Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1197/B

Business name: 
RAVIKA spol. s r. o.
  (from: 08/02/1991)
Registered seat: 
Na Revíne 29/D
Bratislava 831 01
  (from: 12/20/2005)
Na Revíne 29/D
Bratislava 837 21
  (from: 04/13/2005 until: 12/19/2005)
Bárdošova 2
Bratislava 831 01
  (from: 01/21/2003 until: 04/12/2005)
Bárdošova 2
Bratislava 831 21
  (from: 02/16/1998 until: 01/20/2003)
Polianky
Bratislava 841 01
  (from: 04/06/1993 until: 02/15/1998)
Bratislava
  (from: 08/02/1991 until: 04/05/1993)
Identification number (IČO): 
17 321 859
  (from: 08/02/1991)
Date of entry: 
08/02/1991
  (from: 08/02/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/02/1991)
Objects of the company: 
zásobovanie liečivami, zdravotníckymi potrebami a zdravotníckou technikou /na úrovni veľkoobchodu/
  (from: 04/06/1993)
nákup a predaj kozmetiky a baleného potravinárskeho tovaru a drogistického tovaru
  (from: 04/06/1993)
poradenská činnosť v oblasti colnej problematiky
  (from: 04/06/1993)
činnosť colných deklarantov
  (from: 04/06/1993)
poradensko-konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v uvedenej oblasti
  (from: 04/06/1993)
V súlade s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: 027/2004 zo dňa 17.05.2004, Reg.č. FV-006/2004 sa povoľuje veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
  (from: 08/05/2005)
V súlade s osvedčením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky oprávňujúcim dovážať, skladovať a distribuovať v ČSFR registrované hromadne vyrábané liečivé prípravky, špeciálny zdravotnícky materiál uchovávaný za zníženej a obyčajnej teploty, č. ŠT-/1992-933 z 1. 10. 1992.
  (from: 04/06/1993 until: 01/20/2003)
V súlade s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.: 049/99-SF zo dňa 16.5.1999 sa povoľuje distribúcia zdravotníckych pomôcok
  (from: 01/21/2003 until: 08/04/2005)
distribúcia činnosti veterinárnych liečiv a prípravkov
  (from: 08/02/1991 until: 04/05/1993)
výroba, dovoz, overovanie a uvádzanie do obehu, kontrola, veterinárnych prípravkov podľa povolenia ŠVS SR
  (from: 08/02/1991 until: 04/05/1993)
nákup, predaj, distribučná činnosť v oblasti liečiv a zdravotníckeho materiálu
  (from: 08/02/1991 until: 04/05/1993)
výroba, nákup, predaj, distribučná činnosť dentálnych prípravkov
  (from: 08/02/1991 until: 04/05/1993)
výroba, nákup a predaj prípravkov drogistického tovaru
  (from: 08/02/1991 until: 04/05/1993)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti predmetov činností
  (from: 08/02/1991 until: 04/05/1993)
sprostredkovanie za účelom realizácie know
  (from: 08/02/1991 until: 04/05/1993)
how, joint-ventures.
  (from: 08/02/1991 until: 04/05/1993)
maloobchodný predaj originálne balených čajov farmaceutických výrobkov, ktoré nie sú registrované ako lieky, zdravotníckeho veľ- kopredajného materiálu, ortopedických a protetických pomôcok, ochranných mastí a kozmetiky
  (from: 08/02/1991 until: 04/05/1993)
dovoz a vývoz prístrojov zdravotníckej techniky na základe nájomných zmluv za účelom ich ďalšieho prenájmu alebo požičiavania zdravotníckym zariadeniam v ČSFR vrátane zabezpečenia technického servisu
  (from: 08/02/1991 until: 04/05/1993)
poskytovanie služieb zahraničným osobám prevádzkovaním konsignačných skladov a vykonávaním konsignačných skladov a vykonáva- ním alebo obstarávaním technicko - poradenskej činnosti, zriaďovanie, prenajímanie polikliník nemocníc, lekární a liečebných ústavov
  (from: 08/02/1991 until: 04/05/1993)
export a import liekov, zdravotníckeho materiálu a prípravkov - medicínskeho materiálu
  (from: 08/02/1991 until: 04/05/1993)
farmaceutických surovín, prípravkov imunologických, derivátov krvných a biologických prípravkov, prípravkov farmaceutických, vý- robkov zdravotníckych, zdravotníckeho mate- riálu, prístrojov meracích, elektronických, vedeckých a laboratórnych, zdravotníckej techniky vrátane náhradných dielov, kompo- nentov a prevádzkového materiálu /spotrebného/ pre ich prevádzku a pre potreby zdravotníckych zariadení v ČSFR
  (from: 08/02/1991 until: 04/05/1993)
Partners: 
A. F. K. Investment spol. s r. o.
Na Revíne 29/D
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 11/14/2008)
Ing. Gabriela Valentová Spoločný zástupca
Budatínska 43
Bratislava 851 06
Slovak Republic
  (from: 11/14/2008)
Zuzana Dubravcová
Záhradnícka 49
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 11/14/2008)
Mgr. Božena Uhlíková
Pri Kríži 16
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 11/14/2008)
Mgr. Jana Mullerová
Leškova 12
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 11/14/2008)
Alžbeta Turcsányiová
Kostolná 55
Veľký Biel 900 24
Slovak Republic
  (from: 11/14/2008)
Anna Buntajová
Hálková 48
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 11/14/2008)
AMITA INVESTMENT, akciova spoločnosť
Na Revíne 29/D
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 08/22/2007 until: 11/13/2008)
THALES HOLDINGS CORPORATION
Panama Via Espaňa 122, budova Bank Boston, 16 poschodie
Panama
  (from: 01/21/2003 until: 08/21/2007)
KEDER ENTERPRISES , Inc.
