Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  27764/B

Business name: 
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
  (from: 12/21/2021)
Registered seat: 
Vajnorská ulica 135
Bratislava 831 04
  (from: 10/17/2002)
Identification number (IČO): 
35 847 689
  (from: 10/17/2002)
Date of entry: 
10/17/2002
  (from: 10/17/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/17/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/17/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/17/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
  (from: 10/17/2002)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 10/17/2002)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 05/05/2004)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení zabudovaných v objekte
  (from: 05/05/2004)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 05/05/2004)
výroba, rozvod tepla
  (from: 01/30/2007)
plynárenstvo v rozsahu podnikania dodávky plynu, distribúcia plynu
  (from: 01/30/2007)
elektroenergetika v rozsahu podnikania dodávky elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 01/30/2007)
Partners: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava IČO: 00 603 481
Primaciálne námestie č. 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 814 99
Slovak Republic
  (from: 01/20/2021)
Contribution of each member: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Amount of investment: 3 286 197,968533 EUR ( nepeňažný vklad ) Paid up: 3 286 197,968533 EUR
Amount of investment: 4 180 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 180 000 EUR
  (from: 04/08/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/17/2002)
Mgr. Peter Cabrnoch
Hubeného 2503/38
Bratislava 831 53
From: 10/12/2015
  (from: 07/28/2020)
Ing. Milan Kresáč
Hradská 31/A
Bratislava 821 07
From: 10/12/2015
  (from: 05/05/2016)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení vždy len dvaja konatelia spoločne, pričom podpisujú tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti
  (from: 10/17/2002)
Capital: 
7 466 197,968533 EUR Paid up: 7 466 197,968533 EUR
  (from: 04/08/2022)
Supervisory board: 
Ing. Matej Vagač
Dobrovičova 10
Bratislava 811 09
From: 02/28/2019
  (from: 04/04/2019)
Peter Hochschorner
Mlynarovičova 17
Bratislava 851 03
From: 02/28/2019
  (from: 04/04/2019)
Ing. Roman Lamoš
Bieloruská 66
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 07/16/2021
  (from: 11/25/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 208/02 NZ 207/02 napísanej dňa 19.8. 2002 notárom JUDr. Mikušovou a jej dodatkom zo dňa 11.10. 2002 vo forme notárskej zápisnice N 208/02, NZ 248/02 spísanej notárom JUDr. Mikušovou v zmysle ust. § 57 ods. 3, §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/17/2002)
Rozhodnutie spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 69/03, Nz 18044/03 napísanej dňa 12. 3. 2003 notárom JUDr. Pohronskou, na ktorom boli schválené zmeny konateľov a v dozornej rade. Funkcia konateľov Mgr. T. Koteka zaniká 26. 11. 2002, Ing. O. Paradeisera a Ing. A. Balleka zaniká dňa 12. 3. 2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. G. Kosnáča, Ing. V. Kovára Csc., D. Romana zaniká dňa 12. 3. 2003.
  (from: 08/13/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka Notárskej zápisnice N 3/2007, Nz 51/2007, NCRls 104/2007 zo dňa 3.1.2007.
  (from: 01/30/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.07.2011.
  (from: 08/10/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2015
  (from: 10/24/2015)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person