Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  27139/B

Business name: 
TEDAK, a.s.
  (from: 08/23/2005)
TEDAK, s.r.o.
  (from: 08/12/2002 until: 08/22/2005)
Registered seat: 
Kominárska 4
Bratislava 832 03
  (from: 08/23/2005)
Záhradnícka 151
Bratislava 821 08
  (from: 08/12/2002 until: 08/22/2005)
Identification number (IČO): 
35 841 664
  (from: 08/12/2002)
Date of entry: 
08/12/2002
  (from: 08/12/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/23/2005)
Private limited liability company
  (from: 08/12/2002 until: 08/22/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/2002)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/2002)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/2002)
faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/12/2002)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 12/21/2004)
Partners: 
Ing. Roman Krasňanský
Drieňová 25
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 08/12/2002 until: 08/14/2003)
Dušan Krivosudský
338
Kráľová pri Senci 900 50
Slovak Republic
  (from: 08/15/2003 until: 06/14/2005)
Ing. Ján Genčík
Ôsma č. 3
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 01/21/2004 until: 08/22/2005)
JUDr. Martin Belan
Pezinská 157
Vinosady 902 01
Slovak Republic
  (from: 06/15/2005 until: 08/22/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Roman Krasňanský
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/12/2002 until: 08/14/2003)
Dušan Krivosudský
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/15/2003 until: 06/14/2005)
Ing. Ján Genčík
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/2004 until: 06/29/2005)
JUDr. Martin Belan
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/15/2005 until: 06/29/2005)
Ing. Ján Genčík
Amount of investment: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 500 000 Sk
  (from: 06/30/2005 until: 08/22/2005)
JUDr. Martin Belan
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 06/30/2005 until: 08/22/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/23/2005)
Individual managing director
  (from: 08/12/2002 until: 08/22/2005)
Ing. Ján Genčík - predseda predstavenstva
Ôsma 3
Bratislava 831 03
From: 08/23/2005
  (from: 08/23/2005)
JUDr. Martin Belan - člen
Pezinská 157
Vinosady 902 01
From: 08/23/2005
  (from: 08/23/2005)
Ing. Roman Krasňanský
Drieňová 25
Bratislava 821 02
From: 08/13/2002 Until: 07/31/2003
  (from: 08/12/2002 until: 08/14/2003)
Dušan Krivosudský
338
Kráľová pri Senci 900 50
From: 07/31/2003
  (from: 08/15/2003 until: 06/14/2005)
Dušan Krivosudský
338
Kráľová pri Senci 900 50
From: 07/31/2003 Until: 06/12/2005
  (from: 06/15/2005 until: 06/14/2005)
Ing. Ján Genčík
Ôsma č. 3
Bratislava 831 01
From: 10/16/2003 Until: 08/23/2005
  (from: 08/23/2005 until: 08/22/2005)
JUDr. Martin Belan
Pezinská 157
Vinosady 902 01
From: 06/13/2005 Until: 08/23/2005
  (from: 08/23/2005 until: 08/22/2005)
Ing. Ján Genčík
Ôsma č. 3
Bratislava 831 01
From: 10/16/2003
  (from: 01/21/2004 until: 08/22/2005)
JUDr. Martin Belan
Pezinská 157
Vinosady 902 01
From: 06/13/2005
  (from: 06/15/2005 until: 08/22/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konajúci člen predstavenstva k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 08/23/2005)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 08/12/2002 until: 08/22/2005)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 08/23/2005)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/30/2005 until: 08/22/2005)
400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 01/21/2004 until: 06/29/2005)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/12/2002 until: 01/20/2004)
Supervisory board: 
Ing. Peter Genčík
Poludníková 5
Bratislava 821 02
From: 08/23/2005
  (from: 08/23/2005)
Ing.arch. Gabriel Koczkáš
Damborského 1
Bratislava 841 01
From: 08/23/2005
  (from: 08/23/2005)
Andrea Belanová
Pezinská 157
Vinosady 902 01
From: 08/23/2005
  (from: 08/23/2005)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou osvedčenou do notárskej zápisnice N 620/02 Nz 582/02 zo dňa 5.8.2002 v zmysle Z.č. 500/01 Z.z.
  (from: 08/12/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu, odvolaní a menovaní konateľa osvedčené v notárskej zápisnici N 552/03, Nz 65586/03 spísanej dňa 31.7.2003 not. kandidátom JUDr. Čechovou notára JUDr. Schweighoferovej. Zmena a nové znenie zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici N 553/03, Nz 65624/03 spísanej dňa 31.7.2003 not. kandidátom JUDr. Čechovou notára JUDr. Schweighoferovej. Funkcia konateľa Ing. R. Krasňanského sa končí dňom 31.7.2003.
  (from: 08/15/2003)
Na základe zmluvy o zlúčení uzatvorenej medzi obchodnou spoločnosťou JANGEN s.r.o., Tomášikova 24, 821 01 Bratislava, IČO: 35 841 443 s obchodnou spoločnosťou TEDAK, s.r.o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 841 664, dňa 16.10.2003 ako aj v súlade s rozhodnutiami valných zhromaždení zlučovaných spoločností zo dňa 16.10.2003 bola obchodná spoločnosť JANGEN s.r.o., Tomášikova 24, 821 01 Bratislava, IČO: 35 841 443 zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou TEDAK, s.r.o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 841 664 a na obchodnú spoločnosť TEDAK, s.r.o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 841 664, ako právneho nástupcu obchodnej spoločnosti JANGEN s.r.o., prechádzajú všetky práva a záväzky zrušenej (zanikajúcej) spoločnosti.
  (from: 01/21/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2005 (prevod obchodného podielu). Dušan Krivosudský, funkcia konateľa od 31.07.2003 do 12.06.2005.
  (from: 06/15/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2005.
  (from: 06/30/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 04.08.2005, na ktorom bola v zmysle ust. § 69b Obchodného zákonníka schválená zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným TEDAK, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, IČO: 35 841 664 na akciovú spoločnosť s obchodným menom TEDAK, a.s., so sídlom Kominárska 4, 832 03 Bratislava, IČO: 35 841 664. Funkcia konateľov JUDr.Martina Belana a Ing.Jána Genčíka skončila 23.08.2005.
  (from: 08/23/2005)
Date of updating data in databases:  06/06/2023
Date of extract :  06/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person