Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3010/B

Obchodné meno: 
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
  (od: 25.03.2009)
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
  (od: 26.09.2002 do: 24.03.2009)
Sídlo: 
Štefánikova 27
Bratislava 814 99
  (od: 26.09.2002)
IČO: 
00 682 420
  (od: 26.09.2002)
Deň zápisu: 
27.10.1945
  (od: 26.09.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 26.09.2002)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov
  (od: 04.11.2003)
poskytovanie úverov
  (od: 04.11.2003)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 04.11.2003)
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene
  (od: 03.04.2009)
poskytovanie záruk
  (od: 04.11.2003)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 04.11.2003)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 04.11.2003)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 04.11.2003)
finančné sprostredkovanie
  (od: 04.11.2003)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (od: 14.05.2010)
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
  (od: 04.11.2003 do: 03.08.2005)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 04.11.2003 do: 10.01.2005)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov
  (od: 11.01.2005 do: 03.08.2005)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (od: 04.08.2005 do: 13.05.2010)
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
  (od: 04.08.2005 do: 02.04.2009)
prijímanie vkladov
  (od: 26.09.2002 do: 03.11.2003)
poskytovanie úverov
  (od: 26.09.2002 do: 03.11.2003)
platobný styk a zúčtovanie, okrem platobného styku a zúčtovania so zahraničím
  (od: 26.09.2002 do: 03.11.2003)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet, v rozsahu investovania len do štátnych dlhopisov, štátnych pokladničných poukážok a pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska
  (od: 26.09.2002 do: 03.11.2003)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami v rozsahu devízovo - úverových obchodov
  (od: 26.09.2002 do: 03.11.2003)
poskytovanie záruk
  (od: 26.09.2002 do: 03.11.2003)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 26.09.2002 do: 03.11.2003)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 26.09.2002 do: 03.11.2003)
Predmetom podnikania SZRB, a.s. sú aj nasledovné činnosti:
  (od: 26.09.2002 do: 03.11.2003)
spravovanie a využívanie finančných prostriedkov určených na podporu podnikateľských subjektov
  (od: 26.09.2002 do: 03.11.2003)
podpora podnikateľskej činnosti na základe programov podpory vyhlásených bankou a vládou Slovenskej republiky a poskytovanie prostriedkov určených na tento účel, ktorá sa uskutočňuje okrem bankových činností uvedených v odseku 1 aj poskytovaním účelových finančných príspevkov
  (od: 26.09.2002 do: 03.11.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.09.2002)
Mgr. Tomáš Takács - Člen predstavenstva
Andrusovova 910/3
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 25.02.2021
  (od: 17.03.2021)
Ing. Roland Štadler - Podpredseda predstavenstva
Jégého 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 01.03.2021
  (od: 17.03.2021)
Mgr. Peter Dávid - Predseda predstavenstva
Morušová ulica 1970/8
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 06.03.2021
  (od: 17.03.2021)
Doc. JUDr. Ladislav Balko , PhD. - podpredseda predstavenstva
Hargašova 25
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 18.12.2006
  (od: 29.12.2006 do: 13.05.2010)
Doc. JUDr. Ladislav Balko , PhD. - podpredseda predstavenstva
Hargašova 25
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 18.12.2006 Skončenie funkcie: 06.05.2010
  (od: 14.05.2010 do: 13.05.2010)
Igor Barát - podpredseda predstavenstva
Hany Meličkovej 12/2988
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 10.04.2019
  (od: 18.04.2019 do: 16.03.2021)
Igor Barát - podpredseda predstavenstva
Hany Meličkovej 12/2988
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 10.04.2019 Skončenie funkcie: 28.02.2021
  (od: 17.03.2021 do: 16.03.2021)
Ing. Zoltán Gyurász - člen predstavenstva
Belopotockého 2
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 04.10.2016
  (od: 12.10.2016 do: 16.03.2021)
Ing. Zoltán Gyurász - člen predstavenstva
Belopotockého 2
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 04.10.2016 Skončenie funkcie: 28.02.2021
  (od: 17.03.2021 do: 16.03.2021)
Ing. Pavol Komzala - člen predstavenstva
Lúčna 15
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 04.10.2016
  (od: 12.10.2016 do: 23.03.2018)
Ing. Pavol Komzala - člen predstavenstva
Lúčna 15
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 04.10.2016 Skončenie funkcie: 28.02.2018
  (od: 24.03.2018 do: 23.03.2018)
Ing. Pavol Komzala - člen predstavenstva
Lúčna 1959/15
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 15.01.2007
  (od: 10.11.2007 do: 27.08.2010)
Ing. Pavol Komzala - člen predstavenstva
Lúčna 1959/15
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 15.01.2007 Skončenie funkcie: 23.08.2010
  (od: 28.08.2010 do: 27.08.2010)
Ing. Pavol Komzala - člen predstavenstva
Petzvalova 14
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 15.01.2007
  (od: 24.01.2007 do: 09.11.2007)
Ing. Ľudovít Konczer - predseda a generálny riaditeľ
