Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  371/R

Business name: 
TEST INTERNATIONAL, s.r.o.
  (from: 09/02/1997)
Registered seat: 
Jilemnického 532/2
Trenčín 911 01
  (from: 08/24/2023)
Identification number (IČO): 
34 110 933
  (from: 11/14/1994)
Date of entry: 
11/14/1994
  (from: 11/14/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/14/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 11/14/1994)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/14/1994)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/14/1994)
leasing spojený s financovaním
  (from: 09/02/1997)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (from: 09/02/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/02/1997)
organizovanie seminárov, kurzov a školení
  (from: 03/26/2002)
sekretárske služby
  (from: 03/26/2002)
tlmočnícka a prekladateľská činnosť
  (from: 03/26/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/26/2002)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 03/26/2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/26/2002)
reklamné činnosti
  (from: 03/26/2002)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 03/26/2002)
Partners: 
Eva Siekliková
Na Záhrade 1791/32
Trenčín 911 05
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Contribution of each member: 
Eva Siekliková
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/17/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/16/2003)
Eva Siekliková
Na Záhrade 1791/32
Trenčín 911 05
From: 11/14/1994
  (from: 09/13/2006)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 07/16/2003)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/10/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.7.1994 podľa § 24, §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 2144
  (from: 11/14/1994)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 22.05.1997 spoločníčka prijala dodatok k spoločenskej zmluve. /Notárska zápisnica N 109/97, NZ 125/97 zo dňa 22.05.1997).
  (from: 09/02/1997)
Dodatok č.1 k zakladateľskej listine spoločnosti, spísaný vo forme notárskej zápisnice č. N 190/98, NZ 189/98, zo dňa 31.7.1998
  (from: 10/05/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie, ktorého priebeh je osvedčený formou notárskej zápisnice N 39/2002, NZ 39/2002 zo dňa 26.2.2002, schválilo dňa 26.2.2002 rozdelenie obchodného podielu jediného spoločníka a prevod časti obchodného podielu jediného spoločníka na tretiu osobu, zmenu zakladateľskej listiny v znení jej dodatku na Spoločenskú zmluvu, rozšírenie predmetu činnosti a vymenovanie nového ďalšieho konateľa spoločnosti. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 26.2.2002. Spoločenská zmluva spoločnosti zo dňa 26.2.2002, ktorou sa ruší Zakladateľská listina spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 109/97, NZ 125/97 zo dňa 22.5.1997 v znení Dodatku č.1 k zakladateľskej listine spísaného vo forme notárskej zápisnice N 190/1998, NZ 189/1998 zo dňa 31.7.1998.
  (from: 03/26/2002)
Valné zhromaždenie dňa 28.02.2003 prerokovalo odstúpenie konateľky a schválilo zmenu spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/16/2003)
Date of updating data in databases:  04/11/2024
Date of extract :  04/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person