Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  6441/B

Obchodné meno: 
TANK-O-MAT Invest a.s.
  (od: 07.10.2016)
Autoclub Asistencia a. s.
  (od: 01.09.2016 do: 06.10.2016)
Sídlo: 
Zámocké schody 2/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (od: 01.09.2016)
IČO: 
36 809 799
  (od: 01.09.2016)
Deň zápisu: 
02.08.2007
  (od: 01.09.2016)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.09.2016)
Predmet činnosti: 
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.09.2016)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 01.09.2016)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.09.2016)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.09.2016)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (od: 01.09.2016)
technicko – organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.09.2016)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.09.2016)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 01.09.2016)
administratívne práce
  (od: 01.09.2016)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (od: 01.09.2016)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.09.2016)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.09.2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.09.2016)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.09.2016)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.09.2016)
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
  (od: 01.09.2016)
vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (od: 01.09.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 07.10.2016)
predaj pohonných hmôt
  (od: 07.10.2016)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 18.07.2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 01.09.2016 do: 06.10.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.09.2016 do: 06.10.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.09.2016)
Ing. Peter Roth - predseda predstavenstva
Klobučnícka 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 01.09.2016
  (od: 01.09.2016)
Ing. Martin Chren - podpredseda predstavenstva
Haburská 16480/49C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 05.09.2016
  (od: 07.10.2016 do: 12.12.2018)
Ing. Martin Chren - podpredseda predstavenstva
Haburská 16480/49C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Vznik funkcie: 05.09.2016 Skončenie funkcie: 28.11.2018
  (od: 13.12.2018 do: 12.12.2018)
Marek Roth - člen predstavenstva
Nábr. L. Svobodu 50
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 05.09.2016
  (od: 07.10.2016 do: 12.12.2018)
Marek Roth - člen predstavenstva
Nábr. L. Svobodu 50
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 05.09.2016 Skončenie funkcie: 28.11.2018
  (od: 13.12.2018 do: 12.12.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Predseda predstavenstva koná za spoločnosť samostatne. V písomnom konaní za spoločnosť predseda predstavenstva koná za spoločnosť tak, že pripojí svoj vlastnoručný podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu.
  (od: 13.12.2018)
Pri právnych úkonoch, ktorých hodnota neprevyšuje 10.000,00 €, spoločnosť zastupuje a podpisuje v jej mene predseda predstavenstva spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch, ktorých hodnota prevyšuje 10.000,00 €, spoločnosť zastupujú a podpisujú v jej mene vždy spoločne všetci členovia predstavenstva.
  (od: 18.07.2017 do: 12.12.2018)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 07.10.2016 do: 17.07.2017)
Za spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť koná buď predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (od: 01.09.2016 do: 06.10.2016)
Základné imanie: 
75 000 EUR Rozsah splatenia: 75 000 EUR
  (od: 18.07.2017)
25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR
  (od: 01.09.2016 do: 17.07.2017)
Akcie: 
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 750 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie sú voľne prevoditeľné
  (od: 18.07.2017)
Počet: 100
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 250 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: akcie sú voľne prevoditeľné
  (od: 01.09.2016 do: 17.07.2017)
Akcionár: 
Autoclub , občianske združenie
Zámocké schody 2/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (od: 01.09.2016 do: 06.10.2016)
Dozorná rada: 
Ing. Michaela Roth
Klobučnícka 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Vznik funkcie: 01.09.2016
  (od: 01.09.2016)
Marek Roth - predseda dozornej rady
Nábr. L. Svobodu 50
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 28.11.2018
  (od: 13.12.2018)
Mgr. Anita Gaburová
Orchideová 14611/46
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 07
Vznik funkcie: 28.11.2018
  (od: 13.12.2018)
Mgr. Alena Jerglová
Prešernova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 01.09.2016
  (od: 01.09.2016 do: 17.07.2017)
Mgr. Alena Jerglová
Prešernova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 01.09.2016 Skončenie funkcie: 19.06.2017
  (od: 18.07.2017 do: 17.07.2017)
PhDr. Juraj Miškov
Prešernova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 05.09.2016
  (od: 07.10.2016 do: 17.07.2017)
Marek Roth
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 50
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 01.09.2016
  (od: 01.09.2016 do: 06.10.2016)
Marek Roth
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 50
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 01.09.2016 Skončenie funkcie: 05.09.2016
  (od: 07.10.2016 do: 06.10.2016)
Ing. Ján Šubák
Koceľova 406/10
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 19.06.2017
  (od: 18.07.2017 do: 12.01.2018)
Ing. Ján Šubák
Koceľova 406/10
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 19.06.2017 Skončenie funkcie: 21.12.2017
  (od: 13.01.2018 do: 12.01.2018)
PhDr. Juraj Miškov - predseda dozornej rady
Prešernova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 05.09.2016 Skončenie funkcie: 28.11.2018
  (od: 13.12.2018 do: 12.12.2018)
PhDr. Juraj Miškov - predseda dozornej rady
Prešernova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 05.09.2016
  (od: 18.07.2017 do: 12.12.2018)
Mgr. Alena Jerglová
Prešernova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 21.12.2017 Skončenie funkcie: 28.11.2018
  (od: 13.12.2018 do: 12.12.2018)
Mgr. Alena Jerglová
Prešernova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 21.12.2017
  (od: 13.01.2018 do: 12.12.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.07.2007 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník.
  (od: 01.09.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2010. Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 28.06.2010. Zmena obchodného mena z pôvodného Seagle Jet Development, s.r.o. na nové SD COMPANY s. r. o.
  (od: 01.09.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.08.2010. Nové znenie znenie zakladateľskej listiny zo dňa 18.08.2010.
  (od: 01.09.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.11.2011
  (od: 01.09.2016)
Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 06.09.2012.
  (od: 01.09.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.12.2013.
  (od: 01.09.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.08.2014.
  (od: 01.09.2016)
Notárska zápisnica č. N 869/2016, NZ 28355/2016, NCRls 29168/2016 zo dňa 11.8.2016 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (od: 01.09.2016)
Notárska zápisnica N 487/2017, Nz 21102/2017, NCRls 21569/2017 zo dňa 19.06.2017 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 18.07.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 07.10.2016)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
TANK-O-MAT Invest a.s.
Zámocké schody 2/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
  (od: 07.10.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  10.06.2021
Dátum výpisu:  12.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)