Ul.Gen.Klapku 60/22
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 28.02.2003
  (od: 13.05.2003 do: 03.08.2005)
Ing. Ľudovít Konczer - predseda a generálny riaditeľ
Ul.Gen.Klapku 60/22
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 28.02.2003
  (od: 04.08.2005 do: 01.03.2006)
Ing. Ľudovít Konczer - predseda predstavenstva
Ul.Gen.Klapku 60/22
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 28.02.2003
  (od: 02.03.2006 do: 28.12.2006)
Ing. Ľudovít Konczer - predseda predstavenstva
Ul.Gen.Klapku 60/22
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 28.02.2003 Skončenie funkcie: 18.12.2006
  (od: 29.12.2006 do: 28.12.2006)
Ing. Michal Krajčovič , Csc. - podpredseda
Pezinská 29
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 28.02.2003
  (od: 13.05.2003 do: 03.08.2005)
Ing. Michal Krajčovič , Csc. - podpredseda
Pezinská 29
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 28.02.2003
  (od: 04.08.2005 do: 28.12.2006)
Ing. Michal Krajčovič , Csc. - podpredseda
Pezinská 29
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 28.02.2003 Skončenie funkcie: 18.12.2006
  (od: 29.12.2006 do: 28.12.2006)
Ing. Michal Krajčovič , CSc. - predseda predstavenstva
Matičná 23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 23.08.2010
  (od: 28.08.2010 do: 08.06.2012)
Ing. Michal Krajčovič , CSc. - predseda predstavenstva
Matičná 23
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 23.08.2010 Skončenie funkcie: 28.05.2012
  (od: 09.06.2012 do: 08.06.2012)
Dušan Križko - člen predstavenstva
Mierová 30
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 13.10.2004
  (od: 12.11.2004 do: 14.12.2004)
Ing. Dušan Križko - člen predstavenstva
Mierová 30
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 13.10.2004
  (od: 15.12.2004 do: 23.01.2007)
Ing. Dušan Križko - člen predstavenstva
Mierová 30
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 13.10.2004 Skončenie funkcie: 15.01.2007
  (od: 24.01.2007 do: 23.01.2007)
Ing. Juraj Minarovjech - člen predstavenstva
Jesenského 12
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 23.08.2010
  (od: 28.08.2010 do: 08.06.2012)
Ing. Juraj Minarovjech - člen predstavenstva
Jesenského 12
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 23.08.2010 Skončenie funkcie: 28.05.2012
  (od: 09.06.2012 do: 08.06.2012)
Ing. Ivan Murín - člen predstavenstva
F. Engelsa 415/18
Levice 934 01
Vznik funkcie: 16.05.2012
  (od: 09.06.2012 do: 07.09.2012)
Ing. Ivan Murín - člen predstavenstva
F. Engelsa 415/18
Levice 934 01
Vznik funkcie: 16.05.2012 Skončenie funkcie: 28.08.2012
  (od: 08.09.2012 do: 07.09.2012)
Ing. Ivan Murín - podpredseda predstavenstva
F. Engelsa 415/18
Levice 934 01
Vznik funkcie: 23.08.2010
  (od: 28.08.2010 do: 08.06.2012)
Ing. Ivan Murín - podpredseda predstavenstva
F. Engelsa 415/18
Levice 934 01
Vznik funkcie: 23.08.2010 Skončenie funkcie: 16.05.2012
  (od: 09.06.2012 do: 08.06.2012)
Ing. Marek Nemeček - člen predstavenstva
Spojná 556/7
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 28.08.2012
  (od: 08.09.2012 do: 11.10.2016)
Ing. Marek Nemeček - člen predstavenstva
Spojná 556/7
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 28.08.2012 Skončenie funkcie: 03.10.2016
  (od: 12.10.2016 do: 11.10.2016)
Ing. Emil Pišta - člen predstavenstva
Zelená 960/9
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 04.10.2016
  (od: 12.10.2016 do: 16.03.2021)
Ing. Emil Pišta - člen predstavenstva
Zelená 960/9
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 04.10.2016 Skončenie funkcie: 24.02.2021
  (od: 17.03.2021 do: 16.03.2021)
Ing. Ladislav Setnický
Belinského 25
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 28.02.2003
  (od: 26.09.2002 do: 12.05.2003)
Ing. František Szikhart
Dunajská Lužná 610
Senec 900 24
Vznik funkcie: 27.06.2002
  (od: 26.09.2002 do: 11.11.2004)
Ing. František Szikhart
Dunajská Lužná 610
Senec 900 24
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 13.10.2004
  (od: 12.11.2004 do: 11.11.2004)
Ing. Peter Ševcovic - člen predstavenstva
Kežmarské námestie 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 08.05.2010 do: 25.05.2010)
Ing. Peter Ševčovic - člen predstavenstva
Kežmarské námestie 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 26.05.2010 do: 29.06.2010)
Ing. Peter Ševčovic - člen predstavenstva
Kežmarské námestie 7/2967
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 28.05.2012
  (od: 12.10.2012 do: 18.10.2012)
Ing. Peter Ševčovic - člen predstavenstva
Kežmarské námestie 7/2967
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.10.2012
  (od: 19.10.2012 do: 23.10.2012)
Ing. Peter Ševčovic - podpredseda predstavenstva
Kežmarské námestie 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.04.2010
  (od: 30.06.2010 do: 27.08.2010)
Ing. Peter Ševčovic - podpredseda predstavenstva
Kežmarské námestie 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 29.04.2010 Skončenie funkcie: 23.08.2010
  (od: 28.08.2010 do: 27.08.2010)
Ing. Peter Ševčovic - podpredseda predstavenstva
Kežmarské námestie 7/2967
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.10.2012
  (od: 24.10.2012 do: 11.10.2016)
Ing. Peter Ševčovic - podpredseda predstavenstva
