Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  27157/B

Business name: 
HPL PETRŽALKA spol. s r.o.
  (from: 06/01/2007 until: 03/06/2011)
Registered seat: 
Istrijská 20
Bratislava 841 07
  (from: 12/08/2005 until: 03/06/2011)
Identification number (IČO): 
35 841 842
  (from: 08/12/2002)
Date of entry: 
08/12/2002
  (from: 08/12/2002)
Person dissolved from: 
28. 2. 2011
  (from: 03/07/2011)
Date of deletion: 
03/07/2011
  (from: 03/07/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/07/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/12/2002)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 04/22/2009 until: 03/06/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2011. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 22/2011, Nz 6949/2011, NCRls 7151/2011 zo dňa 28.02.2011 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou HPL PETRŽALKA spol. s r. o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 841 842 a nástupníckou spoločnosťou HPL SERVIS spol. s r. o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 860 456, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti HPL PETRŽALKA spol. s r. o. Obchodná spoločnosť HPL PETRŽALKA spol. s r. o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 841 842, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 27157/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 03/07/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/07/2011)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
HPL SERVIS spol. s r. o. 35860456 ,
Istrijská
20
  (from: 03/07/2011)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person