Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2981/B

Business name: 
QIRIN a.s.
  (from: 08/31/2005)
Registered seat: 
Turčianska 16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 08/29/2020)
Identification number (IČO): 
31 703 518
  (from: 02/13/1995)
Date of entry: 
02/13/1995
  (from: 02/13/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/13/1995)
Objects of the company: 
obchodná činnosť s priemyselným tovarom, potravinami, drogériou, textilom, domácimi potrebami, poľnohospodárskymi produktami, spotrebnou elektronikou, ovocím, zeleninou
  (from: 02/13/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/13/1995)
konzultačná, poradenská a marketingová činnosť
  (from: 02/13/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/05/1998)
Mgr. Adrián Vološin - predseda
542
Trnovec nad Váhom 925 71
From: 08/19/2005
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva, ktorý je zároveň jediným členom predstavenstva vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 08/09/2013)
Capital: 
706 833,54 EUR Paid up: 706 833,54 EUR
  (from: 08/10/2010)
Shares: 
Number of shares: 42606
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 16,59 EUR
  (from: 08/10/2010)
Supervisory board: 
Mgr. Iveta Batiková - člen
Trnovec nad Váhom 929
Trnovec nad Váhom 825 71
From: 08/19/2005
  (from: 08/31/2005)
Marian Vološin - člen
Dubovická Roveň 13
Lipany 082 71
From: 08/19/2005
  (from: 08/31/2005)
Mgr. Natália Kochanová - člen
Šustekova 16
Bratislava 851 04
From: 08/19/2005
  (from: 08/31/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená na základe zrušenia KVIRIN, spol. s r.o. Poprad bez likvidácie premenou na akciovú spoločnosť v zmysle zakladateľskej listiny osvedčenej notárskou zápisnicou dňa 19.12.1994 podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 571
  (from: 02/13/1995)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 5.6.1995. Stary spis: Sa 571
  (from: 06/21/1995)
Zmena stanov a.s. zo dňa 19.7.1995. Stary spis: Sa 571
  (from: 08/22/1995)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 19.2.1996. Stary spis: Sa 571
  (from: 03/05/1996)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.1997 o znížení základného imania zo 42.606.000,-Sk na 21.303.000,-Sk. Zníženie základného imania zo 42.606.000,-Sk na 21.303.000,-Sk zapísané do obchodného registra 5.6.1998. Zmena stanov a.s. schválaná mimoriadným valným zhromaždením konaným dňa 31.10.1997.
  (from: 06/05/1998)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 21.12.2001.
  (from: 05/29/2002)
Notárska zápisnica č. N 254/2003, Nz 25440/2003 zo dňa 7.4.2003.
  (from: 08/17/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.08.2005 o zmene obchodného mena na QIRIN a.s..
  (from: 08/31/2005)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person