Kežmarské námestie 7/2967
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.10.2012 Skončenie funkcie: 03.10.2016
  (od: 12.10.2016 do: 11.10.2016)
Ing. Peter Ševčovic - podpredseda predstavenstva
Kežmarské námestie 7/2967
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 04.10.2016
  (od: 23.02.2017 do: 08.02.2019)
Ing. Peter Ševčovic - podpredseda predstavenstva
Kežmarské námestie 7/2967
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 04.10.2016 Skončenie funkcie: 31.01.2019
  (od: 09.02.2019 do: 08.02.2019)
Ing. Peter Ševčovic - predseda predstavenstva
Kežmarské námestie 7/2967
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 28.05.2012
  (od: 09.06.2012 do: 11.10.2012)
Ing. Peter Ševčovic - predseda predstavenstva
Kežmarské námestie 7/2967
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.02.2019
  (od: 09.02.2019 do: 16.03.2021)
Ing. Peter Ševčovic - predseda predstavenstva
Kežmarské námestie 7/2967
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.02.2019 Skončenie funkcie: 05.03.2021
  (od: 17.03.2021 do: 16.03.2021)
Ing. Peter Ševčovič - podpredseda predstavenstva
Kežmarské námestie 7/2967
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 04.10.2016
  (od: 12.10.2016 do: 22.02.2017)
Ing. Pavel Šoltys - člen predstavenstva
Šípková 3249/10
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 28.08.2012
  (od: 08.09.2012 do: 11.10.2016)
Ing. Pavel Šoltys - člen predstavenstva
Šípková 3249/10
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 28.08.2012 Skončenie funkcie: 03.10.2016
  (od: 12.10.2016 do: 11.10.2016)
Ing. Dušan Tomašec - predseda predstavenstva
Jána Stražana 1307/14
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 01.10.2012
  (od: 12.10.2012 do: 11.10.2016)
Ing. Dušan Tomašec - predseda predstavenstva
Jána Stražana 1307/14
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 01.10.2012 Skončenie funkcie: 03.10.2016
  (od: 12.10.2016 do: 11.10.2016)
Ing. Dušan Tomašec - predseda predstavenstva
Jána Stražana 1307/14
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 04.10.2016
  (od: 12.10.2016 do: 08.02.2019)
Ing. Dušan Tomašec - predseda predstavenstva
Jána Stražana 1307/14
Teplička nad Váhom 013 01
Vznik funkcie: 04.10.2016 Skončenie funkcie: 31.01.2019
  (od: 09.02.2019 do: 08.02.2019)
Ing. Dušan Tomašec - predseda predstavenstva
Mateja Bela 3460/70
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 18.12.2006
  (od: 29.12.2006 do: 27.08.2010)
Ing. Dušan Tomašec - predseda predstavenstva
Mateja Bela 3460/70
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 18.12.2006 Skončenie funkcie: 23.08.2010
  (od: 28.08.2010 do: 27.08.2010)
Ing. Ľubomír Trnka - člen predstavenstva
Záhorácka 1993/57
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 01.09.2010
  (od: 09.09.2010 do: 08.06.2012)
Ing. Ľubomír Trnka - člen predstavenstva
Záhorácka 1993/57
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 01.09.2010 Skončenie funkcie: 16.05.2012
  (od: 09.06.2012 do: 08.06.2012)
Ing. Ľubomír Trnka - podpredseda predstavenstva
Záhorácka 1993/57
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 16.05.2012
  (od: 09.06.2012 do: 07.09.2012)
Ing. Ľubomír Trnka - podpredseda predstavenstva
Záhorácka 1993/57
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 16.05.2012 Skončenie funkcie: 28.08.2012
  (od: 08.09.2012 do: 07.09.2012)
Ing. Ľubomír Vačok - člen predstavenstva
Račianska 13800/241
Bratislava - Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 04.09.2018
  (od: 07.09.2018 do: 05.01.2021)
Ing. Ľubomír Vačok - člen predstavenstva
Račianska 13800/241
Bratislava - Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 04.09.2018 Skončenie funkcie: 30.11.2020
  (od: 06.01.2021 do: 05.01.2021)
Ing. Ľudovít Vitárius, , CSc., - predseda a generálny riaditeľ
Fedinova 900/5
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 28.02.2003
  (od: 26.09.2002 do: 12.05.2003)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene banky konajú všetci členovia predstavenstva. V mene banky podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, ktorí môžu previesť podpisové právo na zástupcov určených funkčne v organizačnom poriadku banky. Podpisovanie za banku sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu banky, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 12.07.2007)
V mene banky konajú všetci členovia predstavenstva. V mene banky podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za banku sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu banky, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 14.03.2006 do: 11.07.2007)
V mene SZRB, a.s. konajú všetci členovia predstavenstva. V mene SZRB, a.s. podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za SZRB, a.s. sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu banky, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 26.09.2002 do: 13.03.2006)
Základné imanie: 
180 000 000 EUR Rozsah splatenia: 180 000 000 EUR
  (od: 12.09.2020)
130 000 000 EUR Rozsah splatenia: 130 000 000 EUR
  (od: 24.10.2012 do: 11.09.2020)
120 000 000 EUR Rozsah splatenia: 120 000 000 EUR
  (od: 25.03.2009 do: 23.10.2012)
87 631 945,83 EUR Rozsah splatenia: 87 631 945,83 EUR
  (od: 16.01.2009 do: 24.03.2009)
