Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2411/T

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ACCONT AUDIT, s.r.o.
  (from: 11/10/2003)
D.E.A. CONSULT Senica, spol. s r.o.
  (from: 11/18/1996 until: 11/09/2003)
Registered seat: 
Hattalova 12 A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
  (from: 10/11/2016)
Ružová 224/5
Senica 905 01
  (from: 05/20/2002 until: 10/10/2016)
Hviezdoslavova 473
Senica 905 01
  (from: 09/24/1997 until: 05/19/2002)
S. Jurkoviča 1204/26
Senica 905 01
  (from: 11/18/1996 until: 09/23/1997)
Identification number (IČO): 
34 150 404
  (from: 11/18/1996)
Date of entry: 
11/18/1996
  (from: 11/18/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/18/1996)
Objects of the company: 
vedenie účtovníctva
  (from: 11/18/1996)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/18/1996)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 11/18/1996)
poriadanie kurzov a školení v oblasti účtovníctva a ekonomiky
  (from: 11/18/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/18/1996)
auditorská činnosť
  (from: 01/05/1998)
Partners: 
JUDr. Ing. Ján Balga
Ružová 224/5
Senica 905 01
Slovak Republic
  (from: 10/11/2016)
B.T consult, s.r.o., IČO: 34 138 706
M. R. Štefánika 517
Myjava
Slovak Republic
  (from: 05/28/2001 until: 11/09/2003)
D.E.A. Consult, s.r.o., IČO: 31 324 436
Hattalova 12A
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/28/2001 until: 11/09/2003)
B.T consult, s.r.o., IČO: 34 138 706
M. R. Štefánika 517
Myjava
Slovak Republic
  (from: 08/12/1998 until: 05/27/2001)
D.E.A. Consult, s.r.o., IČO: 31 324 436
Hattalova 12A
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/12/1998 until: 05/27/2001)
B.T consult, s.r.o., IČO: 34 138 706
M. R. Štefánika 517
Myjava
Slovak Republic
  (from: 09/24/1997 until: 08/11/1998)
D.E.A. Consult, s.r.o., IČO: 31 324 436
Hattalova 12A
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/24/1997 until: 08/11/1998)
B.T consult, s.r.o., IČO: 34 138 706
Partizánska 371/19
Myjava
Slovak Republic
  (from: 11/18/1996 until: 09/23/1997)
D.E.A. Consult, s.r.o., IČO: 31 324 436
Hattalova 12A
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/18/1996 until: 09/23/1997)
Emília Búranová
S.Jurkoviča 1204/26
Senica 905 01
Slovak Republic
  (from: 08/12/1998 until: 11/09/2003)
Ing. Jaroslav Klimo
Bebravská 18
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 08/12/1998 until: 11/09/2003)
Ing. Igor Taran
Hoštáky 688/14
Myjava 907 01
Slovak Republic
  (from: 11/10/2003 until: 08/07/2009)
Ing. Igor Taran
Hoštáky 688/14
Myjava 907 01
Slovak Republic
  (from: 05/28/2001 until: 11/09/2003)
Ing. Ján Balga
Partizánska 285/3
Myjava 907 01
Slovak Republic
  (from: 08/08/2009 until: 10/10/2016)
Contribution of each member: 
JUDr. Ing. Ján Balga
Amount of investment: 26 225 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 26 225 EUR
  (from: 10/11/2016)
B.T consult, s.r.o.,
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/18/1996 until: 09/23/1997)
D.E.A. Consult, s.r.o.,
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/18/1996 until: 09/23/1997)
B.T consult, s.r.o.,
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/24/1997 until: 08/11/1998)
D.E.A. Consult, s.r.o.,
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/24/1997 until: 08/11/1998)
B.T consult, s.r.o.,
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 05/27/2001)
D.E.A. Consult, s.r.o.,
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 05/27/2001)
Emília Búranová
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 11/09/2003)
Ing. Jaroslav Klimo
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 11/09/2003)
B.T consult, s.r.o.,
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/28/2001 until: 11/09/2003)
D.E.A. Consult, s.r.o.,
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/28/2001 until: 11/09/2003)
Ing. Igor Taran
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/28/2001 until: 11/09/2003)
Ing. Igor Taran
Amount of investment: 230 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 230 000 Sk
  (from: 11/10/2003 until: 08/07/2009)
Ing. Ján Balga
Amount of investment: 7 635 EUR Paid up: 7 635 EUR
  (from: 08/08/2009 until: 10/10/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/28/2001)
konatelia
  (from: 11/18/1996 until: 05/27/2001)
JUDr. Ing. Ján Balga
Ružová 224/5
Senica 905 01
From: 07/27/2009
  (from: 10/11/2016)
Ing. Ján Balga
Čs. Armády 280/50
Myjava
  (from: 11/18/1996 until: 09/23/1997)
Ing. Ján Balga
Partizánska 285/3
Myjava
  (from: 09/24/1997 until: 05/27/2001)
Emília Búranová
S. Jurkoviča 1204/26
Senica
  (from: 09/24/1997 until: 05/27/2001)
Ing. Igor Taran
Hoštáky 688/14
Myjava
  (from: 11/18/1996 until: 09/23/1997)
Ing. Igor Taran
Hoštáky 688/14
Myjava 907 01
  (from: 05/28/2001 until: 08/07/2009)
Ing. Igor Taran
Hoštáky 688/14
Myjava 907 01
From: 07/27/2009
  (from: 08/08/2009 until: 08/07/2009)
Ing. Ján Balga
Partizánska 285/3
Myjava 907 01
From: 07/27/2009
  (from: 08/08/2009 until: 10/10/2016)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/08/2009)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 05/28/2001 until: 08/07/2009)
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.
  (from: 11/18/1996 until: 05/27/2001)
Procuration: 
Ing. Igor Taran
Hoštáky 688/14
Myjava 907 01
From: 08/08/2009
  (from: 08/08/2009)
Menom spoločnosti koná prokurista samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí prokurista svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/08/2009)
Capital: 
26 225 EUR Paid up: 26 225 EUR
  (from: 10/11/2016)
7 635 EUR Paid up: 7 635 EUR
  (from: 08/08/2009 until: 10/10/2016)
230 000 Sk
  (from: 05/28/2001 until: 08/07/2009)
200 000 Sk
  (from: 08/12/1998 until: 05/27/2001)
100 000 Sk
  (from: 11/18/1996 until: 08/11/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 19.08.1996, zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 7434
  (from: 11/18/1996)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.03.1997.
  (from: 09/24/1997)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.11.1997.
  (from: 01/05/1998)
Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák. č. 11/98 Zb. dodatkom č.3 zo dňa 06.05.1998.
  (from: 08/12/1998)
Dodatok č. 4 zo dňa 23.01.2001 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/28/2001)
Dodatok č. 5 zo dňa 28.01.2002 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Senica, Hviezdoslavova 473 na: Senica, Ružová 224/5).
  (from: 05/20/2002)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 20.06.2003 a 26.06.2003. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.06.2003.
  (from: 11/10/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/11/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
„D.E.A. Consult, s.r.o.“ /skrátene/ „Data Eko Audit Consult, spol. s r.o.“
Hattalova 12 A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
  (from: 10/11/2016)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person