Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1766/P

Business name: 
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
  (from: 11/21/2001)
Registered seat: 
Prešovská 8
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 02/01/2000)
Identification number (IČO): 
31 691 552
  (from: 06/16/1994)
Date of entry: 
06/16/1994
  (from: 06/16/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/16/1994)
Objects of the company: 
nákup a predaj výrobkov z ropných produktov, súčiastok, doplnkov a náhradných dielov na motorové vozidlá, priemyselného tovaru a elektroniky, motorových vozidiel a prívesov, športových potrieb a hračiek, drogérioveho tovaru, tlače a suvenírov, pneumatík a gumárenských výrobkov, plynu propán-bután, potravín a tabakových výrobkov
  (from: 06/16/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/16/1994)
výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu - výroba liehovín studenou cestou
  (from: 09/30/1997)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/2002)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/2002)
finančný leasing
  (from: 10/18/2002)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 10/18/2002)
prenájom automobilov
  (from: 10/18/2002)
prenájom iných pozemných dopravných prostriedkov
  (from: 10/18/2002)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 10/18/2002)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 10/18/2002)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
  (from: 10/18/2002)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pred domácnosť
  (from: 10/18/2002)
reklamné činnosti
  (from: 10/18/2002)
upratovacie práce
  (from: 10/18/2002)
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 10/18/2002)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 10/18/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/18/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/18/2002)
sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami
  (from: 10/18/2002)
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom, tabakovými výrobkami
  (from: 10/18/2002)
sprostredkovanie obchodu s palivom , výrobkami z ropných produktov, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami
  (from: 10/18/2002)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (from: 10/18/2002)
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
  (from: 10/18/2002)
sprostredkovanie obchodu s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom
  (from: 10/18/2002)
sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť a železiarskym tovarom
  (from: 10/18/2002)
prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál
  (from: 10/18/2002)
prenájom pozemkov pre obytné prívesy
  (from: 10/18/2002)
záložne
  (from: 10/18/2002)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 10/18/2002)
distribúcia filmov a videozáznamov
  (from: 10/18/2002)
požičiavanie videokaziet verejnosti
  (from: 10/18/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/18/2002)
spracovanie údajov
  (from: 10/18/2002)
predaj v stánkoch na trhoch
  (from: 10/18/2002)
predaj nealkoholických nápojov a piva na verejných priestranstvách
  (from: 10/18/2002)
príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 10/18/2002)
činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení
  (from: 10/18/2002)
výroba octu
  (from: 04/14/2003)
spracovanie vín a muštov
  (from: 08/23/2005)
skladovanie vín a muštov
  (from: 08/23/2005)
výroba pochutín (dressingy, kečupy, horčica, chren)
  (from: 02/12/2008)
výroba majonéz, majonézových omáčok
  (from: 02/12/2008)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 02/12/2008)
výroba prírodných vín, rmutov a muštov
  (from: 02/12/2008)
výroba šumivého vína
  (from: 02/12/2008)
výroba sýtených hroznových a ovocných vín
  (from: 02/12/2008)
výroba vonných a chuťových látok pre potravinársky priemysel
  (from: 02/12/2008)
spracovanie hrozna a ovocia
  (from: 02/22/2008)
výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode – liehovar na destiláty so sídlom Stará Ľubovňa, Prešovská 8
  (from: 08/04/2010)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 04/24/2013)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 04/24/2013)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 04/24/2013)
výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
  (from: 04/24/2013)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 04/24/2013)
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 04/24/2013)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 04/24/2013)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 04/24/2013)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 04/24/2013)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 04/24/2013)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humánnych vied
  (from: 09/20/2017)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/20/2017)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 09/20/2017)
vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 09/20/2017)
špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (from: 09/20/2017)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 09/20/2017)
prevádzkovanie cestnej nákladnej dopravy
  (from: 09/20/2017)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/08/2018)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (from: 04/01/2020)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 10/13/2021)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 10/13/2021)
Chov hospodárskych zvierat
  (from: 10/13/2021)
Partners: 
POĽNO - SPIŠ, s.r.o. IČO: 36 730 165
Prešovská 8
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 12/15/2021)
Contribution of each member: 
POĽNO - SPIŠ, s.r.o.
Amount of investment: 670 518 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 670 518 EUR
  (from: 12/15/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/10/1997)
Ing. Štefan Zima , PhD.
Kamienka 315
Kamienka 065 32
From: 08/19/2014
  (from: 02/24/2018)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/10/1997)
Capital: 
670 518 EUR Paid up: 670 518 EUR
  (from: 05/14/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.5.1994 podľa zákona č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 4771
  (from: 06/16/1994)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.5.1997.
  (from: 06/10/1997)
Dodatok č. 2 zo dňa 2.6.1997 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/30/1997)
Doplnok k spoločenskej zmluve formou notárskej zápisnice N 182/98, Nz 182/98 zo dňa 17.6.1998 spísaný notárkou JUDr. Darinou Sčensnou v Starej Ľubovni podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/29/1998)
Doplnok k spoločenskej zmluve formou notárskej zápisnice N 21/00, NZ 21/00 zo dňa 31.1.2000 spísaný JUDr. Darinou Sčensnou notárkou v Starej Ľubovni.
  (from: 02/01/2000)
Dodatok č.5 zo dňa 11.10.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/21/2001)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.9.2002.
  (from: 10/18/2002)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.12.2002. Zvýšenie základného imania z 200.000,- Sk na 20.200.000,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 20.12.2002.
  (from: 12/20/2002)
Zmena zo dňa 7.4.2003 spoločenskej zmluvy.
  (from: 04/14/2003)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person