2 640 000 000 Sk Rozsah splatenia: 2 640 000 000 Sk
  (od: 10.11.2007 do: 15.01.2009)
1 440 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 440 000 000 Sk
  (od: 21.03.2007 do: 09.11.2007)
800 000 000 Sk
  (od: 26.09.2002 do: 20.03.2007)
Akcie: 
Počet: 1800
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
  (od: 12.09.2020)
Počet: 1300
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
  (od: 24.10.2012 do: 11.09.2020)
Počet: 1200
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
  (od: 25.03.2009 do: 23.10.2012)
Počet: 2640
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR
  (od: 16.01.2009 do: 24.03.2009)
Počet: 2640
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 10.11.2007 do: 15.01.2009)
Počet: 1440
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 21.03.2007 do: 09.11.2007)
Počet: 800
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 03.03.2006 do: 20.03.2007)
Počet: 800
Druh: kmeňové na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 26.09.2002 do: 02.03.2006)
Akcionár: 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
Bratislava - mestská časť Staré mesto 817 82
  (od: 20.07.2021)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
Bratislava 817 82
  (od: 04.08.2005 do: 19.07.2021)
Dozorná rada: 
Ing. Tomáš Galbavý
Černicová 16
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 17.02.2017
  (od: 23.02.2017)
Martin Jóna
Pifflova 11
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 17.02.2017
  (od: 23.02.2017)
Ing. Jozef Straško - člen zvolený zamestnancami banky
Česká 3002/7
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 27.04.2017
  (od: 05.05.2017)
Ing. Martin Hrivík - člen zvolený zamestnancami banky
Čečinová 5336/20
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 27.04.2017
  (od: 05.05.2017)
Prof. Ing. Ján Lisý , PhD. - člen zvolený zamestnancami banky
Ružová dolina 327/13
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 27.04.2017
  (od: 05.05.2017)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 4198/6
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
Vznik funkcie: 18.05.2021
  (od: 09.06.2021)
JUDr. Marián Janočko - predseda dozornej rady
Karpatské námestie 7770/10A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 18.05.2021
  (od: 09.06.2021)
Mgr. Liliana Bolemant
Pri Šajbách 14/ A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 18.10.2005
  (od: 10.11.2005 do: 15.10.2007)
Mgr. Liliana Bolemant
Pri Šajbách 14/ A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 18.10.2005 Skončenie funkcie: 02.10.2007
  (od: 16.10.2007 do: 15.10.2007)
Anton Buben - člen zvolený zamestnancami banky
Ambroseho 17
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 04.12.2003
  (od: 16.03.2004 do: 13.05.2005)
Anton Buben - člen zvolený zamestnancami banky
Ambroseho 17
Bratislava 851 02
Vznik funkcie: 04.12.2003 Skončenie funkcie: 05.04.2005
  (od: 14.05.2005 do: 13.05.2005)
Ing. Anna Bubeníková - predseda dozornej rady
Grasalkovičova 35
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 20.01.2011
  (od: 09.02.2011 do: 08.06.2012)
Ing. Anna Bubeníková - predseda dozornej rady
Grasalkovičova 35
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 20.01.2011 Skončenie funkcie: 28.05.2012
  (od: 09.06.2012 do: 08.06.2012)
Ing. Darina Čaplanová
Lipského 3
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 26.05.2003
  (od: 26.09.2002 do: 03.11.2003)
Mgr. Pavol Čverha - člen zvolený zamestnancami banky
Ružová 50
Košice 040 11
Vznik funkcie: 13.10.2009
  (od: 20.10.2009 do: 11.08.2011)
Mgr. Pavol Čverha - člen zvolený zamestnancami banky
Ružová 50
Košice 040 11
Vznik funkcie: 13.10.2009 Skončenie funkcie: 02.08.2011
  (od: 12.08.2011 do: 11.08.2011)
JUDr. Andrej Danko
Alžbetin Dvor 632
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 24.03.2009
  (od: 10.04.2009 do: 08.02.2011)
JUDr. Andrej Danko
Alžbetin Dvor 632
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 24.03.2009 Skončenie funkcie: 20.01.2011
  (od: 09.02.2011 do: 08.02.2011)
Ing. Valér Demjan , PhD.
Sedmokrásková 7
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 30.05.2011
  (od: 17.06.2011 do: 16.06.2016)
Ing. Valér Demjan , PhD.
Sedmokrásková 7
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 30.05.2011 Skončenie funkcie: 30.05.2016
  (od: 17.06.2016 do: 16.06.2016)
Ing. Jozef Dvorský
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.01.2011
  (od: 09.02.2011 do: 24.03.2011)
Ing. Jozef Dvorský - podpredseda dozornej rady - 7.3.2011
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.01.2011
  (od: 25.03.2011 do: 08.06.2012)
Ing. Jozef Dvorský - podpredseda dozornej rady - 7.3.2011
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.01.2011 Skončenie funkcie: 28.05.2012
  (od: 09.06.2012 do: 08.06.2012)
Ing. Ľuba Fedáková
Mamateyova 10
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 23.04.2003
  (od: 04.11.2003 do: 15.10.2007)
Ing. Ľuba Fedáková
Mamateyova 10
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 23.04.2003 Skončenie funkcie: 02.10.2007
  (od: 16.10.2007 do: 15.10.2007)
Ing. Marián Fekiač , PhD.
Družstevná 712/2
Detva 962 11
Vznik funkcie: 26.05.2003
  (od: 04.11.2003 do: 23.01.2007)
Ing. Marián Fekiač , PhD.
