Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1812/P

Business name: 
TOPSTAV s.r.o.
  (from: 06/27/2006)
TOPSTAV spoločnosť s ručením obmedzeným Snina
  (from: 04/14/2003 until: 06/26/2006)
TOPSTAV spoločnosť s ručením obmedzeným Snina
  (from: 07/11/1994 until: 04/13/2003)
Registered seat: 
kpt. Nálepku 4090
Snina 069 01
  (from: 04/13/2011)
l. mája 2055/7
Snina 069 01
  (from: 07/11/1994 until: 04/12/2011)
Identification number (IČO): 
31 692 648
  (from: 07/11/1994)
Date of entry: 
07/11/1994
  (from: 07/11/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/11/1994)
Objects of the company: 
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 07/11/1994)
obchodná činnosť v odbore: potraviny, alko a nealko nápoje, kozmetika, výrobky z dreva, výrobky z kovu, umelých hmôt, sklo, porcelán, spotrebný tovar, priemyselný tovar, papier
  (from: 07/11/1994)
staviteľ, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 07/11/1994)
inžinierska činnosť, vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/11/1994)
výroba píliarská a impregnácia dreva
  (from: 01/13/2000)
výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov
  (from: 01/13/2000)
výroba drevených obalov
  (from: 01/13/2000)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 04/03/2004)
demolácie a zemné práce
  (from: 04/03/2004)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 04/03/2004)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 04/03/2004)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 04/03/2004)
prenájom hnuteľných vecí, prenájom nehnuteľných vecí spojených s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 04/03/2004)
zváračské práce
  (from: 04/03/2004)
výroba výrobkov z betónu a cementu
  (from: 04/03/2004)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 04/03/2004)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 04/03/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 04/03/2004)
organizovanie rekreačných, kultúrných a športových podujatí
  (from: 04/03/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/03/2004)
záhradnícke práce: kosenie, výsadba zelene, orezávanie, sadové úpravy
  (from: 06/27/2006)
organizovanie, zabezpečovanie a poskytovanie činnosti pri správe, prevádzke, údržbe, rekonštrukciách a modernizáciách bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb na základe odmeny alebo zmluvy
  (from: 06/27/2006)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb na základe odmeny alebo zmluvy spolu so zabezpečovaním plnení a služieb potrebných na prevádzkovanie nehnuteľností
  (from: 06/27/2006)
čistenie verejných komunikácií a verejných priestranstiev vrátane zimnej a letnej údržby
  (from: 06/27/2006)
čistenie budov
  (from: 06/27/2006)
upratovacie práce
  (from: 06/27/2006)
čistiaci servis interiérov a exteriérov
  (from: 06/27/2006)
čistenie kanalizačných vpustí
  (from: 06/27/2006)
dopravné označenie vodorovné, zvislé
  (from: 06/27/2006)
vykášanie priekop a prícestných plôch, kosenie prícestných plôch a mestských komunikácií
  (from: 06/27/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečných odpadov
  (from: 06/27/2006)
Výskum a vývoj v technických a prírodných vedách
  (from: 10/16/2018)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 10/16/2018)
Výroba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 10/16/2018)
Partners: 
Ing. Jozef Kapral
Kpt. Nálepku 4090/86
Snina 069 01
Slovak Republic
  (from: 04/07/2023)
Mgr. Tomáš Kapral
259
Lackovce 066 01
Slovak Republic
  (from: 04/07/2023)
Ing. Jozef Kaprál
kpt. Nálepku 4090/86
Snina 069 01
Slovak Republic
  (from: 11/05/2022 until: 04/06/2023)
Ing. Jozef Kaprál
kpt. Nálepku 4090/86
Snina 069 01
Slovak Republic
  (from: 04/03/2004 until: 11/04/2022)
Ing. Jozef Kaprál
1. mája 2055/7
Snina
Slovak Republic
  (from: 01/13/2000 until: 04/02/2004)
Ing. Jozef Kaprál
ulica l. mája 2055/7
Snina
Slovak Republic
  (from: 07/11/1994 until: 01/12/2000)
Contribution of each member: 
Ing. Jozef Kapral
Amount of investment: 62 738 EUR Paid up: 62 738 EUR
  (from: 04/07/2023)
Mgr. Tomáš Kapral
Amount of investment: 76 677 EUR Paid up: 76 677 EUR
  (from: 04/07/2023)
Ing. Jozef Kaprál
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/11/1994 until: 01/12/2000)
Ing. Jozef Kaprál
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/13/2000 until: 04/02/2004)
Ing. Jozef Kaprál
Amount of investment: 4 200 000 Sk Paid up: 4 200 000 Sk
  (from: 04/03/2004 until: 04/12/2011)
Ing. Jozef Kaprál
  (from: 04/13/2011 until: 11/04/2022)
Ing. Jozef Kaprál
Amount of investment: 139 415 EUR Paid up: 139 415 EUR
  (from: 11/05/2022 until: 04/06/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/07/2023)
Individual managing director
  (from: 07/11/1994 until: 04/06/2023)
Ing. Jozef Kaprál
kpt. Nálepku 4090/86
Snina 069 01
From: 07/11/1994
  (from: 11/05/2022)
Mgr. Tomáš Kapral
259
Lackovce 066 01
From: 03/22/2023
  (from: 04/07/2023)
Ing. Jozef Kaprál
1. mája 2055/7
Snina
  (from: 01/13/2000 until: 04/13/2003)
Ing. Jozef Kaprál
ulica l. mája 2055/7
Snina
  (from: 07/11/1994 until: 01/12/2000)
Ing. Jozef Kaprál
kpt. Nálepku 4090/86
Snina 069 01
From: 07/11/1994
  (from: 04/14/2003 until: 11/04/2022)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/07/2023)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/11/1994 until: 04/06/2023)
Capital: 
139 415 EUR Paid up: 139 415 EUR
  (from: 04/13/2011)
4 200 000 Sk Paid up: 4 200 000 Sk
  (from: 04/03/2004 until: 04/12/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/14/2003 until: 04/02/2004)
200 000 Sk
  (from: 01/13/2000 until: 04/13/2003)
100 000 Sk
  (from: 07/11/1994 until: 01/12/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 6. 7. 1944 pod číslom N 148/94 Nz 141/94 v súlade s § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 4872
  (from: 07/11/1994)
Zmena zo dňa 17.9.1998, ktorou bola zakladateľská listina upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 01/13/2000)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person