Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  26467/B

Business name: 
IPEC - Consulting, s.r.o.
  (from: 04/22/2002 until: 02/05/2015)
Registered seat: 
Roľnícka 116
Bratislava 831 07
  (from: 06/09/2005 until: 02/05/2015)
Detvianska 27
Bratislava 831 06
  (from: 04/22/2002 until: 06/08/2005)
Identification number (IČO): 
35 835 478
  (from: 04/22/2002)
Date of entry: 
04/22/2002
  (from: 04/22/2002)
Person dissolved from: 
15.1.2015
  (from: 02/06/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 02/06/2015)
Date of deletion: 
02/06/2015
  (from: 02/06/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/06/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/22/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/22/2002 until: 02/05/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/22/2002 until: 02/05/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
  (from: 04/22/2002 until: 02/05/2015)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 04/22/2002 until: 02/05/2015)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/22/2002 until: 02/05/2015)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/22/2002 until: 02/05/2015)
Partners: 
Vistreal Holdings Limited
P.O.Box 71 Road Town
Tortola
British Virgin Islands
  (from: 08/11/2012 until: 12/30/2014)
IPEC Management- und Beteiligungsges.m.b.H.
Mithrasgasse 19
Bad Deutsch Altenburg 2405
  (from: 06/09/2005 until: 08/10/2012)
Ing. Ivan Čarnogurský
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
Slovak Republic
  (from: 04/22/2002 until: 07/27/2007)
Zippora Invest, s.r.o.
Husitská 107/3
Praha 3 - Žižkov 130 00
Czech Republic
  (from: 12/31/2014 until: 02/05/2015)
CLEVER DAY s.r.o.
Havránkova 30/11
Dolní Heršpice, Brno - jih 619 00
Czech Republic
  (from: 12/31/2014 until: 02/05/2015)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan Čarnogurský
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/22/2002 until: 06/08/2005)
Ing. Ivan Čarnogurský
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/09/2005 until: 02/24/2006)
IPEC Management- und Beteiligungsges.m.b.H.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 06/09/2005 until: 02/24/2006)
Ing. Ivan Čarnogurský
Amount of investment: 230 000 Sk Paid up: 230 000 Sk
  (from: 02/25/2006 until: 07/27/2007)
IPEC Management- und Beteiligungsges.m.b.H.
Amount of investment: 610 000 Sk Paid up: 610 000 Sk
  (from: 02/25/2006 until: 07/27/2007)
IPEC Management- und Beteiligungsges.m.b.H.
Amount of investment: 840 000 Sk Paid up: 840 000 Sk
  (from: 07/28/2007 until: 01/20/2009)
IPEC Management- und Beteiligungsges.m.b.H.
Amount of investment: 27 882,891855 EUR Paid up: 27 882,891855 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 08/10/2012)
Vistreal Holdings Limited
Amount of investment: 27 883 EUR Paid up: 27 883 EUR
  (from: 08/11/2012 until: 12/30/2014)
Zippora Invest, s.r.o.
Amount of investment: 13 942 EUR Paid up: 13 942 EUR
  (from: 12/31/2014 until: 02/05/2015)
CLEVER DAY s.r.o.