Družstevná 712/2
Detva 962 11
Vznik funkcie: 26.05.2003 Skončenie funkcie: 15.01.2007
  (od: 24.01.2007 do: 23.01.2007)
Ing. Arpád Hideghéty
Petöfiho 25
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 27.06.2002
  (od: 26.09.2002 do: 09.11.2005)
Ing. Arpád Hideghéty
Petöfiho 25
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 18.10.2005
  (od: 10.11.2005 do: 09.11.2005)
Ing. Martin Hrivík
Čečinová 20
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 27.06.2002
  (od: 26.09.2002 do: 15.03.2004)
Ing. Martin Hrivík
Čečinová 20
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 06.11.2003
  (od: 16.03.2004 do: 15.03.2004)
Ing. Martin Hrivík
Čečinová 20
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 23.11.2009
  (od: 29.12.2009 do: 08.02.2011)
Ing. Martin Hrivík
Čečinová 20
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 23.11.2009 Skončenie funkcie: 20.01.2011
  (od: 09.02.2011 do: 08.02.2011)
Ing. Martin Hrivík
Čečinová 5336/20
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 28.08.2012
  (od: 08.09.2012 do: 22.02.2017)
Ing. Martin Hrivík
Čečinová 5336/20
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 28.08.2012 Skončenie funkcie: 16.02.2017
  (od: 23.02.2017 do: 22.02.2017)
Ing. Martin Hrivík - člen zvolený zamestnancami banky
Čečinová 20
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 04.12.2003
  (od: 16.03.2004 do: 08.12.2008)
Ing. Martin Hrivík - člen zvolený zamestnancami banky
Čečinová 20
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 04.12.2003 Skončenie funkcie: 04.12.2008
  (od: 09.12.2008 do: 08.12.2008)
Ing. Peter Hrnek
Jégeho 15
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 26.05.2003
  (od: 26.09.2002 do: 03.11.2003)
JUDr. Vazil Hudák - predseda dozornej rady
Mikulovská 9/801
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 28.05.2012
  (od: 09.06.2012 do: 22.02.2017)
JUDr. Vazil Hudák - predseda dozornej rady
Mikulovská 9/801
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 28.05.2012 Skončenie funkcie: 16.02.2017
  (od: 23.02.2017 do: 22.02.2017)
Ing. Jozef Jurica - člen zvolený zamestnancami banky
Sečovská 4
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 04.08.2011
  (od: 12.08.2011 do: 22.08.2016)
Ing. Jozef Jurica - člen zvolený zamestnancami banky
Sečovská 4
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 04.08.2011 Skončenie funkcie: 04.08.2016
  (od: 23.08.2016 do: 22.08.2016)
Ing. Katarína Jursová - člen zvolený zamestnancami banky
Novohorská 7
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 27.06.2002
  (od: 26.09.2002 do: 15.03.2004)
Ing. Katarína Jursová - člen zvolený zamestnancami banky
Novohorská 7
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 19.12.2003
  (od: 16.03.2004 do: 15.03.2004)
RNDr. Daniela Kobetičová
Zelenečská 51
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 27.06.2002
  (od: 26.09.2002 do: 22.01.2008)
RNDr. Daniela Kobetičová
Zelenečská 51
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 21.12.2007
  (od: 23.01.2008 do: 22.01.2008)
RNDr. Daniela Kobetičová
Zelenečská 51
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 21.12.2007
  (od: 23.01.2008 do: 09.04.2009)
RNDr. Daniela Kobetičová
Zelenečská 51
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 21.12.2007 Skončenie funkcie: 24.03.2009
  (od: 10.04.2009 do: 09.04.2009)
Mgr. Miroslav Kozáčik
Okružná 6352/92B
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 17.02.2017
  (od: 23.02.2017 do: 06.09.2018)
Mgr. Miroslav Kozáčik
Okružná 6352/92B
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 17.02.2017 Skončenie funkcie: 24.08.2018
  (od: 07.09.2018 do: 06.09.2018)
JUDr. Michal Krnáč
Juraja Hronca 9
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 24.01.2008
  (od: 14.02.2008 do: 08.02.2011)
JUDr. Michal Krnáč
Juraja Hronca 9
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 24.01.2008 Skončenie funkcie: 20.01.2011
  (od: 09.02.2011 do: 08.02.2011)
Prof. Ing. Ján Lisý , PhD.
Ružová dolina 327/13
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 28.08.2012
  (od: 19.10.2012 do: 22.02.2017)
Prof. Ing. Ján Lisý , PhD.
Ružová dolina 327/13
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 28.08.2012 Skončenie funkcie: 16.02.2017
  (od: 23.02.2017 do: 22.02.2017)
Prof. Ing. Ján Lysý , PhD.
