Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  26987/B

Business name: 
Hellena Partner s.r.o.
  (from: 11/10/2004)
Registered seat: 
Pútnická 94
Bratislava 841 06
  (from: 04/16/2002)
Identification number (IČO): 
36 468 274
  (from: 09/08/2000)
Date of entry: 
09/08/2000
  (from: 09/08/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/08/2000)
Objects of the company: 
stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov
  (from: 09/08/2000)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 09/08/2000)
výroba chuťových prísad a korenín
  (from: 09/08/2000)
výroba potravinárskych koncentrátov a inak upravených potravín
  (from: 09/08/2000)
spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
  (from: 09/08/2000)
výroba cukru
  (from: 09/08/2000)
výroba tovaru z plastov
  (from: 09/08/2000)
výroba obalov z platov
  (from: 09/08/2000)
výroba tovaru z papiera a lepenky
  (from: 09/08/2000)
výroba drevených obalov
  (from: 09/08/2000)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/08/2000)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/08/2000)
marketingová činnosť
  (from: 09/08/2000)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/08/2000)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 09/08/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/08/2000)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 09/08/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/08/2000)
Partners: 
Ing. Igor Kozel
Pútnická 7822/94
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 09
Slovak Republic
  (from: 11/25/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Igor Kozel
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/25/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/25/2021)
Ing. Igor Kozel
Brečtanova 2584/20
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
  (from: 09/08/2000)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. V prípade vymenovania viacerých konateľov, konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 04/16/2002)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/25/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 135/00, Nz 146/00 zo dňa 21.8.2000 spísanou JUDr. Šrefanom Štefankom, notárom vo Vranove n/T, podľa ust. § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Dodatok č.1 zo dňa 15.12.2000 k zakladateľskej listine. Dodatok č.2 zo dňa 26.6.2001 k zakladateľskej listine. Dodatok č.3 zo dňa 18.10.2001 k zakladateľskej listine.
  (from: 04/09/2002)
Dodatok č.4 zo dňa 4.4.2002 k zakladateľskej listine.
  (from: 04/16/2002)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2003, Notárska zápisnica N 299/2003, Nz 85703/2003 zo dňa 29.09.2003 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny. Zmena obchodného mena z Hellena Slovakia s.r.o.
  (from: 11/10/2004)
Date of updating data in databases:  01/26/2022
Date of extract :  01/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person