Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6414/B

Business name: 
DATACON a.s.
  (from: 07/05/2016)
Registered seat: 
Záhradnícka 151
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 07/05/2016)
Identification number (IČO): 
35 757 388
  (from: 07/05/2016)
Date of entry: 
12/04/1998
  (from: 07/05/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/05/2016)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/05/2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/05/2016)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/05/2016)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 07/05/2016)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/05/2016)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/05/2016)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/05/2016)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 07/05/2016)
nákup a predaj výpočtovej techniky a príslušenstva
  (from: 07/05/2016)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 07/05/2016)
ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/05/2016)
poradenstvo v oblasti informačných technológií
  (from: 07/05/2016)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/05/2016)
administratívne služby
  (from: 07/05/2016)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/05/2016)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/05/2016)
fotografické služby
  (from: 07/05/2016)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/05/2016)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/05/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/05/2016)
Mikuláš Filčák - predseda
Pifflova 8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/28/2016
  (from: 07/05/2016)
Ing. Zuzana Filčáková - člen
Krušpánová 531/5
Bratislava - mestská časť Čunovo 851 10
From: 07/05/2016
  (from: 06/28/2017)
Robert Csizmazia - člen
Mateja Bela 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 06/28/2016
  (from: 07/05/2016 until: 02/20/2017)
Robert Csizmazia - člen
Mateja Bela 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 06/28/2016 Until: 07/05/2016
  (from: 02/21/2017 until: 02/20/2017)
Ing. Zuzana Jánošíková - člen
Krušpánová 531/5
Bratislava - mestská časť Čunovo 851 10
From: 07/05/2016
  (from: 02/21/2017 until: 06/27/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva a člen predstavenstva, každý samostatne tak, že v prípade písomných právnych úkonov k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúci svoj podpis.
  (from: 07/05/2016)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 07/05/2016)
Shares: 
Number of shares: 8
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 125 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcionári majú predkupné právo k prevádzaným akciám. Akcionár, ktorý má záujem o odpredaj svojej akcie, je povinný písomne ponúknuť akciu ostatným akcionárom na odkúpenie za cenu a za podmienok ponúknutých záujemcom o odkúpenie akcie. V prípade, že sa do 30 dní odo dňa doručenia ponuky na odpredaj akcie ostatní akcionári k ponuke nevyjadria, môže akcionár odpredať akciu záujemcovi za zachovania predkupného práva ostatných akcionárov. V prípade, ak akcionár odpredá akciu za nižšiu cenu, než za akú ju ponúkol ostatným akcionárom, je tento prevod neplatný. Akcie je možné prevádzať len so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 07/05/2016)
Supervisory board: 
Zuzana Filčáková
Krušpánová 5
Bratislava - mestská časť Čunovo 851 10
From: 06/28/2016
  (from: 11/28/2019)
Viktoria Csizmazia
Sedmokrásková 6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 06/28/2016
  (from: 07/05/2016)
Ing. Jozef Csizmazia
Hurbanova 43
Malacky 901 01
From: 06/28/2016
  (from: 07/05/2016)
Zuzana Jánošíková
Krušpánová 5
Bratislava - mestská časť Čunovo 851 10
From: 06/28/2016
  (from: 07/05/2016 until: 11/27/2019)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.11.1998 a dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 3.12.1998, v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 zák.č. 513/91 Z.z. v znení zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/05/2016)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 24.11.2001, na ktorom sa rozhodlo o rozšírení predmetu činnosti a zmene obchodného mena z pôvodného I. účtovnoporadenská spoločnosť, s.r.o. na nové DATACON spol. s r.o.
  (from: 07/05/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2008.
  (from: 07/05/2016)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2011
  (from: 07/05/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 03.08.2012.
  (from: 07/05/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.03.2016.
  (from: 07/05/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 05.07.2016.
  (from: 02/21/2017)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person