Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  26761/B

Business name: 
Numenor Consulting spol. s r. o.
  (from: 12/18/2012)
Registered seat: 
Nové záhrady 1/13
Bratislava 821 05
  (from: 09/19/2006)
Identification number (IČO): 
36 218 677
  (from: 02/19/1997)
Date of entry: 
02/19/1997
  (from: 02/19/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/19/1997)
Objects of the company: 
organizovanie seminárov a školení
  (from: 02/19/1997)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 02/19/1997)
vydavateľská činnosť
  (from: 02/19/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/19/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/19/1997)
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 02/19/1997)
poskytovanie softwaru na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/22/2004)
konzultačná, školiaca a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky (hardware, software)
  (from: 06/22/2004)
kompletizácia, inštalácia a servis softwaru
  (from: 06/22/2004)
Partners: 
Ing. Rastislav Zachar
Hajdóczyho 73
Trnava
Slovak Republic
  (from: 09/28/1998)
Pavol Timko
Šuľany 6
Horný Bar 930 33
Slovak Republic
  (from: 11/19/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Rastislav Zachar
Amount of investment: 6 638,783775 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 11/04/2009)
Pavol Timko
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 11/04/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/19/1997)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a bez obmedzenia.
  (from: 02/19/1997)
Capital: 
13 277,56755 EUR Paid up: 13 277,56755 EUR
  (from: 11/04/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice č. N 325/96, Nz 326/96 zo dňa 18.12.1996 podľa slovenského práva.
  (from: 02/19/1997)
Zmenou zo dňa 06.05.1998 spísanou dňa 06.05.1998 do notárskej zápisnice bola zakladateľská listina prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
  (from: 09/28/1998)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 14.03.2002 do notárskej zápisnice Nz 130/02 (zmena sídla z: Trnava, Hajdóczyho 73 na: Bratislava, Na križovatkách 29).
  (from: 05/20/2002)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 3.12.2003 vo forme notárskej zápisnice N 436/2003, Nz 113574/2003 spísanej notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou.
  (from: 06/22/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.10.2005 a 3.11.2005. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 9.11.2005.
  (from: 11/19/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2012.
  (from: 12/18/2012)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person