Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2411/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ACCONT AUDIT, s.r.o.
  (from: 11/10/2003)
Registered seat: 
Hattalova 12 A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
  (from: 10/11/2016)
Identification number (IČO): 
34 150 404
  (from: 11/18/1996)
Date of entry: 
11/18/1996
  (from: 11/18/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/18/1996)
Objects of the company: 
vedenie účtovníctva
  (from: 11/18/1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/18/1996)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 11/18/1996)
poriadanie kurzov a školení v oblasti účtovníctva a ekonomiky
  (from: 11/18/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/18/1996)
auditorská činnosť
  (from: 01/05/1998)
Partners: 
JUDr. Ing. Ján Balga
Ružová 224/5
Senica 905 01
Slovak Republic
  (from: 10/11/2016)
Contribution of each member: 
JUDr. Ing. Ján Balga
Amount of investment: 26 225 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 26 225 EUR
  (from: 10/11/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/28/2001)
JUDr. Ing. Ján Balga
Ružová 224/5
Senica 905 01
From: 07/27/2009
  (from: 10/11/2016)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/08/2009)
Procuration: 
Ing. Igor Taran
Hoštáky 688/14
Myjava 907 01
From: 08/08/2009
  (from: 08/08/2009)
Menom spoločnosti koná prokurista samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí prokurista svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/08/2009)
Capital: 
26 225 EUR Paid up: 26 225 EUR
  (from: 10/11/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 19.08.1996, zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 7434
  (from: 11/18/1996)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.03.1997.
  (from: 09/24/1997)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.11.1997.
  (from: 01/05/1998)
Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák. č. 11/98 Zb. dodatkom č.3 zo dňa 06.05.1998.
  (from: 08/12/1998)
Dodatok č. 4 zo dňa 23.01.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/28/2001)
Dodatok č. 5 zo dňa 28.01.2002 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Senica, Hviezdoslavova 473 na: Senica, Ružová 224/5).
  (from: 05/20/2002)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 20.06.2003 a 26.06.2003. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.06.2003.
  (from: 11/10/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/11/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
„D.E.A. Consult, s.r.o.“ /skrátene/ „Data Eko Audit Consult, spol. s r.o.“
Hattalova 12 A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
  (from: 10/11/2016)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person