Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  29806/S

Business name: 
k-art, s.r.o.
  (from: 05/06/2016 until: 02/21/2024)
Registered seat: 
Malohontská 1075/18
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 05/06/2016 until: 02/21/2024)
Identification number (IČO): 
50 316 532
  (from: 05/06/2016)
Date of entry: 
05/06/2016
  (from: 05/06/2016)
Person dissolved from: 
25. 8. 2023
  (from: 02/22/2024)
Legal ground(s) for dissolution: 
§ 68 ods. 4 písm. d) Obchodného zákonníka v spojení s § 61n ods. 6 Exekučného poriadku
  (from: 02/22/2024)
Date of deletion: 
02/22/2024
  (from: 02/22/2024)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/22/2024)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/06/2016)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/06/2016 until: 02/21/2024)
Other legal facts: 
Exekučné konanie bolo skončené súdnym exekútorom vydaním Upovedomenia o zastavení exekúcie podľa § 61n ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku, ktoré bolo zverejnené podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku v Obchodnom vestníku č. 39/2023 dňa 24.02.2023. Na základe uvedených úkonov v nadväznosti na ustanovenie § 61n ods. 6 Exekučného poriadku, sa obchodná spoločnosť po márnom uplynutí 6 mesiacov od zverejnenia v Obchodnom vestníku zrušuje bez likvidácie.
  (from: 02/22/2024)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person