Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3024/B

Business name: 
ISFI, a.s.
  (from: 10/16/2002)
Registered seat: 
Františkánske nám. 7
Bratislava 811 01
  (from: 07/20/2004)
Mliekarenská 10
Bratislava 824 92
  (from: 10/16/2002 until: 07/19/2004)
Identification number (IČO): 
35 845 457
  (from: 10/16/2002)
Date of entry: 
10/16/2002
  (from: 10/16/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/16/2002)
Objects of the company: 
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/16/2002)
automatizované spracovanie dát a poskytovanie služieb v tejto oblasti
  (from: 10/16/2002)
zhotovovanie tlačiarenských predlôh
  (from: 10/16/2002)
projektovanie, návrh, realizácia a predaj počítačových sietí a ich častí, bez zásahu do vyhradených elektrických častí
  (from: 10/16/2002)
predaj, rozmnožovanie a požičiavanie nahraných zvukových, zvukovo-obrazových a dátových záznamov so súhlasom autora
  (from: 10/16/2002)
prenájom a leasing výpočtovej techniky, elektroniky a softwaru
  (from: 10/16/2002)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, elektroniky a programového vybavenia
  (from: 10/16/2002)
príprava, sprostredkovanie a vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/16/2002)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, konzultačná a poradenská činnosť v tejto oblasti
  (from: 10/16/2002)
marketingové poradenstvo a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/16/2002)
sprostredkovanie kúpy, predaja tovaru a služieb v rozsahu voľnej živnosti a predmetu činnosti
  (from: 10/16/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/16/2002)
kúpa a predaj výpočtovej techniky
  (from: 10/16/2002)
vzdelávacia a školiaca činnosť v oblasti informačných systémov a verejnej správy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/16/2002)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/16/2002)
poradenská činnosť a organizácia seminárov, kongresov, konferencií a výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/16/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/16/2002)
RNDr. Ján Jenča - predseda
Palárikova 12
Prešov 080 05
From: 11/17/2005
  (from: 11/22/2005)
František Bruckmayer - člen
Plickova 5
Bratislava 831 06
From: 10/16/2002
  (from: 10/16/2002 until: 11/21/2005)
František Bruckmayer - člen
Plickova 5
Bratislava 831 06
From: 10/16/2002 Until: 11/16/2005
  (from: 11/22/2005 until: 11/21/2005)
Ján Jenča , RNDr. - člen
Palárikova 12
Prešov 080 05
From: 04/02/2004
  (from: 07/20/2004 until: 11/21/2005)
Ján Jenča , RNDr. - člen
Palárikova 12
Prešov 080 05
From: 04/02/2004 Until: 11/16/2005
  (from: 11/22/2005 until: 11/21/2005)
Ing. Marian Rybár - predseda
Haburská 16
Bratislava 821 01
From: 10/16/2002
  (from: 10/16/2002 until: 11/21/2005)
Ing. Marian Rybár - predseda
Haburská 16
Bratislava 821 01
From: 10/16/2002 Until: 11/16/2005
  (from: 11/22/2005 until: 11/21/2005)
Jozef Uhrík - člen
R. Viesta 4390/31
Martin 036 01
From: 10/16/2002
  (from: 10/16/2002 until: 11/21/2005)
Jozef Uhrík - člen
R. Viesta 4390/31
Martin 036 01
From: 10/16/2002 Until: 11/16/2005
  (from: 11/22/2005 until: 11/21/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti rokuje a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva.
  (from: 11/22/2005)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 10/16/2002 until: 11/21/2005)
Capital: 
1 014 760 Sk
  (from: 10/16/2002)
Shares: 
Number of shares: 8824
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 115 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená
  (from: 10/16/2002)
Supervisory board: 
Jozef Herczeg - predseda
Nám. SNP 476/17
Bratislava 811 01
From: 10/16/2002
  (from: 10/16/2002)
Jana Žilčayová - člen
Tupolevova 16
Bratislava 851 01
From: 10/16/2002
  (from: 10/16/2002)
Soňa Šúryová
Žehrianska 4
Bratislava 851 07
From: 11/17/2005
  (from: 11/22/2005)
Jaroslav Mlynček - člen
Nová 218
Liptovský Ján 032 03
From: 10/16/2002 Until: 11/16/2005
  (from: 11/22/2005 until: 11/21/2005)
Jaroslav Mlynček - člen
Nová 218
Liptovský Ján 032 03
From: 10/16/2002
  (from: 10/16/2002 until: 11/21/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 843/02, Nz 793/02 zo dňa 12.9.2002 bez výzvy na upísanie akcií v zmysle §§ 57, 154 a nasl. Zák. č. 513/ 91 Zb. v znení neskorších predpisov. Jediný akcionár: TRITCHEM, a.s., OČO: 35 704 764 Františkárske nám. 7 811 01 Bratislava
  (from: 10/16/2002)
Zápisnica valné zhromaždenie - 2. 4. 2004.
  (from: 07/20/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.11.2005. Notárska zápisnica N 362/2005, Nz 55083/2005 zo dňa 16.11.2005.
  (from: 11/22/2005)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person