Ružová dolina 327/13
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 28.08.2012
  (od: 08.09.2012 do: 18.10.2012)
Ing. Radovan Majerský
Beňadická 19
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 27.06.2002
  (od: 26.09.2002 do: 15.03.2004)
Ing. Radovan Majerský
Beňadická 19
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 06.11.2003
  (od: 16.03.2004 do: 15.03.2004)
JUDr. Peter Masár - člen zvolený zamestnancami banky
Furdekova 25
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 13.09.2005
  (od: 28.10.2005 do: 27.07.2009)
JUDr. Peter Masár - člen zvolený zamestnancami banky
Furdekova 25
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 13.09.2005 Skončenie funkcie: 30.06.2009
  (od: 28.07.2009 do: 27.07.2009)
JUDr. Eva Michalinová - člen zvolený zamestnancami banky
Mozartova 21
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 27.06.2002
  (od: 26.09.2002 do: 15.03.2004)
JUDr. Eva Michalinová - člen zvolený zamestnancami banky
Mozartova 21
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 19.12.2003
  (od: 16.03.2004 do: 15.03.2004)
Ing. Ján Onda
Majerníkova 15
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.01.2007
  (od: 24.01.2007 do: 29.12.2009)
Ing. Ján Onda
Majerníkova 15/3444
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 28.05.2012
  (od: 09.06.2012 do: 11.10.2012)
Ing. Ján Onda
Majerníkova 15/3444
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 28.05.2012 Skončenie funkcie: 25.09.2012
  (od: 12.10.2012 do: 11.10.2012)
Ing. Ján Onda
Majerníkova 15/3444
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 17.02.2017
  (od: 23.02.2017 do: 10.03.2017)
Ing. Ján Onda
Majerníkova 15/3444
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 17.02.2017 Skončenie funkcie: 06.03.2017
  (od: 11.03.2017 do: 10.03.2017)
Ing. Ján Onda - podpredseda dozornej rady
Majerníkova 15/3444
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.09.2012
  (od: 12.10.2012 do: 22.02.2017)
Ing. Ján Onda - podpredseda dozornej rady
Majerníkova 15/3444
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.09.2012 Skončenie funkcie: 16.02.2017
  (od: 23.02.2017 do: 22.02.2017)
Ing. Ján Onda - podpredseda dozornej rady
Majerníkova 15/3444
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 06.03.2017
  (od: 11.03.2017 do: 21.06.2019)
Ing. Ján Onda - podpredseda dozornej rady
Majerníkova 15/3444
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 06.03.2017 Skončenie funkcie: 17.06.2019
  (od: 22.06.2019 do: 21.06.2019)
Ing. Ján Onda - podpredseda dozornej rady - 26.10.2009
Majerníkova 15
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.01.2007
  (od: 30.12.2009 do: 08.02.2011)
Ing. Ján Onda - podpredseda dozornej rady - 26.10.2009
Majerníkova 15
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 15.01.2007 Skončenie funkcie: 20.01.2011
  (od: 09.02.2011 do: 08.02.2011)
PhDr. Ján Oravec , CSc.
23
Rozbehy 906 33
Vznik funkcie: 21.12.2007
  (od: 23.01.2008 do: 28.12.2009)
PhDr. Ján Oravec , CSc.
23
Rozbehy 906 33
Vznik funkcie: 21.12.2007 Skončenie funkcie: 23.11.2009
  (od: 29.12.2009 do: 28.12.2009)
Ing. Ján Oravec, , CSc.,
23
Rozbehy 906 33
Vznik funkcie: 27.06.2002
  (od: 26.09.2002 do: 22.01.2008)
Ing. Ján Oravec, , CSc.,
23
Rozbehy 906 33
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 21.12.2007
  (od: 23.01.2008 do: 22.01.2008)
Ing. František Palko - predseda dozornej rady
Jána Stanislava 29
Bratislava 815 45
Vznik funkcie: 27.06.2002
  (od: 26.09.2002 do: 22.01.2008)
Ing. František Palko - predseda dozornej rady
Jána Stanislava 29
Bratislava 815 45
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 21.12.2007
  (od: 23.01.2008 do: 22.01.2008)
Ing. František Palko - predseda dozornej rady
Karloveské rameno 8
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 21.12.2007
  (od: 23.01.2008 do: 15.07.2010)
Ing. František Palko - predseda dozornej rady
Karloveské rameno 8
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 21.12.2007 Skončenie funkcie: 08.07.2010
  (od: 16.07.2010 do: 15.07.2010)
Doc. Ing. Anna Pilková , CSc. - člen zvolený zamestnancami banky
Mliekarenská 13
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 04.08.2011
  (od: 12.08.2011 do: 22.08.2016)
Doc. Ing. Anna Pilková , CSc. - člen zvolený zamestnancami banky
Mliekarenská 13
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 04.08.2011 Skončenie funkcie: 04.08.2016
  (od: 23.08.2016 do: 22.08.2016)
PhDr. Miroslav Poláček
Ľudovíta Fullu 3
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.01.2011
  (od: 09.02.2011 do: 07.09.2012)
PhDr. Miroslav Poláček
Ľudovíta Fullu 3
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.01.2011 Skončenie funkcie: 28.08.2012
  (od: 08.09.2012 do: 07.09.2012)
Ing. Branislav Rajčáni
Dunajská 24
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 20.01.2011
  (od: 09.02.2011 do: 07.09.2012)
Ing. Branislav Rajčáni
Dunajská 24
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 20.01.2011 Skončenie funkcie: 28.08.2012
  (od: 08.09.2012 do: 07.09.2012)
RNDr. Elena Soboličová, , CSc., - člen zvolený zamestnancami banky
Jelenia 1
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 30.07.2003
  (od: 26.09.2002 do: 03.11.2003)
Ing. Jozef Straško
Česká 3002/7
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 28.08.2012
  (od: 08.09.2012 do: 22.02.2017)
Ing. Jozef Straško
Česká 3002/7
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 28.08.2012 Skončenie funkcie: 16.02.2017
  (od: 23.02.2017 do: 22.02.2017)
Ing. Jozef Straško
Česká 7
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 24.01.2008
  (od: 14.02.2008 do: 08.02.2011)
Ing. Jozef Straško
Česká 7
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 24.01.2008 Skončenie funkcie: 20.01.2011
  (od: 09.02.2011 do: 08.02.2011)
Anton Štefko - člen zvolený zamestnancami banky
Karpatská 4
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 05.12.2008
  (od: 09.12.2008 do: 11.08.2011)
Anton Štefko - člen zvolený zamestnancami banky
Karpatská 4
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 05.12.2008 Skončenie funkcie: 02.08.2011
  (od: 12.08.2011 do: 11.08.2011)
Ing. Richard Tänzer
Hany Meličkovej 29
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.01.2011
  (od: 09.02.2011 do: 07.09.2012)
Ing. Richard Tänzer
Hany Meličkovej 29
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.01.2011 Skončenie funkcie: 28.08.2012
  (od: 08.09.2012 do: 07.09.2012)
Ing. Zoltán Varga
časť Lidérfejed 60
Povoda
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 23.04.2003
  (od: 26.09.2002 do: 03.11.2003)
Ing. Helena Vavrinčíková - člen zvolený zamestnancami banky
Sibírska 37
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 27.06.2002
  (od: 26.09.2002 do: 15.03.2004)
Ing. Helena Vavrinčíková - člen zvolený zamestnancami banky
Sibírska 37
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 19.12.2003
  (od: 16.03.2004 do: 15.03.2004)
Ing. Anton Vavro
Martinengova 36
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 26.05.2003
  (od: 04.11.2003 do: 15.03.2004)
Ing. Anton Vavro
Martinengova 36
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 26.05.2003 Skončenie funkcie: 06.11.2003
  (od: 16.03.2004 do: 15.03.2004)
Ing. Anton Vavro - člen zvolený zamestnancami banky
Martinengova 36
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 04.12.2003
  (od: 16.03.2004 do: 08.12.2008)
Ing. Anton Vavro - člen zvolený zamestnancami banky
Martinengova 36
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 04.12.2003 Skončenie funkcie: 04.12.2008
  (od: 09.12.2008 do: 08.12.2008)
JUDr. Ľuboslava Vendrinská - člen zvolený zamestnancami banky
Sad na Studničkách 20
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 05.12.2008
  (od: 09.12.2008 do: 11.08.2011)
JUDr. Ľuboslava Vendrinská - člen zvolený zamestnancami banky
Sad na Studničkách 20
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 05.12.2008 Skončenie funkcie: 02.08.2011
  (od: 12.08.2011 do: 11.08.2011)
Ing. Miloslava Zelmanová - člen zvolený zamestnancami banky
Sabinovská 3/A
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 04.08.2011
  (od: 12.08.2011 do: 22.08.2016)
Ing. Miloslava Zelmanová - člen zvolený zamestnancami banky
Sabinovská 3/A
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 04.08.2011 Skončenie funkcie: 04.08.2016
  (od: 23.08.2016 do: 22.08.2016)
Ing. Dana Meager - predseda dozornej rady
Šťastná 2766/27
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.02.2017 Skončenie funkcie: 17.05.2021
  (od: 09.06.2021 do: 08.06.2021)
Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič
Trebíčska 1834/8
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 17.02.2017 Skončenie funkcie: 17.05.2021
  (od: 09.06.2021 do: 08.06.2021)
Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič
Trebíčska 1834/8
Humenné 066 01
Vznik funkcie: 17.02.2017
  (od: 23.02.2017 do: 08.06.2021)
Ing. Dana Meager - predseda dozornej rady
Šťastná 2766/27
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.02.2017
  (od: 23.02.2017 do: 08.06.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Podľa rozhodnutia Ministerstva financií, cien a miezd SR č. 4/1990 zo dňa 13.2.1990 podľa ustanovenia Zákona o bankách a sporiteľniach Ministerstva financií ČSSR bolo rozhodnuté o obnovení činnosti Slovenskej Tatra banky,SZB rozhodnutím ministra financií SR č. 7/1991 zo dňa 15.3.1991. Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 8.11.1995 číslo 52/1768/1995 o zvýšení základného imania. Odvolací dekrét zo dňa 29.4.1996, číslo 1762/1996-sekr. Menovací dekrét zo dňa 29.4.1996, číslo 1763/1996-sekr. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.VBD-2150/1996 zo dňa 29.11.1996. Dodatok č. 1 k stanovám zo dňa 12.21997. Zmena obchodného mena z Slovenská záručná banka, štátny peňažný ústav na Slovensku na Slovenská záručná a rozvojová banka, štátny peňažný ústav. Súhlas Národnej banky zo dňa 18.7.1997 č. ÚBD - 968/1997 so zvýšením základného imania. Dodatok č. 2 k stanovám zo dňa 5.11.1997. Súhlas Ministerstva financií SR zo dňa 21.4.1998 č. 7052/98-52 so zvýšením základného imania. Súhlas Národnej banky SR zo dňa 15.6.1998 č. VBD-1104/1-1998 k zvýšeniu základného imania a dodatok č. 3 k stanovám, súhlas Ministerstva financií SR zo dňa 30.6.1998 č. 12283/98 s predmetom činnosti, povolenie Národnej banky SR zo dňa 10.7.1998 č. ÚVB-1802/1998 k rozšíreniu predmetu činnosti, dodatok č. 4 k stanovám. Súhlas Ministerstva financií SR zo dňa 2.6.1999, č. 1981/99-KM so zvýšením základného imania.Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 28.7.1999 č. ÚBD-1332/1999, ktorým bol udelený súhlas k zvýšeniu základného imania. Dodatok č. 5 k stanovám zo dňa 16.9.1999. Rozhodnutie NBS č. ÚBD-153-1/2001 zo dňa 15.2.2001.Osvedčenie MFSR číslo 8122/2001-62 zo dňa 25.4.2001 o schválení stanov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, š.p.ú. Rozhodnutie NBS č. ÚBD-1415/2001 zo 4.9.2001 právoplané 12.9.2001. Dodatok č. 1 k stanovám zo dňa 1.10.2001. Rozhodnutie Ministerstva financií SR zo dňa 27.6.2002 pod č. 2765/2002 - KM o premene Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, štátny peňažný ústav na Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s. Stanovisko Národnej banky Slovenska zo dňa 23.8.2002 pod č. OSB - 1614/2002 k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu so zmenou právnej formy. Notárska zápisnica č. N 474/02, Nz 463/02 zo dňa 26.8.2002. Dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Dňom premeny právnej formy bez likvidácie prechádza na premenenú banku ako akciovú spoločnosť v celom rozsahu majetok, pohľadávky, záväzky a ostatné obchodné imanie premieňanej banky ako štátneho peňažného ústavu. Zabezpečenie pohľadávok a záväzkov premieňanej banky ako štátneho peňažného ústavu zostáva zachované vrátane ručenia štátu za záväzky, ktoré vznikli na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu, a to aj za záväzky, ktoré vznikly na základe rozhodnutia prijatého pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, všetky práva a povinnosti z tohto zabezpečenia v celom rozsahu prechádzajú na premenenú banku ako akciovú spoločnosť dňom premeny právnej formy. Účinky premeny právnej formy nastávajú dňom 01.10.2002.
  (od: 26.09.2002)
Ing. Ladislav Setnický, deň zániku funkcie : 28.2.2003. Ing. Ľudovít Vitárius, CSc., deň zániku funkcie : 28.2.2003. Rozhodnutie ministerstva financií SR zo dňa 28.2.2003 číslo 936/2003 - KM vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia.
  (od: 13.05.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23. 4. 2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. Z. Vargu sa končí dňom 23. 4. 2003. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26. 5. 2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. D. Čaplanovej, Ing. P. Hrneku sa končí dňom 26. 5. 2003. Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady RNDr. E. Soboličovej, CSc. zo dňa 24. 7. 2003. Funkcia člena dozornej rady RNDr. E. Soboličovej, CSc. sa končí dňom 30. 7. 2003. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 30. 7. 2003. Notárska zápisnica N 151/03, Nz 84942/03 spísaná dňa 29. 9. 2003 notárom JUDr. Valovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov.
  (od: 04.11.2003)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, podľa § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka zo dňa 6. novembra 2003, číslo: 4069/2003-KM. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 4. decembra 2003, číslo: UBD - 1839/2003. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. č. 10/2003 zo dňa 19.12.2003. Zápisnica z priebehu volieb člena dozornej rady zamestnancami dňa 04.11.2003.
  (od: 16.03.2004)
Rozhodnutie Ministerstva financií Slovenskej republiky ( jediného akcionára ) vykonané v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.10.2004.
  (od: 12.11.2004)
Notárska zápisnica N 406/2004, Nz 49724/2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia , na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 11.01.2005)
Notárska zápisnica N 285/2005, Nz 28037/2005 zo dňa 20.6.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia- zmena stanov.
  (od: 04.08.2005)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.1.2006 č.k.34Exre/36/2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.2.2006 bola z obchodného registra vymazaná funkcia generálny riaditeľ pri Ing. Ľudovít Konczer na základe rozhodnutia MFSR č. 936/03-KM zo dňa 28.2.2003 vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia.
  (od: 02.03.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.01.2007.
  (od: 24.01.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 63/2007, Nz 7397/2007 dňa 26.02.2007 - zvýšenie základného imania.
  (od: 21.03.2007)
Notárska zápisnica N 209/2007 NZ 24060/2007 NCRls 23922/2007 o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.06.2007 - zmena spôsobu konania za spoločnosť.
  (od: 12.07.2007)
Notárska zápisnica N 355/2007, Nz 39021/2007, NCRls 38743/2007 zo dňa 2.10.2007.
  (od: 10.11.2007)
Výsledky volieb člena dozornej rady SZRB voleného zamestnancami zo dňa 27.11.2008.
  (od: 09.12.2008)
Notárska zápisnica č. N 38/2009, Nz 4740/2009, NCRls 4737/2009 zo dňa 17.02.2009.
  (od: 25.03.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.03.2009.
  (od: 10.04.2009)
Zápisnica z volieb zo dňa 13.10.2009.
  (od: 20.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.11.2009.
  (od: 29.12.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.10.2009.
  (od: 30.12.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2010. Notárska zápisnica č. N 89/2010, Nz 14306/2010, NCRls 14548/2010 zo dňa 26.04.2010.
  (od: 08.05.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.05.2010.
  (od: 14.05.2010)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Predstavenstva zo dňa 21.6.2010 - Ing. Peter Ševčovic je podpredsedom predstavenstva od 21.6.2010.
  (od: 30.06.2010)
Zápisnica per rollam z dozornej rady spoločnosti z 08.07.2010.
  (od: 16.07.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.08.2010.
  (od: 09.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2011.
  (od: 09.02.2011)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutie dozornej rady zo dňa 7.3.2011.
  (od: 25.03.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2011.
  (od: 17.06.2011)
Zápisnica z volieb zo dňa 24.6.2011.
  (od: 12.08.2011)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.05.2012 a 24.05.2012.
  (od: 09.06.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.08.2012.
  (od: 08.09.2012)
Výpis zo Zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.09.2012 a Rozhodnutie Ministerstva financii Slovenskej republiky zo dňa 01.10.2012.
  (od: 12.10.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.10.2012.
  (od: 19.10.2012)
Notárska zápisnica N 690/2012, Nz 32973/2012 zo dňa 17.09.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 24.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.10.2016.
  (od: 12.10.2016)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 27.04.2017.
  (od: 05.05.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.02.2018.
  (od: 24.03.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.1.2019.
  (od: 09.02.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  18.10.2021
Dátum výpisu:  20.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)