 369 179 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 05.08.2015 V Y M A Z Á V A.
  (from: 08/05/2015)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4. 12. 1996 podľa §105 a nasl. Zák.č 513/91 Zb.
  (from: 02/25/1997 until: 08/04/2015)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 25. 9. 1997 bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 11/17/1997 until: 08/04/2015)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.6. 1998 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 07/27/1998 until: 08/04/2015)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person