Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1766/P

Obchodné meno: 
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
  (od: 21.11.2001)
Sídlo: 
Prešovská 8
Stará Ľubovňa 064 01
  (od: 01.02.2000)
IČO: 
31 691 552
  (od: 16.06.1994)
Deň zápisu: 
16.06.1994
  (od: 16.06.1994)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 16.06.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
nákup a predaj výrobkov z ropných produktov, súčiastok, doplnkov a náhradných dielov na motorové vozidlá, priemyselného tovaru a elektroniky, motorových vozidiel a prívesov, športových potrieb a hračiek, drogérioveho tovaru, tlače a suvenírov, pneumatík a gumárenských výrobkov, plynu propán-bután, potravín a tabakových výrobkov
  (od: 16.06.1994)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 16.06.1994)
výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu - výroba liehovín studenou cestou
  (od: 30.09.1997)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 18.10.2002)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 18.10.2002)
finančný leasing
  (od: 18.10.2002)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (od: 18.10.2002)
prenájom automobilov
  (od: 18.10.2002)
prenájom iných pozemných dopravných prostriedkov
  (od: 18.10.2002)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (od: 18.10.2002)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (od: 18.10.2002)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
  (od: 18.10.2002)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pred domácnosť
  (od: 18.10.2002)
reklamné činnosti
  (od: 18.10.2002)
upratovacie práce
  (od: 18.10.2002)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (od: 18.10.2002)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (od: 18.10.2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 18.10.2002)
faktoring a forfaiting
  (od: 18.10.2002)
sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami
  (od: 18.10.2002)
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom, tabakovými výrobkami
  (od: 18.10.2002)
sprostredkovanie obchodu s palivom , výrobkami z ropných produktov, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami
  (od: 18.10.2002)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (od: 18.10.2002)
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
  (od: 18.10.2002)
sprostredkovanie obchodu s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom
  (od: 18.10.2002)
sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť a železiarskym tovarom
  (od: 18.10.2002)
prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál
  (od: 18.10.2002)
prenájom pozemkov pre obytné prívesy
  (od: 18.10.2002)
záložne
  (od: 18.10.2002)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (od: 18.10.2002)
distribúcia filmov a videozáznamov
  (od: 18.10.2002)
požičiavanie videokaziet verejnosti
  (od: 18.10.2002)
vedenie účtovníctva
  (od: 18.10.2002)
spracovanie údajov
  (od: 18.10.2002)
predaj v stánkoch na trhoch
  (od: 18.10.2002)
predaj nealkoholických nápojov a piva na verejných priestranstvách
  (od: 18.10.2002)
príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (od: 18.10.2002)
činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení
  (od: 18.10.2002)
výroba octu
  (od: 14.04.2003)
spracovanie vín a muštov
  (od: 23.08.2005)
skladovanie vín a muštov
  (od: 23.08.2005)
výroba pochutín (dressingy, kečupy, horčica, chren)
  (od: 12.02.2008)
výroba majonéz, majonézových omáčok
  (od: 12.02.2008)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (od: 12.02.2008)
výroba prírodných vín, rmutov a muštov
  (od: 12.02.2008)
výroba šumivého vína
  (od: 12.02.2008)
výroba sýtených hroznových a ovocných vín
  (od: 12.02.2008)
výroba vonných a chuťových látok pre potravinársky priemysel
  (od: 12.02.2008)
spracovanie hrozna a ovocia
  (od: 22.02.2008)
výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode – liehovar na destiláty so sídlom Stará Ľubovňa, Prešovská 8
  (od: 04.08.2010)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 24.04.2013)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 24.04.2013)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 24.04.2013)
výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
  (od: 24.04.2013)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (od: 24.04.2013)
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 24.04.2013)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (od: 24.04.2013)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 24.04.2013)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (od: 24.04.2013)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 24.04.2013)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humánnych vied
  (od: 20.09.2017)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 20.09.2017)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 20.09.2017)
vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (od: 20.09.2017)
špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (od: 20.09.2017)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 20.09.2017)
prevádzkovanie cestnej nákladnej dopravy
  (od: 20.09.2017)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 08.05.2018)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (od: 01.04.2020)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (od: 13.10.2021)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (od: 13.10.2021)
Chov hospodárskych zvierat
  (od: 13.10.2021)
Spoločníci: 
POĽNO - SPIŠ, s.r.o. IČO: 36 730 165
Prešovská 8
Stará Ľubovňa 064 01
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2021)
Výška vkladu každého spoločníka: 
POĽNO - SPIŠ, s.r.o.
Vklad: 670 518 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 670 518 EUR
  (od: 15.12.2021)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 10.06.1997)
Ing. Štefan Zima , PhD.
Kamienka 315
Kamienka 065 32
Vznik funkcie: 19.08.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.02.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 10.06.1997)
Výška základného imania: 
670 518 EUR Rozsah splatenia: 670 518 EUR
  (od: 14.05.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.5.1994 podľa zákona č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 4771
  (od: 16.06.1994)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.5.1997.
  (od: 10.06.1997)
Dodatok č. 2 zo dňa 2.6.1997 k spoločenskej zmluve.
  (od: 30.09.1997)
Doplnok k spoločenskej zmluve formou notárskej zápisnice N 182/98, Nz 182/98 zo dňa 17.6.1998 spísaný notárkou JUDr. Darinou Sčensnou v Starej Ľubovni podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (od: 29.10.1998)
Doplnok k spoločenskej zmluve formou notárskej zápisnice N 21/00, NZ 21/00 zo dňa 31.1.2000 spísaný JUDr. Darinou Sčensnou notárkou v Starej Ľubovni.
  (od: 01.02.2000)
Dodatok č.5 zo dňa 11.10.2001 k spoločenskej zmluve.
  (od: 21.11.2001)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.9.2002.
  (od: 18.10.2002)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.12.2002. Zvýšenie základného imania z 200.000,- Sk na 20.200.000,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 20.12.2002.
  (od: 20.12.2002)
Zmena zo dňa 7.4.2003 spoločenskej zmluvy.
  (od: 14.04.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  17.05.2024
Dátum výpisu:  21.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR