Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2958/B

Business name: 
SWAN, a.s.
  (from: 01/01/2022)
Registered seat: 
Landererova 12
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09
  (from: 01/01/2020)
Identification number (IČO): 
35 680 202
  (from: 04/19/2002)
Date of entry: 
12/18/1995
  (from: 04/19/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/19/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 04/19/2002)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/19/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/19/2002)
obstarávateľská a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva a technológie
  (from: 04/19/2002)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete, poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení
  (from: 04/19/2002)
zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/18/2005)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/18/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/18/2005)
poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
  (from: 01/18/2005)
montáž a telekomunikačných zariadení
  (from: 01/18/2005)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/18/2005)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 01/18/2005)
prieskum trhu
  (from: 01/18/2005)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 01/18/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/18/2005)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/18/2005)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/18/2005)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 01/18/2005)
usporadúvanie výstav a veľtrhov
  (from: 01/18/2005)
usporadúvanie vzdelávacích a športových podujatí
  (from: 01/18/2005)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 01/18/2005)
marketing
  (from: 01/18/2005)
prevádzkovanie retransmisie podľa oprávnenia na retransmisiu č. TKR/275/2007 vydaného Radou pre vysielanie a retransmisiu v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
  (from: 08/01/2007)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 07/25/2008)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 07/25/2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/30/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/30/2011)
počítačové služby
  (from: 03/30/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/30/2011)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/19/2016)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 04/19/2016)
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 07/02/2020)
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a verejnej elektronickej komunikačnej služby v rozsahu pridelených frekvencií
  (from: 05/03/2022)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sieti na pridelených frekvenciách
  (from: 05/03/2022)
poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom mobilných verejných telekomunikačných sietí
  (from: 05/03/2022)
vykonávanie platobných operácií poskytovaných ako doplnková služba k elektronickým komunikačným službám podľa § 1 ods. 3 písm. l) Zákona o platobných službách
  (from: 06/08/2022)
správa registratúry
  (from: 07/01/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/14/2002)
Ing. Juraj Ondriš - Chairman of the Board of Directors
Kunerádska 19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 05/20/2021
  (from: 06/08/2021)
Ing. Miroslav Strečanský - Vice-chairman of the Board of Directors
Krajná 16397/56C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 05/20/2021
  (from: 06/08/2021)
Ing. Ivan Vavrík - Member of the Board of Directors
Vysoká 16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 06/28/2022
  (from: 08/03/2022)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy buď predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva alebo s jedným iným členom predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva.
  (from: 01/01/2022)
Capital: 
13 750 000 EUR Paid up: 13 750 000 EUR
  (from: 05/03/2022)
Shares: 
Number of shares: 8
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 940 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie a udelením súhlasu predstavenstva spoločnosti s prevodom akcií v zmysle ustanovení článku 7. stanov spoločnosti.
  (from: 05/26/2016)
Number of shares: 795
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie a udelením súhlasu predstavenstva spoločnosti s prevodom akcií v zmysle ustanovení článku 7. stanov spoločnosti.
  (from: 05/26/2016)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 080 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie a udelením súhlasu predstavenstva spoločnosti s prevodom akcií v zmysle ustanovení článku 7. stanov spoločnosti.
  (from: 05/26/2016)
Number of shares: 47
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie a udelením súhlasu predstavenstva spoločnosti s prevodom akcií v zmysle ustanovení článku 7. stanov spoločnosti.
  (from: 05/26/2016)
Number of shares: 15
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom akcionárov na prevádzané akcie a udelením súhlasu predstavenstva spoločnosti s prevodom akcií v zmysle ustanovení článku 7. stanov spoločnosti.