53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank
16th Floor
Panama
  (from: 01/22/1999 until: 01/20/2003)
KEDER ENTERPRISES , Inc.
53 rd Street, Urbanizacion Obarrion Swiss Bank
16th Floor
Panama
  (from: 09/16/1997 until: 01/21/1999)
Aaron Kedar
Landwerweg 1
Bad Hamburg 6380
Bad hamburg
  (from: 08/02/1991 until: 09/15/1997)
Contribution of each member: 
A. F. K. Investment spol. s r. o.
Amount of investment: 4 647,148643 EUR Paid up: 4 647,148643 EUR
  (from: 01/20/2009)
Ing. Gabriela Valentová
  (from: 01/20/2009)
Zuzana Dubravcová
  (from: 01/20/2009)
Mgr. Božena Uhlíková
  (from: 01/20/2009)
Mgr. Jana Mullerová
  (from: 01/20/2009)
Alžbeta Turcsányiová
  (from: 01/20/2009)
Anna Buntajová
Amount of investment: 1 991,635133 EUR Paid up: 1 991,635133 EUR
  (from: 01/20/2009)
Aaron Kedar
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/02/1991 until: 09/15/1997)
KEDER ENTERPRISES , Inc.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/16/1997 until: 01/21/1999)
KEDER ENTERPRISES , Inc.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/22/1999 until: 01/20/2003)
THALES HOLDINGS CORPORATION
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/2003 until: 08/21/2007)
AMITA INVESTMENT, akciova spoločnosť
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/22/2007 until: 11/13/2008)
A. F. K. Investment spol. s r. o.
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 11/14/2008 until: 01/19/2009)
Ing. Gabriela Valentová
  (from: 11/14/2008 until: 01/19/2009)
Zuzana Dubravcová
  (from: 11/14/2008 until: 01/19/2009)
Mgr. Božena Uhlíková
  (from: 11/14/2008 until: 01/19/2009)
Mgr. Jana Mullerová
  (from: 11/14/2008 until: 01/19/2009)
Alžbeta Turcsányiová
  (from: 11/14/2008 until: 01/19/2009)
Anna Buntajová
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 11/14/2008 until: 01/19/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/16/1998)
konatelia
  (from: 04/06/1993 until: 02/15/1998)
konatelia
  (from: 08/02/1991 until: 04/05/1993)
Ing. Gabriela Valentová
Budatínska 43
Bratislava 851 06
From: 02/16/1995
  (from: 01/21/2003)
PhMr. Štefánia Sochorová
Sklodowskej 3
Bratislava
  (from: 04/06/1993 until: 02/15/1998)
Ing. Gabriela Valentová
Budatínska 43
Bratislava
  (from: 09/16/1997 until: 01/21/1999)
Ing. Gabriela Valentová
Budatínska 43
Bratislava
  (from: 01/22/1999 until: 01/20/2003)
Aaron Kedar
Landwerweg 1
Bad Hamburg 6380
Bad hamburg
  (from: 04/06/1993 until: 09/15/1997)
Acting in the name of the company: 
Konatelia samostatne.
  (from: 02/16/1998)
Konatelia samostatne.
  (from: 04/06/1993 until: 02/15/1998)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Aaron Keder. PhMr. Štefánia Sochorová, bytom Sklodovskej 3 Bratislava - riaditeľka Ing. Jozef Ižo, bytom Brančská 9, Bratislava Každý samostatne.
  (from: 08/02/1991 until: 04/05/1993)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 01/20/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/2003 until: 01/19/2009)
200 000 Sk
  (from: 01/22/1999 until: 01/20/2003)
100 000 Sk
  (from: 08/02/1991 until: 01/21/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30. 7. 1991 podľa § 106 a ods. 1 a 3 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov, ktorej obsah bol overený v notárskej zápisnici ŠN Bratislava 5 N 91/91. Stary spis: S.r.o. 2146
  (from: 08/02/1991)
Notárska zápisnica N 291/92, Nz 296/92 zo dňa 14.9.1992 napísaná na ŠN Bratislava 5 prispôsobená ustanoveniam Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Oprávnenie na pobyt Aaronovi Kedarovi vydané dokladom Úradovne cudzineckej polície a pasovej služby Bratislava č.j. PCPS-1-188/OPP-92 zo dňa 11.11.1992 - pobyt dlhodobý za účelom podnikania. Stary spis: S.r.o. 2146
  (from: 04/06/1993)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 16.2.1995. Dodatok k zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 10/95, Nz 10/95 spísanej dňa 16.2.1995 notárkou JUDr. Violou Juráškovou. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.11.1996. Stary spis: S.r.o. 2146
  (from: 09/16/1997)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 575/97, Nz 564/97 spísanej dňa 30.9.1997 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stary spis: S.r.o. 2146
  (from: 02/16/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 142/98, Nz 141/98 zo dňa 9.7.1998 v súlade so Zák.č. 11/1998 Zz.
  (from: 01/22/1999)
Notárska zápisnica č. N 858/2002, Nz 852/2002 zo dňa 26.11.2002 osvedčujúca konanie mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena zakladateľskej listiny.
  (from: 01/21/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.03.2005.
  (from: 04/13/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2008.
  (from: 11/14/2008)
Date of updating data in databases:  09/27/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person