Amount of investment: 13 941 EUR Paid up: 13 941 EUR
  (from: 12/31/2014 until: 02/05/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/22/2002 until: 02/05/2015)
Jana Čarnogurská
Pod Zečákom 41
Bratislava 841 03
From: 04/19/2005
  (from: 06/09/2005 until: 08/06/2007)
Jana Čarnogurská
Pod Zečákom 41
Bratislava 841 03
From: 04/19/2005 Until: 08/01/2007
  (from: 08/07/2007 until: 08/06/2007)
Ing. Ivan Čarnogurský
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
From: 04/22/2002
  (from: 04/22/2002 until: 06/08/2005)
Ing. Ivan Čarnogurský
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
From: 04/22/2002
  (from: 06/09/2005 until: 12/30/2014)
Ing. Ivan Čarnogurský
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
From: 04/22/2002 Until: 12/12/2014
  (from: 12/31/2014 until: 12/30/2014)
Ing. Pavol Drábek
Matejkova 15
Bratislava 841 05
From: 01/01/2006
  (from: 01/28/2006 until: 08/06/2007)
Ing. Pavol Drábek
Matejkova 15
Bratislava 841 05
From: 01/01/2006 Until: 08/01/2007
  (from: 08/07/2007 until: 08/06/2007)
Juraj Necpal
Chorvátska 2700/1
Bratislava 811 07
From: 04/19/2005
  (from: 06/09/2005 until: 01/27/2006)
Juraj Necpal
Chorvátska 2700/1
Bratislava 811 07
From: 04/19/2005 Until: 12/31/2005
  (from: 01/28/2006 until: 01/27/2006)
Ing. Ivan Valent
Francisciho 2383/1
Bratislava 811 08
From: 08/01/2007
  (from: 08/07/2007 until: 01/20/2009)
Ing. Ivan Valent
Francisciho 2383/1
Bratislava 811 08
From: 08/01/2007 Until: 12/22/2008
  (from: 01/21/2009 until: 01/20/2009)
Jozef Baláž
Záhradnícka 63
Bratislava 821 08
From: 12/12/2014
  (from: 12/31/2014 until: 02/05/2015)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/21/2009 until: 02/05/2015)
Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. V prípade (i) uzatvárania akejkoľvek zmluvy na dobu dlhšiu ako jeden rok, (ii) akéhokoľvek právneho úkonu alebo série súvisiacich právnych úkonov, ktorého predmet je oceniteľný peniazmi a prevyšuje sumu 30 000,- EUR, (iii) akéhokoľvek nakladania s majetkovými účasťami v dcérskych spoločnostiach a (iv) akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve spoločnosti je potrebné konanie dvoch konateľov spoločnosti.
  (from: 08/07/2007 until: 01/20/2009)
V mene spoločnosti konateľ Ing. Ivan Čarnogurský koná samostatne, konateľ pani Jana Čarnogurská a konateľ Ing. Pavol Drábek konajú spoločne. Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 01/28/2006 until: 08/06/2007)
V mene spoločnosti konateľ Ing. Ivan Čarnogurský koná samostatne, konateľ pani Jana Čarnogurská a konateľ Ing. Juraj Necpal konajú spoločne. Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 06/09/2005 until: 01/27/2006)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 04/22/2002 until: 06/08/2005)
Capital: 
27 883 EUR Paid up: 27 883 EUR
  (from: 08/11/2012 until: 02/05/2015)
27 882,891855 EUR Paid up: 27 882,891855 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 08/10/2012)
840 000 Sk Paid up: 840 000 Sk
  (from: 02/25/2006 until: 01/20/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/22/2002 until: 02/24/2006)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.01.2015. Zmluva o zlúčení zo dňa 15.01.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 56/2015, NZ 965/2015, NCRls 999/2015. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť IPEC - Consulting, s.r.o., so sídlom Roľnícka 116, 831 07 Bratislava, IČO: 35 835 478, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 26467/B.
  (from: 02/06/2015)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. Nz 248/02 dňa 12.4.2002 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 04/22/2002 until: 02/05/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dna 19.4.2005.
  (from: 06/09/2005 until: 02/05/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2005.
  (from: 01/28/2006 until: 02/05/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo 13.2.2006.
  (from: 02/25/2006 until: 02/05/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.07.2007.
  (from: 07/28/2007 until: 02/05/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.08.2007.
  (from: 08/07/2007 until: 02/05/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2008.
  (from: 01/21/2009 until: 02/05/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.07.2012.
  (from: 08/11/2012 until: 02/05/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.08.2012. Zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (from: 08/11/2012 until: 02/05/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2014.
  (from: 12/31/2014 until: 02/05/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/06/2015)
Legal successor: 
PS 4, s.r.o.
Roľnícka 116
Bratislava-Vajnory 831 07
  (from: 02/06/2015)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person