  (from: 05/03/2022)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Ondriš
Cesta na Klanec 4590/72
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 11/27/2018
  (from: 02/02/2019)
Ľubomír Geľo - predseda
Homolova 19
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 05/20/2021
  (from: 06/08/2021)
Ing. Vladimír Hašík
Nezábudkova 18
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 05/20/2021
  (from: 06/08/2021)
MSc. Martina Krúpová
Kunerádska 19
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 05/04/2016
  (from: 06/08/2021)
PhDr. Roman Vavrík - podpredseda
residence in the Slovak Republic :
Banskobystrická 3026/6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 05/20/2021
  (from: 06/08/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 154/95, Nz 153/95 napísanej dňa 22.11.1995 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou v súlade s ust. §§ 24, 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 16985 Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 401/2000, Nz 395/2000 dňa 3.4.2000 v znení doplnenia. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.4.2000. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č. N 453/2000, Nz 447/2000 fňa 12.4.2000, ktorým sa mení aj predchádzajúce obchodné meno a sídlo UNICOMMERZ LEASING HANDELS s.r.o., Zvolenská 36, Bratislava. Rozhodnutie spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 13.3.2001. Notárska zápisnica N 207/2001, Nz 203/2001 zo dňa 15.3.2001. Notárska zápisnica č. N 525/2001, Nz 517/2001 zo dňa 15.6.2001. Zmena obchodného mena z Callino, s.r.o. na SWAN, s.r.o. Dodatok č. 5 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 727/2001, Nz 714/2001 zo dňa 24.8.2001. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Pipeline Telco BV i.o. so sídlom Koppelenburgerweg 22, 6971 AM Brummen, Holandsko o prevode obchodného podielu zo dňa 28.9.2001. Zmluva o prevode obchodného podielu na nadobúdateľa Danubia Invest, a.s., obchodník s cennými papiermi, IČO: 31 369 596, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava, zo dňa 9.11.2001. Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 723/01, Nz 723/01 zo dňa 12.11.2001. Akciová spoločnosť vznikla bez výzvy na upisovanie akcií, rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti SWAN, s.r.o. a to Danubia Invest, a.s. obchodník s cennými papiermi, o zmene právnej formy, v zmysle § 69b Zák. č. 500/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník, zo dňa 11.2.2002, spísaným do notárskej zápisnice č. N 144/2002, Nz 141/2002 v znení dodatku č. 1 spísaného dňa 13.3.2002 do notárskej zápisnice č. N 239/2002, Nz 235/2002, ktorá zároveň nahrádza aj zakladateľskú listinu spoločnosti a ktorým boli schválené stanovy spoločnosti v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/19/2002)
Zmena stanov shválená valným zhromaždením dňa 13.8.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 273/2002, Nz 240/2002.
  (from: 10/14/2002)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.9.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 386/2003, Nz 80722/2003 spísaná dňa 16.9.2003, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.12.2003, na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve.
  (from: 05/14/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 148/2004, NZ 39663/2004 zo dňa 10.05.2004, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti upísaním nových akcií a s tým súvisiaca zmena stanov spoločnosti.
  (from: 05/25/2004)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2004 vo forme notárskej zápisnice N 594/04, Nz 75235/04, spísanej JUDr. Danielou Šikutovou, notárom.
  (from: 01/18/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 259/2005, Nz 51765/2005, NCRls 51254/2005 zo dňa 02.11.2005.
  (from: 11/22/2005)
Notárska zápisnica N 355/2008, Nz 29110/2008 zo dňa 08.07.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 07/25/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 247/2008, Nz 42055/2008 dňa 07.10.2008 o zlúčení so spoločnosťou PEEM Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Bernolákova 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 425 941, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 2980/T, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 680 202, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2958/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 248/2008, Nz 42057/2008 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 07.10.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti PEEM Slovakia, spol. s r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 10/15/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2009.
  (from: 07/11/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.07.2009. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.07.2009.
  (from: 08/20/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N181/2010, Nz 18509/2010 zo dňa 25.05.2010.
  (from: 05/28/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 272/2010, Nz 24088/2010, NCRIs 24458/2010 dňa 6.7.2010 o zlúčení so spoločnosťou NETLAB plus, spol. s r.o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 336 124, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 3809/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 680 202, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2958/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 273/2010, Nz 24093/2010, NCRIs 24468/2010 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou dňa 6.7.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti NETLAB plus, spol. s r.o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 31 336 124 a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 07/15/2010)
Notárska zápisnica N 165/2011, Nz 9255/2011 zo dňa 15.03.201 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 03/30/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.04.2015.
  (from: 05/12/2015)
Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 25.09.2015.
  (from: 10/02/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.06.2014 a 18.11.2015.
  (from: 11/24/2015)
Vklad časti podniku do základného imania spoločnosti SWAN plus, a. s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47258314 na základe rozhodnutia spoločnosti SWAN, a. s. zo dňa 11.11.2015, spísaného vo forme notárskej zápisnice N 605/2015, Nz 42249/2015, NCRls 43155/2015 s účinnosťou ku dňu 1.12.2015.
  (from: 12/18/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 6/2016, Nz 580/2016, NCRls 597/2016 zo dňa 12.01.2016. Zmena obchodného mena z pôvodného SWAN, a.s. na nové SWAN Mobile, a. s.
  (from: 01/31/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 239/2016, Nz 10587/2016, NCRls 10896/2016 zo dňa 24.03.2016.
  (from: 04/19/2016)
Zmluva o zlúčení.
  (from: 01/01/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/15/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Amtel Slovensko, s.r.o.
Borská 6
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (from: 07/01/2022)
NETLAB plus, spol. s r.o.
Drieňová 34
Bratislava 821 02
  (from: 07/15/2010)
PEEM Slovakia, spol. s r. o.
Bernolákova 1
Trnava 917 01
  (from: 10/15/2008)
SWAN Mobile, a.s.
Borská 6
Bratislava - Karlova Ves 841 04
  (from: 10/02/2015)
SWAN, a.s.
Landererova 12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (from: 01/01/2022)
Date of updating data in databases:  06/02/2023
Date of extract :  06/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person